Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
IT korporatīvā reputācija
Zīmola autentiskums
Pārtikas patēriņš


Personāla pētījumi
Darba devēji


Mediju pētījumi
Reklāmas tirgus Baltijā
Reklāmas tirgus Latvijā
Datu integrēšana
Radio Online Diary


Sociālie pētījumi
Ārkārtas gadījumi
Sabiedrības novecošanās


Tehnoloģijas & risinājumi
Telefonintervijas


Arhīvs


www.tns.lv


Strādājošie Latvijā par pievilcīgākiem darba devējiem uzskata drošus, stabilus un savā nozarē veiksmīgus uzņēmumus

 

16.04.2012. Pētījumu aģentūra TNS 2011. gada beigās strādājošo un studentu mērķa grupās veica Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu. Pētījuma ietvaros tika noskaidrotas, kādas ir strādājošo un topošo speciālistu – studentu ekspektācijas attiecībā uz darba devējiem, kādi ir darba devēju izvēles kritēriji, kā arī identificēts pievilcīgāko darba devēju Top50.

 

Pētījuma rezultāti atklāj, ka kopumā valsts sektors ir pievilcīgāks algotu darbu strādājošo vidū, kamēr privātais sektors – topošo speciālistu – studentu mērķauditorijā. Vairums strādājošo, domājot par nākamo gadu, neapsver iespēju mainīt savu pašreizējo darbu, kas sasaucas ar viņu vēlmi pēc drošības un stabilitātes. Dati liecina, ka vairāk kā puse studentu paralēli studijām strādā. Raksturīgi, ka, salīdzinājumā ar 2008. gadu, ir pieaudzis to studentu skaits, kuri nestrādā.

 

Gan strādājošo, gan studentu vidū starp pievilcīgākajām nozarēm ir transports un uzglabāšana. Strādājošo mērķauditorijā starp pievilcīgākajām nozarēm ir arī apstrādes rūpniecība, kā arī elektroenerģijas, gāzes, siltuma un ūdens apgāde, kamēr studentu vidū populāras nozares ir arī finanses un apdrošināšana, kā arī apstrādes rūpniecība.

 

Gan strādājošo, gan studentu vidū svarīgi un pievilcīgus darba devējus raksturojoši kritēriji ir drošs un stabils darbs, uzņēmuma panākumi savā jomā, kā arī uzņēmuma darbība nozarē, kas attīstās. Likumsakarīgi, ka papildus šiem kritērijiem, studentiem svarīgas ir arī labas karjeras iespējas.

 

Pētījuma ietvaros tika noskaidroti pievilcīgākie darba devēji Latvijā, t.i., tie uzņēmumi, kuros potenciālie darba ņēmēji strādātu vislabprātāk. Aptaujā tika iekļauti Top50 lielākie uzņēmumi pēc darbinieku skaita un apgrozījuma no dažādām nozarēm, kā arī tie uzņēmumi, kurus spontāni nosauca paši pētījuma dalībnieki kā pievilcīgākos darba devējus. Uzņēmumi, kuri atzīti kā pievilcīgākie, ir spējuši Latvijas „darba tirgu” pārliecināt, ka tie, salīdzinoši ar citiem uzņēmumiem, ir teicama vieta, kur strādāt.

 

 

 

Par pētījumu

Pētījumu aģentūra TNS 2011. gada septembrī – oktobrī veica strādājošo ekspektāciju un pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu Latvijā, aptaujājot 410 strādājošos un 500 vadošo Latvijas augstskolu tiesību, ekonomikas un vadības, informācijas tehnoloģiju, dabas un tehnisko zinātņu pēdējo kursu studentus. Pētījuma rezultāti ir reprezentatīvi strādājošo un studentu mērķa grupām. Strādājošo vidū pētījums tika veikts ar telefoninterviju palīdzību, bet studentu vidū – tiešsaistes režīmā.

 

Signe Kaņējeva

TNS lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības