Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
IT korporatīvā reputācija
Zīmola autentiskums
Pārtikas patēriņš


Personāla pētījumi
Darba devēji


Mediju pētījumi
Reklāmas tirgus Baltijā
Reklāmas tirgus Latvijā
Datu integrēšana
Radio Online Diary


Sociālie pētījumi
Ārkārtas gadījumi
Sabiedrības novecošanās


Tehnoloģijas & risinājumi
Telefonintervijas


Arhīvs


www.tns.lv


Kā panākt stabilu ilgtermiņa izaugsmi?

 

16.04.2012. Jebkura uzņēmuma stabilas ilgtermiņa izaugsmes pamatā ir divi būtiski faktori, kurus bieži vērtējam atsevišķi - esošo klientu pieredzes vadība un jaunu klientu piesaiste. Klientu pieredzes vadība uzņēmumam ļauj saprast, cik klienti ir apmierināti, noturīgi un lojāli uzņēmumam. Viņi ir tie, kas veicina uzņēmuma biznesa attīstību, jo lojāliem klientiem ir raksturīgi izmantot vairākus uzņēmuma pakalpojumus un lielākā apjomā. Klientu pieredzes vadība ļauj novērtēt pašreizējo uzņēmuma sniegumu. Savukārt, spēcīgs zīmola solījums (atpazīstamība, pozicionējums, veidotā komunikācija u.c.) nodrošina jaunu klientu piesaisti.

 

Analizējot ne tikai zīmola solījumu vai uzņēmuma reālo sniegumu, bet šo abu lielumu sinerģiju, uzņēmums iegūst visefektīvāko kombināciju ilgtermiņa attīstībai.

 

 

Autentiskums var palīdzēt atbildēt uz dažādiem jautājumiem, piemēram:

 

 

Spēcīgākie un konkurētspējīgie zīmoli ir tie, kuriem zīmola solījums un sniegums klientiem ir vienādi spēcīgi un savstarpēji saskaņoti. Zīmola autentiskums iespējams tikai tad, ja abi no tiem ir spēcīgi.

 

 

Autentiskuma analīze balstīta uz 2 dimensiju savstarpēju analīzi – klientu pieredzi un zīmola solījumu, kas skaidri iezīmē uzņēmuma turpmākās attīstības kopējo virzienu. Tā, lai nodrošinātu gan spēcīgu zīmola pozicionējumu, gan klientu noturību un lojalitāti.

 

 

Biežāk sastopamie uzņēmuma izaicinājumi un apgrūtinājumi vienotai biznesa stratēģijai – zīmola komunikācijā ir ticamības zaudēšana, solot pārāk daudz un darot pārāk maz. Šis ir īstermiņa drauds. Vai arī pārāk zema peļņa, ja sola pārāk maz un dara pārāk daudz. Šis ir ilgtermiņa drauds izaugsmei un rentabilitātei. Stabilai ilgtermiņa izaugsmei ir nepieciešams sasniegt balansu starp šiem faktoriem - autentiskuma līniju.

 

Sazinieties ar mums, lai iegūtu plašāku informāciju par šo metodoloģiju!

 

Arta Kudlāne

Klientu atbalsta vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e arta.kudlane@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības