Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
IT korporatīvā reputācija
Zīmola autentiskums
Pārtikas patēriņš


Personāla pētījumi
Darba devēji


Mediju pētījumi
Reklāmas tirgus Baltijā
Reklāmas tirgus Latvijā
Datu integrēšana
Radio Online Diary


Sociālie pētījumi
Ārkārtas gadījumi
Sabiedrības novecošanās


Tehnoloģijas & risinājumi
Telefonintervijas


Arhīvs


www.tns.lv


Radio tiešsaistes dienasgrāmata - jaunums radio auditorijas pētījumos pasaulē!

 

16.04.2012. Marta sākumā Skotijas pilsētā Edinburgā norisinājās ikgadējā Kantar Global Custom Media Network (GCMN) konference, kurā mediju izpētes vadošie speciālisti no dažādām valstīm tikās, lai dalītos ar savu pieredzi un pārrunātu jaunumus mediju pētījumos visā pasaulē.

 

Viena no konferences ietvaros apskatītajām tēmām bija jaunums radio auditorijas pētījuma metodoloģijā – Online Diary jeb tiešsaistes dienasgrāmata. Kantar tīkla uzņēmumi, tai skaitā arī TNS, veic radio auditorijas pētījumus 21 valstī. Pētījuma veikšanā tiek pielietota gan papīra dienasgrāmatas metodoloģija, ko šobrīd izmanto 80 % no pasaules radio tirgiem (arī Latvija), gan DAR (Day After Recall), gan arī PPM (Portable People Meter) metodoloģija. Ar mērķi attīstīt un pilnveidot radio auditorijas mērījumu metodoloģijas Kantar šī gada aprīļa beigās plāno pabeigt darbu pie Online Diary izstrādes. Online Diary ir alternatīva papīra dienasgrāmatām, jo tiem respondentiem, kuri lieto internetu, tiek piedāvāta iespēja izvēlēties – atzīmēt savus radio klausīšanās paradumus papīra vai tiešsaistes dienasgrāmatās.

 

Online Diary dizains izstrādāts, pamatojoties uz sekojošiem kritērijiem:

 

■  dizains, kas veicina respondentu precīzi atsaukt atmiņā savus radio klausīšanās paradumus;
■  ērti lietojams respondentiem (ekrāna optimizēšana, laika joslu, kurās trūkst informācijas, izcelšana, iespēja jebkurā aizpildīšanas brīdī veikt labojumus utt.);
■  viegli pielāgojams dažādu valstu radio auditorijas pētījumu vajadzībām;
■  nodrošināt iespēju vienlaicīgi viena pētījuma ietvaros izmantot gan papīra, gan tiešsaistes dienasgrāmatas;
■  iespējams pielāgot aizpildīšanai ne tikai datorā, bet arī tādās mobilajās ierīcēs kā planšetdatori vai mobilie telefoni.

 

Jāatzīst, ka Radio Online Diary metodoloģijas ieviešanas iespējas ir atkarīgas no interneta pieejamības un lietošanas izplatības konkrētajā valstī. Obligāts nosacījums metodoloģijas ieviešanai ir pilot pētījuma veikšana, lai novērtētu respondentu atsaucības koeficientu (cik no uzrunātajiem respondentiem ir piekrituši piedalīties) un aizpildāmības koeficientu (cik no respondentiem, kas piekrituši piedalīties, pilnībā aizpildījuši dienasgrāmatas). Jo zemāki iepriekš minētie rādītāji, jo augstākas pētījuma veikšanas izmaksas, kas savukārt ietekmē lēmumu – ieviest vai nē Online Diary metodoloģiju konkrētajā valstī.

 

Online Diary dizaina izstrādes procesā tika uzklausīts arī Baltijas valstu viedoklis un ieteikumi. Tādēļ 2012. gadā ir plānots veikt testus, kas ļaus izvērtēt iespēju ieviest jauno metodoloģiju arī Baltijas valstu radio auditorijas mērījumos.

 

Signe Hokonena

Mediju pētījumu vecākā klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.hokonena@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības