Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Klientu noturība
Neiromārketings
Reklāmu efektivitāte
Būvniecības attīstība
Reklāmu mērījumi


Mediju pētījumi
Reklāmu reģistrs
Viedtālruņu lietošana


Sociālie pētījumi
Sievietes biznesā
Smēķēšanas paradumi


Tehnoloģijas & risinājumi
Noslēpumainā pieredze


Paralēlā darbība
Golden Hammer un Adwards


Arhīvs


www.tns.lv


Esperienza Misteriosa

 

19.06.2012. Maija nogalē Sardīnijā norisinājās trīspadsmitā ikgadējā MSPA (Mystery Shopping Providers Association) Eiropas konference, kurā klientu apkalpošanas kvalitātes izpētes speciālisti no dažādām valstīm tikās, lai dalītos ar savu pieredzi un pārrunātu klientu apkalpošanas pētījumu attīstības iespējas.

 

Šī gada konferences vadmotīvs bija „Esperienza Misteriosa”, ko varētu tulkot kā „Noslēpumainā pieredze”. Vairāk nekā 150 dalībnieki no 37 valstīm divu dienu garumā aktīvās savstarpējās diskusijās un domu apmaiņās dalījās ar savu noslēpumu, papildinot un dažādojot katra atsevišķā dalībnieka pieredzi, izpratni un zināšanas par un ap klientu apkalpošanas kvalitātes izpēti. No Latvijas TNS puses savas pieredzes robežas paplašināja Intars Āboms un Revita Logina.

 

Konferences ietvaros 12 lektori no dažādām valstīm iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzi klientu apkalpošanas kvalitātes vadības aspektos – gan no pētnieku, gan klientu kompāniju (Motorola), gan klientu apkalpošanas konsultantu skatījuma.

 

Pasaule „griežas arvien ātrāk” un „tauriņa efekts” ir kļuvis par acīmredzamāku fenomenu, proti, dažādi lēmumi, darbības un procesi atrodas ciešā mijiedarbībā un veiksmes vai neveiksmes vienā posmā ātri vien atstāj iespaidu uz pārējiem procesiem. Tāpēc arī klientu apkalpošanas kvalitātes izpētē arvien aktuālāka ir tendence un vajadzība šos rezultātus vērtēt un analizēt nevis atrauti, bet integrēti, vienotā dažādu kompānijas darbības aspektu mērījumu modelī. Arī Latvijā TNS piedāvā klientu apkalpošanas kvalitātes pētījumus veikt integrēti ar dažādu kanālu Touchpoint (klientu apkalpošanas centri, zvani, e-pasti) un klientu apmierinātības pētījumiem.

 

MSPA organizācijā darbojas nozares speciālisti, kuri, lai arī ikdienā ir konkurenti, ir ar skaidru vīziju, ka tikai kopīgiem spēkiem ir iespējams paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitātēs pētījumu latiņu un veicināt izpētes labās prakses izplatību.

 

Arī TNS turpina turēt Noslēpumainā klienta pētījuma kvalitātēs karogu un ar „uzlādētām baterijām”, jaunām emocijām un papildinātām zināšanām strādāt ar pārliecību, ka klientu apkalpošanas kvalitāte ir atkārtotu darījumu stūrakmens.

 

Ja vēlaties noskaidrot jūsu darbinieku veikto klientu apkalpošanas kvalitāti, sazinieties ar mums!

 

Intars Āboms

Klientu vadītājs
Noslēpumainā klienta pētījumu eksperts
t 67 096 300
e intars.aboms@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības