Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Digitālā komunikācija
   Klientu serviss Latvijā
   Karaliskās kāzas
   Patēriņa paradumi


Personāla pētījumi
   Darbinieku piesaistība Latvijā


Mediju pētījumi
   I-neta lietotāju segmentācija
   Reklāmu reģistrs
   TV skatīšanās


Sociālie pētījumi
   Iedzīvotāju noskaņojums
   Alus lietošana


Tehnoloģijas & risinājumi
   MSPA gada konference


Paralēlā darbība
   Mediju sporta spēles


Arhīvs


www.tns.lv


Cik daudz laika skatītāji velta TV vērošanai?

 

16.06.2011. TV skatīšanās joprojām aizņem ievērojamu daļu laika no cilvēku ikdienas. Pēdējo gadu laikā TV vērošanai veltītais laiks ir pakāpeniski pieaudzis. Ja 2000.gadā vidējais skatīšanās laiks uz vienu TV skatītāju bija 4 stundas un 18 minūtes vidēji dienā, 2005. gadā – 4 stundas un 46 minūtes vidēji dienā, tad 2010.gadā vidējais skatīšanās laiks dienā uz vienu TV skatītāju sasniedza jau 5 stundas un 10 minūtes.

 

Apkopotie dati pa mēnešiem gada garumā rāda, ka vidējo skatīšanās laiku uz vienu TV skatītāju, protams, ietekmē sezonalitāte. 2010.gada janvārī viens TV skatītājs pie TV ekrāna pavadīja vidēji dienā 5 stundas un 51 minūti, savukārt sākoties siltākam laikam vidējais skatīšanās laiks samazinājās, un vasaras mēnešos tas bija no 4 stundām un 36 minūtēm līdz 4 stundām un 44 minūtēm vidēji dienā. Sākot ar septembri skatīšanās laiks pakāpeniski pieauga un gada beigās jau atkal pārsniedza vidēji piecas stundas dienā.

 

Līdzīgi arī iesācies 2011.gads. Janvārī viens TV skatītājs, vērojot TV, pavadīja 5 stundas un 49 minūtes vidēji dienā, bet maijā vairs tikai 4 stundas un 38 minūtes vidēji dienā.

 

 

TV pētījuma dati rāda, ka šī gada pirmajos piecos mēnešos vairāk laika TV skatīšanai veltījuši cittautieši – 5 stundas un 21 minūti vidēji dienā. Savukārt latvieši – 5 stundas un 10 minūtes vidēji dienā. Sievietes pie TV ekrāniem pavadījušas 5 stundas un 20 minūtes vidēji dienā, tas ir par 13 minūtēm vairāk nekā vīrieši.

 

TV skatītāji, vecumā no 55 gadiem līdz 64 gadiem, veltījuši vairāk laika TV vērošanai nekā pārējo vecuma grupu pārstāvji, vidēji dienā pavadot pie TV ekrāniem 6 stundas. TV skatītāji ar vidējo izglītību skatījušies vairāk nekā skatītāji ar pamata un augstāko izglītību, vidēji 5 stundas un 41 minūti dienā.

 

Ievērojamu laiku TV skatīšanai veltījuši bezdarbnieki un mājsaimnieces – vidēji 6 stundas un 6 minūtes dienā. Savukārt skolēni un studenti - vien 3 stundas un 55 minūtes vidēji dienā.

 

TV skatītāji ar ienākumiem uz vienu ģimenes locekli no 151 lata līdz 200 latiem skatījušies vairāk – vidēji 5 stundas un 38 minūtes dienā. Mazāk skatījušies tie TV skatītāji, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir no 101 lata līdz 150 latiem – vidēji 5 stundas un 1 minūti dienā.

 

Vairāk laika TV vērošanai veltījuši kurzemnieki nekā pārējo reģionu TV skatītāji – vidēji 5 stundas un 27 minūtes dienā. Savukārt mazāk TV skatītāji Latgalē – 4 stundas un 55 minūtes vidēji dienā.

 

Gandrīz vienāds skatīšanās laiks uz vienu TV skatītāju ir lauku teritorijās un Rīgā dzīvojošajiem. Laukos dzīvojošajiem – 5 stundas un 22 minūtes vidēji dienā, Rīgā - par minūti mazāk. TV skatītāji citās pilsētās TV vērošanai atvēlējuši vidēji 5 stundas un 3 minūtes dienā.

 

 

Kristīne Skaistā

TNS Latvia TV Metru projekta vecākā speciāliste
Televīzijas nozares pētījumu eksperte
t 67 096 300
e kristine.skaista@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības