Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Digitālā komunikācija
   Klientu serviss Latvijā
   Karaliskās kāzas
   Patēriņa paradumi


Personāla pētījumi
   Darbinieku piesaistība Latvijā


Mediju pētījumi
   I-neta lietotāju segmentācija
   Reklāmu reģistrs
   TV skatīšanās


Sociālie pētījumi
   Iedzīvotāju noskaņojums
   Alus lietošana


Tehnoloģijas & risinājumi
   MSPA gada konference


Paralēlā darbība
   Mediju sporta spēles


Arhīvs


www.tns.lv


Cik bieži Latvijas iedzīvotāji dzer alu?

 

16.06.2011. Ugunskurs, vainagu pīšana, Līgo dziesmas, Jāņu zāles, saullēkta sagaidīšana, ķimeņu siers, pīrāgi un, protams, alus ir Jāņu tradīciju neatņemama sastāvdaļa.

 

Par to cik iecienīts alus ir Latvijas iedzīvotāju vidū, liecina TNS Latvia veiktā interneta aptauja ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vidū vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

 

 

Nedaudz vairāk nekā ~1/4 aptaujāto (29 %) ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem alu dzer reizi ceturksnī vai retāk, 20 % -  ar regularitāti reizi vai 2 reizes mēnesī, savukārt katrs ceturtais aptaujātais (25 %) alu dzer reizi nedēļā un biežāk.

 

26 % ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem alu nedzer nemaz. Iezīmējas tendence, ka salīdzinoši retāk alu dzer sievietes un Kurzemē dzīvojošie iedzīvotāji, savukārt biežāk – vīrieši.

 

Par pētījumu

Tirgus, sociālo un medoju pētījumu aģentūra TNS Latvia  nacionāli reprezentatīvu interneta aptauju veica visā Latvijā, aptaujājot 900 ekonomiski aktīvos iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Pētījums veikts laikā no 2011.gada 24. maija līdz 26.maijam.

 

Māra Mileiko

TNS Latvia klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e mara.mileiko@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības