Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Ģimenei draudzīgs uzņēmums
   Atvērto durvju diena


Mārketinga pētījumi
   Stratēģijas izaicinājumi
   Attieksmes segmentācija
   Videi draudzīgs iepakojums


Personāla pētījumi
   Izpratne par koučingu


Mediju pētījumi
   Ieradumi digitālajā vidē
   Reklāmu reģistrs


Sociālie pētījumi
   Politisko tēmu apspriešana


Tehnoloģijas & risinājumi
   Aptaujas internetā
   Web lapu uztvere


Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Vai var iegūt augstu kvalitāti par ļoti zemu cenu?

 

15.09.2011. Šodien vairāk nekā jebkad agrāk tiek domāts par cenas atbilstību kvalitātei. Pirms katra lielāka pirkuma pārdomājam un izvērtējam plānoto pirkumu un meklējam augstāko kvalitāti par zemāko cenu. Vai var iegūt augstu kvalitāti par ļoti zemu cenu? Iespējams, jā. Bet tas atkarīgs no katra priekšstata par kvalitāti.

 

Kad runā par pētījumu datu kvalitāti, mēs ar to saprotam augstākajā līmenī veiktu katru pētījuma posmu – sākot no izlases izveides, beidzot ar rekomendācijām klientam.

 

Vēlos Jūs iepazīstināt ar datu savākšanas (lauka darba) kvalitātes standartiem, ar kādiem strādājam mēs, un ko TNS Latvia domā, runājot par kvalitāti. Šoreiz ieskats par aptaujām interneta vidē.

 

Aptaujas internetā ir populārs datu savākšanas rīks Latvijā. Man ir profesionāla interese sekot līdzi citu internetaptauju veicēju darbībai, viņu klientiem, pētījumu saturam un tehniskajiem risinājumiem, tādēļ esmu izmantojusi iespēju pieteikties vairāku kompāniju interneta paneļos. Tā kā šīs kompānijas nodrošina pašpieteikšanos, nepārbaudot manus reālos demogrāfiskos datus, tad vienā panelī esmu vīrietis, citā – tālāka reģiona iedzīvotāja utt. Man tiek dota iespēja pašai nomainīt demogrāfijas datus, kad to vēlos.

 

Gan Eiropā, gan Amerikā un Āzijā plaši izmanto pašpietekšanos kā paneļa respondentu atlases rīku. Tomēr atšķirībā no tās prakses, ko izmanto vairums citu Latvijas internetaptauju veicēji, starptautiskā prakse attiecībā uz pašpieteikšanos ir būtiski citādāka. Lai interesents kļūtu par interneta paneļa dalībnieku, viņam jāiztur divas nopietnas atlases anketēšanas kārtas, tai skaitā uzrādot personas datus un dzīvesvietas adresi, kas tiek pārbaudīti.

 

Lai mēs būtu maksimāli pārliecināti par TNS Latvia interneta paneļa dalībnieku identitāti, respondentus piesaistām, mērķtiecīgi zvanot un atlasot jaunus dalībniekus, kā arī citu TNS Latvia veikto pētījumu ietvaros - tiešajās intervijās respondentu dzīves vietās un telefonaptaujās. Paneļa dalībnieku atlase tiek veikta reprezentatīvi, nodrošinot visu sociāldemogrāfisko grupu pārstāvniecību atbilstoši Latvijas iedzīvotāju sastāvam.

 

Mēs regulāri veicam respondentu demogrāfijas datu salīdzināšanu un datu bāzes atjaunošanu. Šobrīd sadarbojamies ar ~ 6000 aktīviem interneta lietotājiem, kuri regulāri piedalās mūsu rīkotajās aptaujās.

 

Aptaujās iegūto datu kvalitāti ietekmē ne tikai tās dalībnieku demogrāfiskie rādītāji, bet arī aptaujas garums. Optimāls laiks, ko respondents kvalitatīvi velta anketas aizpildīšanai, ir līdz 10 minūtēm.

 

Aptaujas internetā ir viens no sarežģītāk kontrolējamiem datu savākšanas rīkiem, jo viss atkarīgs no respondentu vēlmes iesaistīties pētījumā un mūsu iespējas motivēt aptaujas dalībniekus ir ierobežotas. Citādi tas ir tiešo vai telefoninterviju gadījumā, kad intervētājs dara visu, lai vajadzīgais interviju skaits būtu iegūts vajadzīgajos termiņos.

 

Par tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia tiešo un telefoninterviju datu iegūšanas kvalitātes standartiem lasiet turpmākajos Tava Neredzamā Sabiedrotā numuros.

 

Santa Tolka

TNS Latvia ražošanas un attīstības direktore
t 67096300
e santa.tolka@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības