Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Zīmola potenciāls
   Patērētāju dzīvesstils
   Digitālā dzīve


Mediju pētījumi
   Mediju pētījumi 2010.gadā
   Reklāma žurnālos
   Reklāmas tirgus


Sociālie pētījumi
   Atalgojums par darbu
   Tipiskais rīdzinieks
   Garīgā veselība


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Kā strādājošie esošajā ekonomiskajā situācijā vērtē ar atalgojumu un darba līgumu  saistītus jautājumus?

 

07.12.2010. Pēdējo mēnešu vidējā darba alga Latvijā pēc nodokļu nomaksas ir bijusi 318 latu, kas ir par 5 % mazāk nekā 2009.gada attiecīgajā laika periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati.

 

Salīdzinot ar šā gada otro ceturksni, trešajā ceturksnī darba samaksa Latvijā ir pieaugusi tikai atsevišķās nozarēs strādājošajiem – elektroenerģijas, gāzes apgādes un siltumapgādes nozarē, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē,  profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sniedzēju nozarē, informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē, kā arī apstrādes rūpniecībā (CSP, 2010. gada novembris).

 

Arī tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia šā gada novembrī veiktais pētījums iezīmē līdzīgas ar strādājošo atalgojumu saistītas tendences. Gandrīz puse (45 %) strādājošo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem ir norādījuši, ka viņu atalgojums pēdējo 6-8 mēnešu laikā ir kopumā samazinājies. Aptuveni katrs ceturtais (23 %) strādājošais atzīst, ka viņa atalgojums ir būtiski samazinājies. Līdzīgs skaits strādājošo (22 %) atzīst, ka viņu atalgojums ir nedaudz samazinājies.

 

Savukārt 40 % strādājošo atzīst, ka viņu atalgojums pēdējo 6-8 mēnešu laikā ir palicis kopumā nemainīgs.

 

To, ka pēdējo 6-8 mēnešu laikā viņu atalgojums kopumā ir palielinājies, norāda tikai 15 % strādājošo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem (nedaudz palielinājies 11 % un būtiski palielinājies 3 % aptaujāto).

 

Aplūkojot iegūtos rezultātus sīkākās sociāldemogrāfiskās grupās, iezīmējas tendence, ka uz atalgojuma samazināšanos nedaudz  biežāk norāda aptaujātie vecumā no 40 līdz 55 gadiem, kā arī Latgalē strādājošie.

 

 

Lai gan vērojama tendence reģistrētā bezdarba līmenim Latvijā samazināties, tomēr šā gada oktobra beigās bezdarba līmenis valstī joprojām bija augsts – 14,3 % no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Šādos mainīgos un nestabilos darba tirgus apstākļos darbinieku drošības sajūtai savā darba vietā ir ļoti būtiska nozīme. Viens no drošības sajūtu veidojošiem faktoriem ir rakstiska darba līguma esamība.

 

To apstiprina arī TNS Latvia oktobrī veiktais pētījums. Dati liecina, ka absolūtajam vairākumam strādājošo (93  %) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem ir svarīgi, lai viņiem ar darba devēju būtu noslēgts rakstisks darba līgums  (73  % aptaujāto tas ir ļoti svarīgi, 19  % - drīzāk svarīgi).

 

Rakstiska darba līguma noslēgšana  ar darba devēju nešķiet svarīga tikai 6  % strādājošo (drīzāk nesvarīgi – 3 %, pilnīgi nesvarīgi – 3 % aptaujāto).

 

Aplūkojot iegūtos rezultātus sīkākās sociāldemogrāfiskās grupās, būtiskas atšķirības nav vērojamas.

 

 

Par pētījumiem

Aptauju par atalgojuma izmaiņām tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2010.gada 23. novembra līdz 25. novembrim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 500 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

 

Aptauju par rakstiska darba līguma svarīgumu tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2010.gada 19. oktobra līdz 21. oktobrim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 500 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

 

Signe Kaņējeva

TNS Latvia lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības