Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Apgrozījuma pieaugums
Neiromārketings


Mediju pētījumi
Prese un digitālā vide
Reklamētākie zīmoli


Sociālie pētījumi
Uzņēmējdarbība ES
Uzņēmējdarbība LV
Latvijas attīstība
Apmierinātība ar dzīvi


Paralēlā darbība
Ģimenei draudzīgs komersants


Arhīvs


www.tns.lv


Kā paradumi digitālajā vidē ietekmē drukāto mediju patēriņu?

 

04.10.2012. Šoreiz elektroniskajā vēstnesī Tavs Neredzamais Sabiedrotais piedāvājam ieskatīties, kādas ir drukāto mediju patēriņa tendences interneta lietotāju vidū, un cik būtiski tās atšķiras dažādos interneta lietotāju segmentos. Plašāk par interneta lietotāju segmentiem tika rakstīts vēstneša 29. izdevumā.

 

Arvien vairāk laikrakstu un žurnālu izdevēji kā komunikācijas līdzekli ar esošajiem un potenciālajiem lasītājiem izmanto interneta platformu. 2012. gada pavasara interneta patēriņa paradumu pētījuma TNS Latvia Digital rezultāti liecina, ka 15 līdz 74 gadu vecu iedzīvotāju vidū internetu kopumā lieto jau 70%. Salīdzinot laikrakstu un žurnālu lasīšanu pēdējo 7 dienu laikā visu iedzīvotāju un visu interneta lietotāju* vidū, nav redzamas būtiskas atšķirības. 59% interneta lietotāju pēdējo 7 dienu laikā ir lasījuši vismaz vienu laikrakstu (-4 procentpunkti salīdzinājumā ar visiem Latvijas iedzīvotājiem), 42 % interneta lietotāju pēdējo 7 dienu laikā ir lasījuši vismaz vienu žurnālu (+2 procentpunkti salīdzinājumā ar visiem Latvijas iedzīvotājiem).

 

Izteiktākas atšķirības parādās, analizējot pēdējo 7 dienu preses lasīšanu, interneta lietotāju segmentos. Gan laikrakstus, gan žurnālus vairāk nekā Latvijas iedzīvotāji vidēji lasa FUNKCIONĀLISTI un CENSOŅI. FUNKCIONĀLISTI salīdzinoši maz lieto sociālos tīklus, bet vairāk internetu izmanto ziņu lasīšanai, vēstuļu rakstīšanai, savukārt CENSOŅI internetu lieto salīdzinoši nesen un ne tik bieži.

 

Vismazāk laikrakstus un žurnālus lasa IETEKMĒTĀJI. IETEKMĒTĀJUS izteikti mazāk drukātajā presē interesē tādas tēmas, kā veselība, vēsture, receptes ēdienu gatavošanai, TV programma, mājokļa, dārza labiekārtošana, krustvārdu mīklas. IETEKMĒTĀJI aktīvi lieto sociālos tīklus, blogo, daudz iepērkas internetā. Lai arī šis segments ir salīdzinoši mazs (12%), tomēr šie ir ļoti vērtīgi lasītāji, jo tieši viņi ir tie, kas aktīvi veido savu saturu internetā, piedalās diskusijās, raksta komentārus forumos.

 

Laikrakstus izteikti mazāk, bet žurnālus nedaudz vairāk lasa ZINĀŠANU MEKLĒTĀJI. ZINĀŠANU MEKLĒTĀJU vidū vairāk iecienīti ir tieši mēneša žurnāli. Šim interneta lietotāju segmentam ir svarīgi iegūt zināšanas un informāciju par pasauli un tajā notiekošo.

 

TĪKLOTĀJI līdzīgi kā FUNKCIONĀLISTI izteikti vairāk lasa žurnālus. TĪKLOTĀJIEM internets ir svarīgs, lai izveidotu un uzturētu attiecības, un viņi biežāk nekā citu segmentu pārstāvji lasa komentārus ziņu portālos, forumos, blogos, sociālajos tīklos. Turklāt TĪKLOTĀJI biežāk ir sievietes. TĪKLOTĀJI drukātajos medijos izteikti vairāk interesējas par tādām tēmām, kā veselība, kultūra, izklaide, slavenību dzīve, ceļojumi, ēdienu receptes, mode un raksti par attiecībām.

 

1/3 daļa jeb 33% Latvijas interneta lietotāju pieder KOMUNIKATORU segmentam. KOMUNIKATORI ir interneta lietotāji, kuriem patīk runāties un izteikt sevi gan dzīvē, gan interneta vidē. KOMUNIKATORI laikrakstus un žurnālus lasa aptuveni tikpat daudz, cik Latvijas iedzīvotāji kopumā. Attiecībā uz interesējošām tēmām presē KOMUNIKATORUS salīdzinoši vairāk interesē zinātne, jaunās tehnoloģijas, auto, bet mazāk - mājokļa un dārza labiekārtošana.

 

 

Galvenais secinājums, kas radās pēc šīs padziļinātas abu pētījumu analīzes ir, ka plānojot mārketinga komunikācijas internetā un to atdevi, noteikti būtu svarīgi ņemt vērā lasītāju ieradumus digitālajā vidē.

 

Vai vēlaties uzzināt, cik daudz JŪSU preses izdevumu lasītāju vidū ir FUNKCIONĀLISTI, CENSOŅI, ZINĀŠANU MEKLĒTĀJI, KOMUNIKATORI, IETEKMĒTĀJI UN TĪKLOTĀJI? Sazinieties ar mums!

 

Par preses auditorijas pētījumu

Pētījumu aģentūra TNS preses auditorijas pētījumu Nacionālais Mediju Pētījums: Prese, Ziema 2012 veica no 2012. gada 6. februāra līdz 2012. gada 13. maijam. Izmantojot datorizētās intervijas (CAPI) respondenta dzīvesvietā, visā Latvijā tika aptaujāti 3542 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Par interneta patēriņa paradumu pētījumu

Pētījumu aģentūra TNS interneta patēriņa paradumu pētījumu TNS Latvia Digital, Pavasaris 2012 veica laika periodā no 2012. gada 6. februāra līdz 2012. gada 13. maijam. Izmantojot tiešās datorizētās intervijas (CAPI) respondenta dzīvesvietā, visā Latvijā tika aptaujāti 2122 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Elīna Krūze

Mediju pētījumu vecākā klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības