Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Klientu noturība
Neiromārketings
Reklāmu efektivitāte
Būvniecības attīstība
Reklāmu mērījumi


Mediju pētījumi
Reklāmu reģistrs
Viedtālruņu lietošana


Sociālie pētījumi
Sievietes biznesā
Smēķēšanas paradumi


Tehnoloģijas & risinājumi
Noslēpumainā pieredze


Paralēlā darbība
Golden Hammer un Adwards


Arhīvs


www.tns.lv


Būvniecības nozares iespējas

 

19.06.2012. Pēdējo gadu ekonomiskie procesi būtiski ir ietekmējuši dažādu nozaru attīstību. Viena no sabiedrībā apspriestākajām bija būvniecības nozare.

 

Šobrīd, ekonomikai atgūstoties, sabiedrībā aktualizējies jautājums par būvniecības nozari un tās attīstības iespējām. Lai gan pašreizējais iedzīvotāju viedoklis par būvniecības nozari nav pārāk pozitīvs, tomēr skaidri iezīmējas tendence, ka iedzīvotāji būvniecības nozares attīstību redz pozitīvi.

 

Kopumā absolūtais vairums Latvijas iedzīvotāju ir novērojuši būvniecības nozares attīstības tempu samazinājumu. Taču piektdaļa Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju būvniecības nozari ierindo starp trīs būtiskākajām nozarēm Latvijas attīstībai šobrīd. Lai gan pašreizējais iedzīvotāju viedoklis par būvniecības nozari nav pārāk pozitīvs, tomēr skaidri iezīmējas tendence, ka iedzīvotāji būvniecības nozares attīstību redz pozitīvi - vairāk nekā puse (62%) iedzīvotāju pilnīgi vai drīzāk piekrīt, ka būvniecības nozarei ir plašas izaugsmes iespējas un ka tās attīstība būtiski veicina valsts labklājības līmeņa izaugsmi.

 

 

Tomēr, neskatoties uz to, ka iedzīvotāji būvniecības nozares attīstības iespējās saskata daudz pozitīvā, šobrīd lielākā daļa (74%) iedzīvotāju uzskata, ka būvniecības nozarei nav laba reputācija.

 

 

Pētījuma rezultāti rāda, ka iedzīvotāju uzticamība būvniecības uzņēmumiem ir zema. Joprojām ir rezervēta attieksme pret būvniecību tās ietekmes uz Latvijas ekonomiku krīzes laikā dēļ. Vāji tiek vērtēti būvniecības uzņēmumi korporatīvās sociālās atbildības jautājumos. Situācijā, kad sabiedrība būvniecības nozari novērtē kā nozīmīgu Latvijas attīstībai, būvniecības nozares pārstāvjiem ir jāņem vērā iedzīvotāju gaidas. Šīs gaidas lielā mērā ir saistītas ar uzņēmumu korporatīvo sociālo atbildību – atbildīgu uzņēmējdarbību, iesaisti sabiedriskos procesos un sociālās atbildības jautājumos. Šī ir piemērota situācija, lai domātu par uzņēmumu reputāciju.

 

Ja Jūs interesē, kāds ir iedzīvotāju viedoklis dažādos citos ar būvniecības nozari saistītos jautājumos, kāda ir Jūsu uzņēmuma reputācija un kā to uzlabot, sazinieties ar mums!

 

Arta Kudlāne

Klientu atbalsta vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e arta.kudlane@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības