Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Zīmola potenciāls
   Patērētāju dzīvesstils
   Digitālā dzīve


Mediju pētījumi
   Mediju pētījumi 2010.gadā
   Reklāma žurnālos
   Reklāmas tirgus


Sociālie pētījumi
   Atalgojums par darbu
   Tipiskais rīdzinieks
   Garīgā veselība


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Kādu nozaru reklāmas Latvijas iedzīvotāji vislabprātāk vēlas redzēt žurnālos?

 

07.12.2010. Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia regulāri veic drukātās preses izdevumu, radio, televīzijas un interneta lapu auditorijas mērījumus. Papildus regulārajiem auditorijas pētījumiem TNS Latvia veic arī specializētos jeb AdHoc mediju pētījumus. Piemēram, 2010. gada vasarā sadarbībā ar Latvijas lielākajiem žurnālu izdevējiem TNS Latvia veica specializēto mediju pētījumu „Latvijas iedzīvotāju mediju patēriņa ieradumu izpēte” ar mērķi noskaidrot Latvijas iedzīvotāju mediju patēriņa ieradumus, reklāmas pamanāmību, attieksmi pret reklāmu un reklāmas efektivitāti dažādos medijos. Pētījuma ietvaros telefoniski tika aptaujāti 905 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem, pētījumā izlase ir reprezentatīva visiem Latvijas iedzīvotājiem šajā vecumā, tāpēc iegūtie rezultāti ļauj izdarīt secinājumus par Latvijas sabiedrību kopumā.  Šajā rakstā sīkāk apskatīsim to, kādu nozaru reklāmas Latvijas iedzīvotāji visbiežāk ir ievērojuši žurnālos un kādu nozaru reklāmas Latvijas iedzīvotāji vislabprātāk vēlētos redzēt tieši žurnālos.

 

Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji žurnālos ir pamanījuši skaistumkopšanas produktu un pakalpojumu, apģērbu, apavu un galantērijas preču, kā arī atpūtas, izklaides un sporta pasākumu reklāmas. 33 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem pēdējā mēneša laikā žurnālos ir redzējuši skaistumkopšanas produktu un pakalpojumu reklāmas, bet 26 % - apavu, apģērbu un galantērijas preču reklāmas. Šīs ir arī tās nozares, kuru preču un pakalpojumu reklāmu Latvijas iedzīvotāji vislabprātāk gribētu redzēt tieši žurnālos. Tā piemēram, skaistumkopšanas produktu un pakalpojumu reklāmu žurnālos patiktu redzēt 46 % Latvijas iedzīvotāju, bet apģērbu, apavu un galantērijas preču reklāmu – 41 % Latvijas iedzīvotāju. Pētījuma rezultāti parāda, ka Latvijas iedzīvotāju skaits, kas žurnālos pēdējā mēneša laikā ir redzējis konkrētās nozares reklāmu, ir mazāks nekā to iedzīvotāju skaits, kas šīs nozares reklāmu tajos vēlas redzēt. Iegūtie dati ļauj secināt, ka reklāmai žurnālos vēl ir liels neizmantotais potenciāls gan skaistumkopšanas un apgērbu, gan arī citās tautsaimniecības nozarēs.

 

 

Sazinieties, lai iegūtu papildus informāciju par specializēto mediju pētījumu iespējām!

 

Kristīne Daugule

TNS Latvia klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e kristine.daugule@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības