Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
IT korporatīvā reputācija
Zīmola autentiskums
Pārtikas patēriņš


Personāla pētījumi
Darba devēji


Mediju pētījumi
Reklāmas tirgus Baltijā
Reklāmas tirgus Latvijā
Datu integrēšana
Radio Online Diary


Sociālie pētījumi
Ārkārtas gadījumi
Sabiedrības novecošanās


Tehnoloģijas & risinājumi
Telefonintervijas


Arhīvs


www.tns.lv


Data Fusion – padziļinātas datu analīzes iespējas

 

16.04.2012. Marta sākumā Skotijas pilsētā Edinburgā norisinājās ikgadējā Kantar GCMN (Global Custom Media Network) konference, kurā mediju izpētes vadošie speciālisti no dažādām valstīm tikās, lai dalītos ar savu pieredzi un pārrunātu jaunumus mediju pētījumos visā pasaulē. Man bija lieliska iespēja pabūt klātienē šajā konferencē.

 

Viena no konferencē aplūkotajām tēmām bija Data Fusion, kas ir dažādu pētījumu datu integrēšana vienotā datubāzē. Datu integrēšanas mērķis ir iegūt apvienotas datubāzes, saglabājot datu kvalitāti. Vienkāršāk runājot, tiek veikti saturiski dažādi pētījumi, kuru rezultāti pēc tam tiek apvienoti.

 

Data Fusion metodoloģija kļūst arvien pieprasītāka, jo:

 

■  samazinoties respondentu atsaucībai, arvien grūtāk ir iegūt reprezentatīvus datus;
■  uzņēmumi vēlas iegūt arvien plašāku un detalizētāku informāciju par patērētājiem, kā rezultātā anketas kļūst arvien garākas, tomēr vienam respondentam uzdodamo jautājumu apjoms ir ierobežots;
■  jauna pētījuma veikšana ir laikietilpīgāka un prasa lielākas izmaksas nekā esošu pētījumu datu sapludināšana.

 

Šodien pētījumu nozarē diskusijas ekspertu vidū notiek vairs ne par Data Fusion nepieciešamību, bet gan par to, kā datu integrāciju veikt kvalitatīvāk un kā padarīt datu apvienošanu caurspīdīgāku un pārskatāmāku klientiem. Konferencē tika sniegts ieskats, kā Data Fusion pieeju izmanto dažādu mediju pētījumu datu apvienošanai. Piemēram, Norvēģijā pēc industrijas iniciatīvas TNS Gallup ir uzsākuši darbu pie «MMU integrated planning database» - Multimediju integrētā plānošanas datu bāze. Datu bāze tiek veidota no Consumer & Media (CATI) pētījuma un The Media Diary 24 mediju patēriņa dienasgrāmatas pētījuma, kurā tiek integrēti dati no TV, interneta, žurnālu, vides reklāmas pētījumiem (currency survey). Līdzīgi mēģinājumi iegūt vienotu multimediju platformu pašreiz notiek arī Dānijā un Somijā. Jāatzīmē, ka Data Fusion paver iespējas ne tikai apvienot dažādus pētījumus, bet arī integrēt pētījumu datus klientu datubāzēs.

 

Nobeigumā piebildīšu, ka neatsverama bija citu valstu kolēģu praktiskā pieredze Data Fusion metodes izmantošanā un jauniegūtie kontakti, kas veicinās šīs metodes padziļinātu izpēti un pielietošanu mūsu klientu vajadzībām Latvijā.

 
Elīna Krūze

Mediju pētījumu vecākā klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības