Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Klientu attiecību vadība
   Attīstība ārpus Latvijas


Personāla pētījumi
   Darbinieku piesaistība
   Personālvadības funkcijas
   Darba devēju tēls


Mediju pētījumi
   Preses lasītāji
   Digitālā dzīve
   Reklāma internetā


Tehnoloģijas & risinājumi
   Kvalitatīvās pētījumu metodes
   Tirgus prognozēšana


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Vai Jūs zināt sava uzņēmuma attīstības iespējas ārpus Latvijas?

 

18.04.2011. Atrodoties ārzemēs, lielākoties esmu pārņemta ar pozitīviem iespaidiem un lietām, kas atšķiras no ierastajām Latvijā, tomēr atzīšos – vienmēr ir arī lietas, kas no „mājām” pietrūkst – reizēm tā ir laipnāka apkalpošana, reizēm garšīgāka maize, reizēm ātrāks internets vai kas cits. Lai arī esam neliela valsts, tomēr ir ļoti daudz lietas, ko ārzemnieki no mums varētu mācīties vai aizgūt.

 

Tieši tādēļ esmu pārliecināta, ka Latvijas uzņēmumiem attīstības iespējas eksporta tirgos ir plašas un tās noteikti ir jāizmanto. Tā kā eksporta tirgu iekarošana ir nopietns attīstības lēmums, es ieteiktu to balstīt uz stratēģisku pieeju mārketingam, nevis paļauties uz teicienu „Kas neriskē, tas nedzer šampanieti”.

 

Lai uzsāktu veiksmīgu eksporta tirgu apgūšanu, sāciet ar trīs jautājumu izzināšanu:

 

 Cik liels ir Jūsu uzņēmuma un tā produktu/ pakalpojumu attīstības potenciāls? Cik ļoti klienti ir pieķērušies konkrētās valsts esošajiem tirgus spēlētājiem un cik viņi ir atvērti jaunam, no Latvijas nākušam zīmolam tirgū?

 

 Kas šobrīd trūkst tirgū? Kādi pilnveidojumi nepieciešami esošajiem tirgus piedāvājumiem? Kādi faktori ir svarīgi un kādas vajadzības apmierina esošie tirgus piedāvājumi un kādas vajadzības šobrīd netiek pilnībā vai daļēji apmierinātas? Kādas vajadzības zīmols varētu apmierināt?

 

 Kā veidot efektīvu komunikāciju ar jaunam produktam atvērtajiem patērētājiem? Kādus komunikācijas kanālus izmantot? Kā piesaistīt patērētāju Jūsu zīmolam ne tikai racionālā, bet arī emocionālā līmenī? Kādas ir potenciālās eksporta valsts patērētāju uztveres īpatnības?

 

Lai gūtu atbildes uz iepriekšminētajiem jautājumiem, Jums vajag tikai sazināties ar TNS Latvia – mēs atadīsim piemērotāko risinājumu Jūsu vajadzībām un kopīgi ar konkrētās valsts kolēģiem veiksim pilnu pētījuma procesu, kā rezultātā ne tikai iedosim Jums datus par situāciju, bet sniegsim arī rekomendācijas, kā tieši ienākt un veicināt uzņēmuma attīstību konkrētajā valstī.

 

Turklāt, tā kā TNS tīkla kompānijas ir vairāk nekā 80 valstīs, tad izpētīt varam visdažādākos attīstības virzienus – gan šai, gan otrpus okeānam.

 

Izpētiet attīstības iespējas ārpus Latvijas! Gūstiet panākumus!

 

Līga Aizkalniete

TNS Latvia klientu atbalsta vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e liga.aizkalniete@tns.lv

 


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības