Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Digitālā komunikācija
   Klientu serviss Latvijā
   Karaliskās kāzas
   Patēriņa paradumi


Personāla pētījumi
   Darbinieku piesaistība Latvijā


Mediju pētījumi
   I-neta lietotāju segmentācija
   Reklāmu reģistrs
   TV skatīšanās


Sociālie pētījumi
   Iedzīvotāju noskaņojums
   Alus lietošana


Tehnoloģijas & risinājumi
   MSPA gada konference


Paralēlā darbība
   Mediju sporta spēles


Arhīvs


www.tns.lv


TNS AtlasTM – apjomīgākais regulārais iedzīvotāju patēriņa ieradumu pētījums

 

16.06.2011. Tuvojas Jāņi un līdz ar to arī laiks, kad tiks apkopoti regulārā iedzīvotāju patēriņa ieradumu pētījuma TNS AtlasTM dati. Šis pētījums esošajā formātā tiek veikts jau piekto gadu, tāpēc tā rezultāti sniedz ne tikai informāciju par šī brīža situāciju tirgū, bet ļauj arī analizēt tirgus attīstības tendences dažādās nozarēs. Turklāt šogad TNS AtlasTM rezultāti ir savienojami ar jauno interneta lietošanas paradumu pētījumu TNS Latvia Digital (sīkāk par šo pētījumu šeit, kā arī iepriekšējā Tava Neredzamā Sabiedrotā numurā šeit).

 

TNS AtlasTM mērķis ir iegūt plašu informāciju par iedzīvotāju patēriņa ieradumiem, attieksmi pret dažādiem zīmoliem, preču iegādes ieradumiem, brīvā laika pavadīšanu, nākotnes plāniem un daudziem citiem uzņēmumiem svarīgiem jautājumiem. Pētījumā ir iekļauta informācija par vairāk nekā 1460 zīmolu atpazīstamību, lietošanu un attieksmi pret tiem. Pētījums TNS AtlasTM aptver ļoti plašu preču un pakalpojumu kategoriju loku: pārtikas preces un dzērienus, higiēnas un kosmētikas preces, medikamentus, sadzīves ķīmiju, tirdzniecības vietas, veikalus un veikalu tīklus, telekomunikācijas, apdrošināšanu, bankas, sadzīves tehniku u.c.

 

Pētījums TNS AtlasTM sniedz informāciju, kas ātri un efektīvi izmantojama, lai  saprastu situācija tirgū, kurā darbojaties Jūs vai Jūsu klienti – kādi ir dominējošie zīmoli, kas ir konkrētā produkta patērētāji, kādas ir viņu intereses un kādus medijus viņi lieto. Plašais pētījumā iekļautās informācijas apjoms sniedz iespēju padziļināti izanalizēt katra zīmola esošos un potenciālos lietotājus ne tikai pēc viņu demogrāfiskajiem rādītājiem, bet arī ņemot vērā viņu intereses, mediju patēriņu, brīvā laika pavadīšanas ieradumus, nākotnes plānus un citus būtiskus rādītājus.

 

Sazinieties, lai iegūtu papildus informāciju par pētījumu TNS AtlasTM un iespējām, ko tas sniedz!

 

Kristīne Daugule

TNS Latvia klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e kristine.daugule@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības