Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Ģimenei draudzīgs uzņēmums
   Atvērto durvju diena


Mārketinga pētījumi
   Stratēģijas izaicinājumi
   Attieksmes segmentācija
   Videi draudzīgs iepakojums


Personāla pētījumi
   Izpratne par koučingu


Mediju pētījumi
   Ieradumi digitālajā vidē
   Reklāmu reģistrs


Sociālie pētījumi
   Politisko tēmu apspriešana


Tehnoloģijas & risinājumi
   Aptaujas internetā
   Web lapu uztvere


Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Desmitā daļa Latvijas iedzīvotāju jautājumos, kuros viņiem ir stingrs viedoklis, mēģina pārliecināt par savu viedokli arī līdzcilvēkus

 

15.09.2011. Latvijas pilsoņi salīdzinoši biežāk nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs jautājumos, kuros viņiem ir stingrs viedoklis, par savu viedokli mēģina pārliecināt arī savus draugus un radiniekus. To atklāj Eirobarometra pētījums, kuru tirgus, mediju un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica 2011.gada pavasarī.

 

Viedokļa pamatošana draugu un paziņu vidū

 

Vairāk nekā desmitā daļa (14 %) Latvijas pilsoņu vecumā no 15 līdz 74 gadiem jautājumos, kuros viņiem ir stingrs viedoklis, bieži mēģina pārliecināt par šo viedokli arī savus draugus, radiniekus un darba kolēģus. Tāpat trešā daļa (35 %) Latvijas pilsoņu laiku pa laikam par savu viedokli kādā jautājumā mēģina pārliecināt savus līdzcilvēkus.

 

Tomēr 28 % Latvijas iedzīvotāju savu viedokli, jautājumos, kuros viņiem ir noteikts viedoklis, reti mēģina par šo viedokli pārliecināt arī savus draugus, paziņas un kolēģus. Savukārt ceturtā daļa (23 %) Latvijas pilsoņu pat, ja viņiem kādā jautājumā ir stingrs viedoklis, nemēģina pamatot savu viedokli draugiem un paziņām un pārliecināt par to arī citus.

 

 

Līdzīgi kā Latvijā, arī pārējās Eiropas Savienības valstīs ir polārs sadalījums šajā jautājumā – apmēram puse (46 %) eiropiešu, ir tie, kuri regulāri ar savu viedokli jautājumos, kuros viņiem ir noteikts viedoklis, dalās ar līdzcilvēkiem un mēģina viņus pārliecināt par konkrēto viedokli. Un otra puse (53 %) eiropiešu par savu viedokli kādā jautājumā nekad nemēģina vai arī reti mēģina pārliecināt savus draugus un radiniekus.

 

Kopumā tikai desmitā daļa (10 %) eiropiešu par savu viedokli jautājumos, kuros viņiem ir stingrs viedoklis, bieži mēģina pārliecināt arī savus draugus un kolēģus. Jāatzīmē, ka Latvijas pilsoņi caurmērā biežāk (par 4 procentpunktiem) nekā vidēji Eiropā par savu viedokli mēģina pārliecināt arī citus.

 

Ievērojami vairāk sava viedokļa aizstāvētāju ir Maltā (25 %), Dānijā (20 %), Kiprā (20 %), Zviedrijā (18 %), Lietuvā (18 %), kā arī Grieķijā (17 %). Savukārt vismazākais pilsoņu īpatsvars, kuri par savu viedokli mēģina pārliecināt arī savus līdzcilvēkus, ir Čehijas Republikā (6 %), kā arī Ungārijā (7 %) un Īrijā (7 %).

 

Politisko jautājumu apspriešana draugu un paziņu vidū

 

28 % Latvijas pilsoņu regulāri apspriež vietējā mēroga politiskos jautājumus ar saviem draugiem, radiniekiem. Vairāk nekā puse (56 %) pilsoņu reizēm apspriež vietējos politiskos jautājumus, savukārt 16 % pilsoņu vietējā mēroga politiskos jautājumus draugu un paziņu lokā neapspriež nekad.

 

Valsts līmeņa politikas jautājumus ar saviem draugiem, radiniekiem regulāri apspriež piektā daļa (19 %) Latvijas pilsoņu. 60 % pilsoņu valsts politikas jautājumus apspriež reizēm, savukārt piektā daļa (21 %) valsts politikas jautājumus draugu lokā neapspriež vispār.

 

 

Tomēr Eiropas līmeņa politikas jautājumus ar saviem draugiem un radiniekiem regulāri pārrunā vien desmitā daļa (10 %) Latvijas pilsoņu. Vairāk nekā puse (56 %) Latvijas pilsoņu reizēm draugu lokā pārrunā Eiropas politikas jautājumus, savukārt trešā daļa (34 %) Eiropas politikas jautājumus draugu lokā neapspriež nekad.

 

Līdzīgi kā Latvijas pilsoņu vidū arī visu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu vidū salīdzinoši biežāk tiek apspriesti vietējie un valsts politiskie jautājumi – attiecīgi lielākā daļa ES 27 dalībvalstu pilsoņi apspriež vietējos politiskos jautājumus (kopā 73 % - 21 % apspriež regulāri un 52 % reizēm) un valsts līmeņa politiskos jautājumus (kopā 73 % - 19 % apspriež regulāri un 54 % apspriež reizēm).

 

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social Eirobarometra pētījumu veica no 2011.gada 6. līdz 26.maijam, aptaujājot 26 713 Eiropas Savienības pilsoņus 27 dalībvalstīs.
Latvijā Eirobarometra pētījumu veica tirgus, mediju un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia, aptaujājot 1 007 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.

 

Dace Zolberga

TNS Latvia klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e
dace.zolberga@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības