Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Mediju pētījumi 2011.gadā
   Reklāmu reģistrs
   Interneta lietošana
   Interesējošās tēmas presē


Personāla pētījumi
   Darba devēju tēls


Sociālie pētījumi
   Ziemassvētku svinēšana
   Ziemassvētku mielasts


Tehnoloģijas & risinājumi
   Tiešās intervijas
   Kiberpētījumi


Paralēlā darbība
   Virtuālā ekskursija


Arhīvs


www.tns.lv


Kiberpētījumi.  Bez sociālajām maskām

 

„Viena no lietām, kas mūsu mazbērniem šķitīs visdīvainākās attiecībā uz mums, ir tas, ka mēs atšķiram digitālo no reālā, virtuālo no reālā. Nākotnē tas kļūs burtiski neiespējami. Atšķirība starp kibertelpu un to, kas nav kibertelpa, būs neiedomājama.”

William Gibson

 

20.12.2011. Viena no spilgtākajām jebkura cilvēka būtības īpašībām viennozīmīgi ir spēja būt dažādam atkarībā no situācijas, cilvēkiem apkārt, iespaida, ko gribam atstāt par sevi. Sociālajā vidē katrs no mums spēlē visdažādākās lomas. Kā rakstījis Ēriks Berns  savā grāmatā „Spēles, ko spēlē cilvēki”:  „Katram cilvēkam ir savs uzvedības shēmu kopums, kuras ir saistītas ar noteiktajiem apziņas stāvokļiem.”

 

Kibertelpā mūsu uzvedības modelis ir daudz plašāks – mēs jūtamies atbrīvoti, neviens nestāv blakus, un ir tik daudz iespēju būt anonīmam vai paslēpties aiz virtuālas sejas, ka var neslēpt savas patiesās domas un jūtas, un nebaidīties, ka tas izjauks priekšstatu par mums. Anonīmā vide dod iespēju atklāti dalīties domās pat par delikātām tēmām.

 

Šī kibertelpas īpašība ir rīks, kuru pārdomāti un uzmanīgi pielietojot, var panākt iespaidīgus rezultātus pētnieciskā vidē. Ar TNS starptautiski izstrādātajiem paņēmieniem tiek rīkoti virtuālie pētījumi ar tik plašām iespējām, par kādām tradicionālās pētījumu metodes var tikai „sapņot”.

 

 

Mūsdienu dzīvē ir dažādi tehnoloģiskie risinājumi, ar kuru palīdzību var iegūt bagātīgāku kontekstu caur cilvēku dzīves dziļāku izpratni. Šāda tipa pētījumos dalībnieki izmanto tekstu, attēlus, video, lai reģistrētu savu dzīvi ilgstošā laika periodā vai arī sniegtu ātru reakciju uz aktuāliem jautājumiem, kas ir nepārtraukts notikumu un motivāciju izpratnes avots.

 

Protams, pētījumā vienmēr būs iesaistīts arī moderators, kas dos norādījumus, pastiprināti iedziļināsies ierakstos, ja nepieciešama dziļāka izpratne. Pētījuma laika posms var ilgt no dažām dienām (online čatošanā) līdz pat pusgadam, kad forums ik pa laikam tiek „atsvaidzināts” ar papildus temata aspektiem, jaunām idejām un jautājumiem. Arī dalībnieku skaits un pētījuma metodoloģija tiek adaptēta pēc vajadzības, sākot ar individuālām intervijām vai blogiem, līdz pat vairāk nekā 100 respondentiem  vienlaikus, kad lielas kopienas var izstrādāt radošas idejas un konceptus vai kvantitatīvi testēt esošos materiālus un dalīties ar pieredzi.

 

Kiberpētījumi ir veids, kā ar zemākām izmaksām un laika ietaupīšanu var efektīvāk izzināt patiesās domas, sasniegt neaizsniedzamus respondentus neatkarīgi no viņu dzīvesvietas, laika un temata delikātuma, izmantojot gadiem izstrādātas tehnikas un adaptējot tās mūsdienu tehnoloģijām un tās niansēm.

 

Olga Baigozina

TNS Latvia klientu atbalsta vadītāja
Patērētāju uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e olga.baigozina@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības