Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Ģimenei draudzīgs uzņēmums
   Atvērto durvju diena


Mārketinga pētījumi
   Stratēģijas izaicinājumi
   Attieksmes segmentācija
   Videi draudzīgs iepakojums


Personāla pētījumi
   Izpratne par koučingu


Mediju pētījumi
   Ieradumi digitālajā vidē
   Reklāmu reģistrs


Sociālie pētījumi
   Politisko tēmu apspriešana


Tehnoloģijas & risinājumi
   Aptaujas internetā
   Web lapu uztvere


Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Atvērto durvju diena TNS Latvia

 

15.09.2011. Aicinām uzņēmumu un organizāciju vadītājus uz labās biznesa vadības prakses pieredzes apmaiņas atvērto durvju dienu tirgus, sociālo uz mediju pētījumu aģentūrā TNS Latvia, 28.oktobrī, Rīgā, Kronvalda bulv.3-2. TNS Latvia atvērto durvju diena tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Biznesa konsultantu asociāciju (LBKA) un Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) Benchmarking  programmas ietvaros.

 

Benchmarking  programma ir bezmaksas brīvprātīga pieredzes apmaiņas un sadarbības iniciatīva. Programmas ietvaros tiek organizētas vizītes uzņēmumos, kas sniedz iespēju dalīties zināšanās, novērtēt sasniegto un tiekties uz izcilību. Pasaulē ir labi pazīstams paņēmiens, kā novērtēt sava uzņēmuma darbību salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem, – tas ir  Benchmarking  jeb salīdzināšana. Tā ir iepazīšanās ar dažādu uzņēmumu labāko vadīšanas pieredzi, apmeklējot atšķirīgu nozaru uzņēmumus, tiekoties un runājot ar to vadītājiem un speciālistiem personāla, kvalitātes, mārketinga un citās jomās.

 

Programma

 

13:45 Ierašanās

 

14:00 Seminārs - diskusija

 

  Darbinieku piesaistības uzlabošanas vēsture;
  Klientu vajadzību izzināšana;
  Iekšējo procesu inovāciju vadība.

 

15:00 Ekskursija un neformālas diskusijas pie kafijas

 

Dalība Atvērto durvju dienā ir bez maksas. Papildus informācija par Benchmarking programmu un PIETEIKŠANĀS ATVĒRTO DURVJU DIENAI TNS Latvia ŠEIT!

 

Laura Vendele

TNS Latvia mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.vendele@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības