Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Ģimenei draudzīgs uzņēmums
   Atvērto durvju diena


Mārketinga pētījumi
   Stratēģijas izaicinājumi
   Attieksmes segmentācija
   Videi draudzīgs iepakojums


Personāla pētījumi
   Izpratne par koučingu


Mediju pētījumi
   Ieradumi digitālajā vidē
   Reklāmu reģistrs


Sociālie pētījumi
   Politisko tēmu apspriešana


Tehnoloģijas & risinājumi
   Aptaujas internetā
   Web lapu uztvere


Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Izpratne par koučingu – mīti un realitāte

 

15.09.2011. TNS Latvia 2011.gada martā uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājiem uzdeva dažādus jautājumus par koučingu. Koučinga attīstība un pasaules prakse rāda, ka tas arī Latvijā var kļūt par pieprasītu un izmantotu biznesa rīku. Tomēr izpratni par koučinga būtību un pielietojumu kavē arī dažādi mīti un aizspriedumi.

 

Koučings (no angļu vārda coach – treneris, konsultants) ir viens no personisko un biznesa mērķu sasniegšanas instrumentiem. Koučinga mērķis ir izraisīt izmaiņas uzvedībā un izaugsmi.

 

 

Informētība par koučingu un koučinga izmantošana uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanai

 

Cik lielā mērā Jūs zināt vai esat dzirdējis, kas ir koučings?
Vai Jūsu uzņēmumā biznesa mērķu sasniegšanai tiek izmantots koučings (piem., biznesa koučings, korporatīvais koučings)?

Dati: TNS Latvia

 

Lai arī kopumā puse (49 %) uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāju norāda, ka ir dzirdējuši par koučingu, tomēr gandrīz 2/3 (63 %) no tiem (31 % no visiem) ir tikai kaut ko dzirdējuši, bet neko sīkāk par to nezina.

 

Iezīmējas sakarība, ka labāka informētība un izpratne par koučingu (atbilde: ”zinu, kas ir koučings” ) ir vērojama uzņēmumu ar ārvalstu īpašumtiesībām, kā arī pēc darbinieku skaita vidējo un lielo uzņēmumu vadītāju vidū (virs 50 darbiniekiem), kā arī uzņēmumos ar gada apgrozījumu virs 500 tūkstošiem latu.

 

Uzņēmuma vadītāji, kas neko nezina un sīkāk nav dzirdējuši par koučingu, caurmērā biežāk ir sastopami uzņēmumu ar gada apgrozījumu līdz 50 tūkstošiem latu gadā, Latgales reģionu pārstāvēto uzņēmumu un, likumsakarīgi, uzņēmuma vadītāju – cittautiešu, kā arī vecāka gadu gājuma (56 gadi un vairāk) vadītāju vidū.

 

Šobrīd vairākums (73 %) no tiem, kas kaut ko zina par koučingu, to tomēr neplāno izmantot. Jāatzīmē, ka  gandrīz tikpat liela daļa (11 %), cik šobrīd jau izmanto (15 %) koučingu, nākotnē plāno uzsākt šī rīka izmantošanu biznesa mērķu sasniegšanai.

 


Dati: TNS Latvia

 

Aptuveni desmitdaļa (12 %) uzņēmumu, kuri jau izmanto koučingu kā biznesa rīku, to izmanto kā ārpakalpojumu, vēl 16 % uzņēmumu to izmanto gan kā ārpakalpojumu, gan to sniedz kāds uzņēmuma darbinieks. Tomēr abolūtajā vairākumā (72 %) uzņēmumu koučinga nodrošināšanā tiek izmantoti sava uzņēmuma iekšējie resursi.

 

Vairumā uzņēmumu, kuri koučingam izmanto iekšējos resursus, koučs ir pats uzņēmuma vadītājs  (76 %) un nelielā daļā šo uzņēmumu arī personāla vadītājs vai kāds cits speciālists (9 %). Zīmīgi, ka gandrīz katrā ceturtajā (23 %) uzņēmumā darbinieku treneris ir kāds cits darbinieks.

 

Salīdzinoši biežāk kā vidēji koučings tiek izmantots uzņēmumos ar ārvalstu īpašumtiesībām. Uzņēmuma vadītāju, kas šobrīd neizmanto koučus uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanai, bet plāno uzsākt to darīt, salīdzinoši vairāk ir vidēji lielo (50 – 99 darbinieki) uzņēmu vidū.

 

To uzņēmumu vidū, kuri jau izmanto koučingu, pārsvarā tiek izmantots iekšējais koučings, un koučs ir kāds no uzņēmuma darbiniekiem.

 

Koučinga uztvere


Dati: TNS Latvia

 

Saskaņā ar iepriekš pieminēto salīdzinoši zemo informētību uzņēmuma vadītāju vidū par koučingu salīdzinoši biežāk dominē divi galvenie polārie viedokļi: “Koučings ir 21.gadsimta modes tendence” (66 % snieguši atbildes “pilnībā piekrītu” un “drīzāk piekrītu”) un “Koučings sekmē uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanu” (65 % snieguši atbildes “pilnībā piekrītu” un “drīzāk piekrītu” ).

 

Tie uzņēmumu vadītāji, kuru uzņēmumos jau šobrīd izmanto koučingu, salīdzinoši biežāk snieguši piekrītošu atbildi tam, ka koučings sekmē uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanu (3,3 punkti skalā, kur 5 nozīmē “pilnībā piekrītu ”) un ieviešot to, pieaug peļņas apjoms (3,0 punkti).

 

Arī tie uzņēmumu vadītāji, kuri šobrīd neizmanto koučingu, bet vēl tikai plāno to izmantot, biežāk nekā vidēji ir piekrituši tam, ka, ieviešot koučingu pieaug peļņas apjoms (2,9 punkti). Iespējams, tas arī viņus motivē ieviest koučingu savā uzņēmumā.

 

Likumsakarīgi, ka uzņēmumu vadītāji, kuri neko nezina par koučingu salīdzinoši biežāk ir atzinuši to, ka koučings ir nepieciešams tikai vājiem uzņēmumiem ar problēmām (33 % - “ pilnībā piekrīt” un “drīzāk piekrīt” ), turpretī tikai 18 % zinātāju ir norādījuši, ka koučings ir nepieciešams novājinātiem uzņēmumiem un ar problēmām.

 

Par pētījumu

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia 2011. gada martā uzņēmumu vadītāju, īpašnieku vidū veica aptauju par dažādiem ar personāla vadību saistītiem jautājumiem. Uzņēmumu vadītāju aptauja tika veikta telefoninterviju veidā. Kopumā tika aptaujāti 1000 uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji.

 

Signe Kaņējeva

TNS Latvia lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības