Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Apgrozījuma pieaugums
Neiromārketings


Mediju pētījumi
Prese un digitālā vide
Reklamētākie zīmoli


Sociālie pētījumi
Uzņēmējdarbība ES
Uzņēmējdarbība LV
Latvijas attīstība
Apmierinātība ar dzīvi


Paralēlā darbība
Ģimenei draudzīgs komersants


Arhīvs


www.tns.lv


Īsumā par visu

 

Cik daudz papildus apgrozījuma vēl var iegūt tirgū?

Jaunākie pētījumi pasaulē un arī Latvijā atklāj, ka patērētāju uzvedība kļūst arvien dinamiskāka un to prognozēt ar tradicionālajām lojalitātes izpētes metodēm kļūs aizvien grūtāk. Šādā situācijā zīmoliem ir jāskatās ne tik daudz uz patērētāju lojalitātes rādītāju, kā uz iespēju palielināt sava zīmola patēriņa daļu kopējā lietotāja patēriņa „grozā”.

Jau no oktobra neiromārketinga pētījumi arī Latvijā!

Pēdējo desmit gadu laikā pasaulē strauji attīstās neirozinātnes izmantošana mārketinga pētījumos. Beidzot arī Latvijā tiks sperti pirmie soļi neiromārketingā. TNS pirmo neiromārketinga pilotpētījumu Latvijā plāno veikt jau oktobrī.

Kā paradumi digitālajā vidē ietekmē drukāto mediju patēriņu?

Šoreiz piedāvājam ieskatīties, kādas ir drukāto mediju patēriņa tendences interneta lietotāju vidū, un cik būtiski tās atšķiras dažādos interneta lietotāju segmentos.

Reklamētākie zīmoli Latvijā 2012. gada 1. pusgadā

Šī gada pirmajā pusgadā Latvijā reklamētāko zīmolu topā pēc neto naudas apjoma nav notikušas būtiskas svārstības - pieci reklamētākie zīmoli ir tie paši, kas 2011. gada 1. pusgadā. Tomēr kāda aina paveras, analizējot reklamētākos zīmolus atsevišķos mediju veidos - TV, prese, radio un vidē?

Vai uzņēmējdarbība ES atšķiras no uzņēmējdarbības citur pasaulē?

ES ir nolēmusi nopietni risināt jautājumu par atšķirībām uzņēmējdarbībā ES un citās valstīs. Rakstā atradīsiet jaunākos TNS pētījumus par to, kā eiropieši vērtē uzņēmējdarbību un tās sniegtās iespējas, un kāda ir eiropiešu motivācija dibināt uzņēmumus.

Vai Latvijas iedzīvotājiem ir motivācija iesaistīties uzņēmējdarbībā?

Pēdējā laikā Latvijā arvien aktuālāka tēma ir uzņēmējdarbības un jaunu uzņēmumu veidošanas veicināšanas aktivitātes. Iedzīvotāju patēriņa ieradumu pētījuma TNS Atlas™ ietvaros noskaidrojām Latvijas iedzīvotāju viedokļus par uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Kā uzņēmumi var sekmēt Latvijas attīstību ilgtermiņā?

Veiksmīgi uzņēmumi savu darbības stratēģiju plāno un īsteno ar skatu nākotnē, rūpējoties ne tikai par savu finanšu mērķu sasniegšanu īstermiņā, bet arī sabiedrības ilgtermiņa labumu. TNS pētījumu rezultāti atklāj padziļinātu ieskatu iespējās atbalstīt valsts attīstību.

Kā apmierinātība ar dzīvi kopumā ietekmē iedzīvotāju uzskatus?

Kopējā apmierinātība ar dzīvi ietekmē mūsu katra ikdienu visdažādākajos veidos. Bet cik lielā mērā apmierinātība ar dzīvi ir saistīta ar uzskatiem par to, kā panākt, lai tavu viedokli sadzird lēmumu pieņēmēji?

TNS jau trešo reizi atzīts par ģimenei draudzīgu komersantu

Septembrī Labklājības ministrija atkārtoti ir novērtējusi TNS politiku un pakalpojumu labo praksi kā draudzīgu gan bērniem, gan ģimenēm, jau 3. reizi piešķirot ģimenei draudzīga komersanta statusu. Šajā statusā darbojamies jau kopš 2008. gada.


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības