Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
IT korporatīvā reputācija
Zīmola autentiskums
Pārtikas patēriņš


Personāla pētījumi
Darba devēji


Mediju pētījumi
Reklāmas tirgus Baltijā
Reklāmas tirgus Latvijā
Datu integrēšana
Radio Online Diary


Sociālie pētījumi
Ārkārtas gadījumi
Sabiedrības novecošanās


Tehnoloģijas & risinājumi
Telefonintervijas


Arhīvs


www.tns.lv


Informāciju tehnoloģiju nozares iespējas un izaicinājumi Latvijā

 

16.04.2012. Pētījumu aģentūras TNS korporatīvās reputācijas pētījums informāciju tehnoloģiju (IT) nozarē 2011.gadā atklāj IT nozari kā prestižu nozari Latvijā ar augstu korporatīvo reputāciju, kas atbilst augstākiem Eiropas IT nozares rādītājiem.

 

Būtiska loma IT nozares korporatīvās reputācijas veicināšanā ir bijusi nozares pārstāvju spējai attīstīties gan vietējos, gan eksporta tirgos finansiālās krīzes apstākļos. Un šobrīd Latvijas IT uzņēmumi ieņem būtisku lomu Latvijas ekonomikas attīstībā – nodrošina nozīmīgu pienesumu Latvijas IKP, sniedz plašas darba iespējas, u.c. Savukārt citu nozaru uzņēmumiem izstrādātie IT risinājumi dod iespēju uzlabot sava biznesa efektivitāti.

 

 

Liela daļa Latvijā darbojošos IT uzņēmumu ir ar ilggadīgu pieredzi un ir praksē pierādījuši savu profesionalitāti un kompetenci, kas veicina augstu novērtējumu tādos reputāciju veicinošos aspektos kā izstrādāto produktu kvalitāte un uzticēšanos IT uzņēmumiem ilgtermiņā.

 

Pozitīvi vērtējams tas, ka nozares korporatīvās reputācijas, līdz ar to arī turpmākās attīstības, balsts ir IT nozarē studējošie studenti. Tas, ka nozarē studējošie jaunieši IT nozari Latvijā vērtē augstu, saskata potenciālu nozares turpmākajai attīstībai, liecina par to, ka IT specialitātēs studējošie jaunieši vēlas strādāt savā izvēlētajā specialitātē un palikt Latvijā, kas ir būtiski valsts ekonomiskajai attīstībai kopumā.

 

 

Domājot par IT nozares korporatīvās reputācijas turpmāko attīstību, ir būtiski saglabāt un pilnveidot esošo sadarbību starp IT nozares uzņēmumiem un augstskolu mācību iestādēm. Šāda veida sadarbības sinerģija sekmē nozares attīstību ilgtermiņā – ļauj piesaistīt jauniešus IT specialitātei, veicina mācību programmu pilnveidošanu atbilstoši nozares vajadzībām un notur augsti kvalificētus speciālistus Latvijā.

 

Pašiem IT uzņēmumiem ir jāuzsāk plašāks dialogs ar saviem klientiem, sabiedrību, esošo un potenciālo darbaspēku. Uzņēmumiem ir jācenšas vairāk informēt ietekmes puses par saviem izstrādātajiem produktiem, par „veiksmes stāstiem” eksporta tirgos, par izstrādāto risinājumu lietderību biznesa efektivitātes veicināšanā.

 

Par pētījumu

Pētījumu aģentūra TNS IT uzņēmumu korporatīvās reputācijas pētījumu veica 2011.gada aprīlī un maijā, izmantojot TNS TRI*M™ Corporate Reputation metodoloģiju uzņēmumu darbībā iesaistīto pušu izpētei. TNS korporatīvās reputācijas pētījumā noskaidrots viedoklis šādās mērķauditorijās – biznesa vides un valsts sektora pārstāvji, esošie un topošies IT speciālisti, viedokļu līderi (dažādu nozaru asociāciju pārstāvji, augstskolu pārstāvji, valsts pārvaldes, ministriju pārstāvji un līderi žurnālistikā). Kopumā veikta 1471 intervija.

 

TNS TRI*M metodoloģija korporatīvās reputācijas vadībā sniedz uzņēmumiem vairāk nekā reputācijas mērījumu. Izzinot un novērtējot savu sniegumu būtiskākajās ietekmes pusēs, uzņēmums var veiksmīgi vadīt savu korporatīvo reputāciju un sasniegt augstus reputācijas rādītājus.

Inta Priedola

Vecākā klientu vadītāja
Reputācijas izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības