Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Klientu attiecību vadība
   Attīstība ārpus Latvijas


Personāla pētījumi
   Darbinieku piesaistība
   Personālvadības funkcijas
   Darba devēju tēls


Mediju pētījumi
   Preses lasītāji
   Digitālā dzīve
   Reklāma internetā


Tehnoloģijas & risinājumi
   Kvalitatīvās pētījumu metodes
   Tirgus prognozēšana


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Kas ir Latvijā izdoto laikrakstu un žurnālu lasītāji?

 

18.04.2011. Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia regulāri veic drukātās preses izdevumu auditorijas pētījumu Nacionālais mediju pētījums: Prese, kura ietvaros tiek apkopota informācija par ~240 Latvijas drukāto preses izdevumu auditorijām. Šajā rakstā sīkāk apskatīsim to, kas ir Latvijā izdoto drukāto preses izdevumu lasītāji.

 

Kā liecina 2011. gada ziemas perioda pētījuma rezultāti, vidēji 93 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir lasījuši vai caurskatījuši vismaz viena pētījumā iekļautā preses izdevuma kādu no pēdējiem sešiem numuriem. Vismaz viena pētījumā iekļautā žurnāla kādu no pēdējiem sešiem numuriem ir lasījuši vidēji 68 % Latvijas iedzīvotāju šajā vecuma grupā, kādu no pēdējiem sešiem laikrakstu numuriem (neskaitot reģionālos preses izdevumus) – 66 %, bet kādu no pētījumā iekļauto reģionālo izdevumu numuriem – 54 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Pētījuma rezultāti parāda, ka Latvijā izdotos laikrakstus nedaudz aktīvāk lasa šādu sociāli demogrāfisko grupu pārstāvji - cittautieši, gados vecāki cilvēki (vecumā no 50 līdz 74 gadiem), rīdzinieki un Latvijas iedzīvotāji ar augstāko izglītību. Savukārt reģionālos izdevumus vairāk iecienījuši latviešu tautības pārtāvji. Aktīvākie reģionālo izdevumu lasītāji ir Latgales un Vidzemes iedzīvotāji. Pētījuma ziemas periodā vidēji 86 % Latgalē dzīvojošo un vidēji 85 % Vidzemē dzīvojošo ir lasījuši vismaz vienu no pētījumā iekļauto reģionālo izdevumu pēdējiem sešiem numuriem. Latvijā izdoto žurnālu aktīvākās lasītājas ir sievietes, kā arī latviešu tautības iedzīvotāji, gados jauni cilvēki (vecumā no 15 līdz 29 gadiem), lauku teritorijās dzīvojošie un Latvijas iedzīvotāji ar augstāko izglītību.

 

 

TNS Latvia veiktā preses auditorijas pētījuma Nacionālais mediju pētījums: Prese dati parāda, ka Latvijā izdotie drukātie preses izdevumi spēj sasniegt plašu auditoriju – tos lasa dažādu tautību, vecuma un dzimuma Latvijas iedzīvotāji visos reģionos. Protams, lasīšanas paradumi un lasītākie izdevumi katrā mērķa grupā ir atšķirīgi, tāpēc, plānojot komunikāciju, būtiski ir saprast, ko lasa tie Latvijas iedzīvotāji, kurus vēlaties uzrunāt tieši Jūs. Šādu informāciju sniedz Nacionālais mediju pētījums: Prese.

 

Sazinieties, lai iegūtu papildus informāciju par preses auditorijas pētījumu Nacionālais mediju pētījums: Prese!

 

Kristīne Daugule

TNS Latvia klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e kristine.daugule@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības