Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Klientu attiecību vadība
   Attīstība ārpus Latvijas


Personāla pētījumi
   Darbinieku piesaistība
   Personālvadības funkcijas
   Darba devēju tēls


Mediju pētījumi
   Preses lasītāji
   Digitālā dzīve
   Reklāma internetā


Tehnoloģijas & risinājumi
   Kvalitatīvās pētījumu metodes
   Tirgus prognozēšana


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījuma aktualizācija

 

18.04.2011. Darba devēja tēla veidošana ir saistīta ar uzņēmuma attīstību un pozicionēšanu kā uzticamu, pievilcīgu un unikālu darba devēju. Kvalificēta darbaspēka trūkums, kam par iemeslu var būt gan, piemēram, demogrāfiskie procesi, gan arī sīva konkurence darba tirgū, liek uzņēmumiem vairāk strādāt pie spēcīga darba devēja tēla. Darba devēja tēla veidošanas procesa galvenais uzdevums ir piesaistīt un noturēt labākos nozares speciālistus, kas nepieciešami ikviena uzņēmuma veiksmīgai darbībai un biznesa mērķu sasniegšanai.

 

Svarīgi, ka darba devēja tēla veidošanas process neaprobežojas tikai ar uzņēmuma zīmola pozicionēšanu. Darba devējam būtiski ir arī pievērst uzmanību darbiniekiem doto solījumu izpildei reālajā dzīvē. Tēla vērtības jāiedzīvina uzņēmuma darbībā visos uzņēmuma hierarhijas un funkcionālajos līmeņos – gan vadības, gan arī pārējos līmeņos.

 

Atšķirības starp tēla solījumiem (tā saucamo darba devēja vērtības piedāvājumu) un reālo tēlu (t.i. faktisko uzņēmuma kā darba devēja rīcību) var atstāt bīstamas sekas gan uz esošo darbinieku lojalitāti, gan uz darba devēja pievilcību potenciālo darbinieku acīs.

 

Turklāt, uzņēmumam jānodrošina arī atbilstoša darbinieku uzvedība klientu apkalpošanas punktos, tādējādi sasniedzot augstu klientu apmierinātību, noturību, kā arī augstus uzņēmuma rezultātus. Šajā kontekstā darbiniekiem ir dubulta loma: tie ir darba devēja tēla saņēmēji (mērķi) un tai pašā laikā arī darbojas kā rīki, pārstāvji jeb tēla nesēji.

 

Pašlaik tiek novērota pieaugoša uzņēmumu interese par darba devēja tēla pētījumiem, kuru ietvaros gūt atbildes uz sekojošiem ar darba devēja tēla vadību saistītiem jautājumiem:

 

 Kāda veida solījumi ir pievilcīgi potenciālajiem darbiniekiem?

 

 Kādi solījumi ir pievilcīgi esošajiem darbiniekiem, kas ietekmē darbinieku piesaistību un ieinteresētību klientu apkalpošanā?

 

 Kāda veida solījumi jeb kas uzņēmumu atšķir kā darba devēju no pārējiem spēlētājiem (uzņēmumiem) darba tirgū?

 

 Kāda ir uzņēmuma kā darba devēja uztvere? Cik lielā mērā uzņēmums izpilda darba devēja tēla solījums? Cik lielā mērā rīcība jeb korporatīvā uzvedība atbilst uzņēmuma kā darba devēja tēla solījumiem?

 

 Vai un kā uzņēmuma darbinieki rīkojas/ ir uzņēmuma tēla nesēji/ pārstāvji?

 

 

Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījums Latvijā

 

Latvija, līdzīgi kā daudzas citas Rietumeiropas valstis, saskaras ar strauju iedzīvotāju novecošanās procesu. Uzņēmumiem, kas plāno izaugsmi un attīstību nākamo 10 gadu laikā, ir būtiski piesaistīt un noturēt kvalificētus speciālistus. Darba devēji joprojām aktīvi konkurē savā starpā par labākajiem darbiniekiem.

 

Lai saglabātu uzņēmumam izdevīgu pozīciju darba tirgū un kavētu darba spēka izceļošanu, svarīgi zināt potenciālo darbinieku ekspektācijas un, attīstot uzņēmuma tēlu, investēt tieši šajos aspektos, lai piesaistītu un noturētu labākos darbiniekus. Šādas investīcijas ir ieguldījums uzņēmuma veiksmīgai darbībai nākotnē.

 

Šī gada rudenī TNS Latvia plāno veikt Darbinieku ekspektāciju un pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu Latvijā.

 

Pētījuma mērķis

Noskaidrot, kuri Latvijas uzņēmumi ir vislabāk novērtēti kā darba devēji un kuri faktori ietekmē darba ņēmējus (studentus) izvēlēties vienu vai otru uzņēmumu.

 

Pētījumu ir plānots veikt divās mērķa grupās

 Studenti, kuri šogad vai nākamgad absolvēs augstākās mācību iestādes;

 Algotu darbu strādājošie iedzīvotāji vecumā no 18 – 74 gadiem.

 

Maijā aicināsim Jūs uz semināru PERSONĀLA VADĪTĀJIEM, kurā iepazīstināsim ar jaunākajiem personāla pētījumu rezultātiem un atbildēsim uz Jūs interesējošiem jautājumiem.
Sekojiet līdzi TNS Latvia interneta lapā publicētajai informācijai!

 

Māra Mileiko

TNS Latvia klientu vadītāja
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e mara.mileiko@tns.lv

 

Papildus informācija par personāla pētījumiem!

 

Signe Kaņējeva

TNS Latvia lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības