Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Digitālā komunikācija
   Klientu serviss Latvijā
   Karaliskās kāzas
   Patēriņa paradumi


Personāla pētījumi
   Darbinieku piesaistība Latvijā


Mediju pētījumi
   I-neta lietotāju segmentācija
   Reklāmu reģistrs
   TV skatīšanās


Sociālie pētījumi
   Iedzīvotāju noskaņojums
   Alus lietošana


Tehnoloģijas & risinājumi
   MSPA gada konference


Paralēlā darbība
   Mediju sporta spēles


Arhīvs


www.tns.lv


Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir apmierināti ar savu pašreizējo dzīvi

 

16.06.2011. Lielākā daļa (58 %) iedzīvotāju ir apmierināti ar savu pašreizējo dzīvi, tomēr Eiropas Savienības valstu iedzīvotāju kopējais noskaņojums joprojām saglabājas optimistiskāks - ar savu dzīvi apmierināti ir 78 % eiropiešu. Šādus rezultātus atklāj Eirobarometra pētījums, kuru tirgus, mediju un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica 2010.gada rudenī.

 

Eiropas Savienības dalībvalstīs ar savu dzīvi ir neapmierināti vien 22 % iedzīvotāju, savukārt Latvijā ar savu dzīvi neapmierināto iedzīvotāju īpatsvars ir ievērojami lielāks – kopumā 42 % Latvijas iedzīvotāju ir neapmierināti ar pašreizējo dzīvi, no tiem 32 % ir ne visai apmierināti un desmitā daļa (10 %) nemaz nav apmierināti ar savu pašreizējo dzīvi.

 

 

Iedzīvotāju noskaņojums būtiski ietekmē praktiski visas dzīves jomas – gan to, kā iedzīvotāji tērē savu naudu, gan to, kā viņi attiecas pret līdzcilvēkiem, gan arī to, kāda ir viņu veselību u.c., tāpēc ir svarīgi analizēt arī dažādus aspektus, kas ietekmē iedzīvotāju kopējo noskaņojumu.

 

Iedzīvotāju pašreizējās materiālās situācijas novērtējums

 

Domājot par mājsaimniecību pašreizējo situāciju un nākotnes plāniem, Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājus pēc saviem pašreizējiem ģimenes apstākļiem var sadalīt trīs daļās – viena trešā daļa (34 %) ir tie iedzīvotāji, kuri dzīvo šodienai un viņu ekonomiskā situācija neļauj plānot nākotni, viena trešdaļa (32 %) - tie ir iedzīvotāji, kas plāno 6 mēnešus uz priekšu, savukārt 30 % iedzīvotāju plāno savas mājsaimniecības dzīvi ilgtermiņā.

 

Latvijas iedzīvotāju vidū izteikti dominē tie, kuru pašreizējā situācija neļauj domāt par ilglaicīgiem mērķiem. 57 % no Latvijas iedzīvotājiem ir jādomā par šodienu, jo esošā situācija neļauj plānot dzīvi tālākam laikam. Tomēr jāatzīmē, ka, salīdzinot ar 2009.gada rudeni, ir būtiski samazinājies šīs grupas īpatsvars (par 8 PP, no 65 % uz 57 %), kas norāda uz zināmu ekonomiskās situācijas stabilizēšanos. Trešajai daļai (33 %) Latvijas iedzīvotāju ir mērķi tuvākajiem 6 mēnešiem, savukārt mazāk nekā desmitā daļa (9 %) iedzīvotāju zina, kāda būs ģimenes dzīve pēc gada.

 

Svarīgākās problēmas valstī un personīgi

 

Kā svarīgākās problēmas valstī gan ES 27 valstu, gan Latvijas iedzīvotāju vidū tiek minētas bezdarbs un pašreizējā ekonomiskā situācija. Bezdarbu kā svarīgāko problēmu valstī ir minējuši 46 % ES 27 valstu iedzīvotāju un 61 % Latvijas iedzīvotāju. Pašreizējo ekonomisko situāciju kā problēmu, ar kuru saskaras valsts, min 36 % eiropiešu un 52 % Latvijas iedzīvotāju.

 

Latvijā vēl kā salīdzinoši problemātiski jautājumi valsts līmenī tiek vērtēti nodokļu sistēma (21 %), cenu pieaugums/ inflācija (16 %) un veselības aprūpes sistēma (16 %).

 

Savukārt Eiropā kā nākamas svarīgākās problēmas valsts līmenī tiek minētas cenu pieaugums/ inflācija (20 %), veselības aprūpes sistēma (16 %), noziedzība (15 %), kā arī imigrācija (12 %) un pensijas (11 %).

 

 

Savukārt kā svarīgākā problēma, ar ko ES 27 valstu iedzīvotājiem jāsaskaras personīgā līmenī, visbiežāk tiek minēta inflācija/ cenu pieaugums (38 %). Kā nākamās svarīgākās personīgās problēmas tiek minētas ekonomiskā situācija (26 %) un bezdarbs (20 %). Citas eiropiešu biežāk minētās problēmas, ar ko saskaras personīgi, ir veselības aprūpes sistēma (19 %), pensijas (16 %) un nodokļu sistēma (14 %), savukārt pārējās problēmas minētas ievērojami retāk.

 

Latvijas iedzīvotāju nozīmīgākās personīgās problēmas būtiski neatšķiras no kopējā ES 27 valstu iedzīvotāju viedokļa. Kā nozīmīgākās problēmas tiek minētas cenu pieaugums/ inflācija (39 %), ekonomiskā situācija (37 %) un bezdarbs (30 %). Tāpat kā nozīmīgas problēmas tiek minētas veselības aprūpes sistēma (20 %), nodokļu sistēma (18 %), izglītības sistēma (12 %) un pensijas (11 %).

 

Eiropas Savienības nākotnes prioritātes

 

Domājot par turpmāk risināmajiem jautājumiem Eiropas Savienībā, Eiropā kopumā biežāk tiek minēti ekonomikas jautājumi (37 %), noziedzības apkarošana (34 %), imigrācijas politikas jautājumi (33 %) un veselības jautājumi (30 %).

 

Latvijā iedzīvotāju viedoklis par Eiropas Savienībā risināmajiem jautājumiem nedaudz atšķiras no kopējā ES 27 valstu iedzīvotāju viedokļa. Kā aktuālākie jautājumi, pēc Latvijas iedzīvotāju domām, kuriem Eiropas Savienībā būtu jāpievērš uzmanība, tiek minēti sociālā politika (41 %) un ekonomikas jautājumi (40 %).

 

2010.gada laikā ir vērojamas izmaiņas Latvijas iedzīvotāju vērtējumā par Eiropas Savienībā risināmo jautājumu prioritātēm arī citās jomās. Pieaugusi aktualitāte aizsardzības jautājumiem (par 6 PP, no 9 % līdz 15 %), sociālās politikas jomai (par 5 PP, no 36 % līdz 41 %) un Eiropas Savienība pilsoņu pamattiesību jautājumiem (par 6 PP, 15 % līdz 21 %).

 

Nākamās nozīmīgākās jomas, kurām, pēc Latvijas iedzīvotāju domām, būtu jāpievērš uzmanība Eiropas Savienības līmenī, ir veselības politika (35 %), iekšējais tirgus (30 %), izglītības jautājumi (27 %) un noziedzības apkarošana.

 

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social aptauju veica no 2010.gada rudenī (no 11.novembra līdz 12.decembrim), aptaujājot 26723 Eiropas Savienības pilsoņus 27 dalībvalstīs. Latvijā aptauju veica tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia. Kopumā Eiropas Savienībā aptaujāti 30 780 iedzīvotāju.

 

Dace Zolberga

TNS Latvia klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e dace.zolberga@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības