Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Zīmola potenciāls
   Patērētāju dzīvesstils
   Digitālā dzīve


Mediju pētījumi
   Mediju pētījumi 2010.gadā
   Reklāma žurnālos
   Reklāmas tirgus


Sociālie pētījumi
   Atalgojums par darbu
   Tipiskais rīdzinieks
   Garīgā veselība


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


2010./2011. sezonas TNS Latvia mediju pētījumu projektu attīstības pārskats

 

07.12.2010. Kā jau katru gadu, arī šogad apkopojam, ko esam attīstījuši mediju pētījumu projektos šajā gadā, un izskatām darbus, ko plānojam attīstīt nākamgad.

 

Specializētie mediju pētījumi

 

■  2010. gadā TNS Latvia mediju pētījumu daļa papildus regulārajiem mediju pētījumiem no tirgus pētījumu kolēģiem pārņēmusi arī specializēto jeb ad hoc pētījumu vadīšanu mediju klientiem.

 

■  2010. gādā veikti specializētie mediju pētījumi atbilstoši preses izdevēju, interneta portālu, radio staciju, televīzijas kanālu un vides reklāmu uzņēmumu vajadzībām.

 

■  Atbilstoši klientu vajadzībām specializēto pētījumu veikšanai TNS Latvia izmanto gan kvalitatīvās (fokusgrupas, testi), gan kvantitatīvās pētījumu metodes (aptaujas internetā, telefonintervijas, face-to-face intervijas).

 

TV auditorijas pētījums

 

■  2010. gadā TV auditorijas pētījuma klientiem papildus kļuva pieejami rezultāti arī par kanāliem OE, NTV Mir un LZK.

 

■  Ņemot vērā šogad notikušo digitalizāciju, esam investējuši nepieciešamajā aprīkojumā, lai arī turpmāk spētu nodrošināt klientus ar objektīvu TV auditorijas pētījumu. Papildus jau esošajiem uz gada sākumu 296 Mitronmeter, šogad esam iegādājušies vēl 97, tādējādi šobrīd pētījuma 375 ģimenēs visā Latvijā tiek izmantoti 393 jaunākās paaudzes Mitronmeter un vairs tikai 107 Eurometer.

 

■  Tāpat arī šogad esam iegādājušies papildus 177 FrameGrabber iekārtas digitālā signāla mērīšanai, un šobrīd pētījumā kopā tiek izmantotas jau 305 šādas iekārtas.

 

■  Arī 2011. gadā plānojam iegādāties papildus jaunākās paaudzes TV Metrus Mitronmeter, lai aizstātu jau vienpadsmit gadus kalpojušos Eurometer un spētu nodrošināt TV auditorijas pētījumā stabilu 375 ģimeņu dalību ar vairāk nekā 1 000 respondentu izlasi visā Latvijā.

 

Nacionālais mediju pētījums: Prese

 

■  Nacionālā mediju pētījuma: Prese periodā Gads 2010 (26/10/2009–31/10/2010) tika aptaujāti 12 625 respondenti, kas ļauj analizēt pētījuma datus šaurās mērķa grupās pēc datu lietotāja izvēles.

 

■  2010. gadā preses pētījuma mediju saraksts papildināts ar žurnāliem Joy, Geo, Ilustrētā Junioriem, Ir, kā arī citiem jauniem izdevumiem.

 

■  Arī 2011. gadā TNS Latvia aktīvi sekos līdzi nozares jaunumiem un Nacionālā mediju pētījuma: Prese ietvaros drīzumā būs pieejami dati par žurnālu Playboy, Citāda Pasaule kā arī citu jaunu preses izdevumu auditorijas apjomu.

 

Biznesa Omnibuss: mediji

 

■  2010. gada rudens Biznesa Omnibusa aptaujā par drukāto preses izdevumu lasīšanu un interneta resursu izmantošanu tika aptaujāts 1 001 uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājs un īpašnieks.

 

■  Pētījumā tika jautāts par 81 drukāto preses izdevumu lasīšanu un 43 interneta resursu izmantošanu.

 

■  2010. gada rudens periodā Biznesa Omnibusa dati ir analizējami atbilstoši TNS Latvia aprēķinātajam vadītāju ģenerālajam kopumam, kas sniedz iespēju precīzāk noteikt mediju auditorijas apjomu tūkstošos.

 

■  2010. gadā Biznesa Omnibusa aptaujā tika iekļauti vairāki jauni izdevumi, piemēram, žurnāli Forbes, Ir, Nodokļi un Komercija kā arī Praktiskais Likumdošanas Ziņnesis.

 

Nacionālais mediju pētījums: Radio

 

■  Sākot ar 2010. gada vasaras periodu, esam pilnveidojuši radio auditorijas pētījuma lauka darba kvalitātes kontroles sistēmu. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tiem respondentiem, kuri atzīmējuši, ka dienasgrāmatas aizpildīšanas nedēļā radio nav klausījušies. Ja līdz šim minētajiem respondentiem TNS Latvia pētījumu lauka darba kvalitātes kontrolieris pārzvanīja izlases kārtā, tad šobrīd un turpmāk tiks pārzvanīts visiem minētajiem respondentiem, lai pārliecinātos, ka radio tiešām nav klausīts un dienasgrāmata aizpildīta atbilstoši.

 

■  Sākot ar 2010. gada rudens periodu, esam uzsākuši mērīt jaunās Rīgā un tās apkārtnē raidošās radio stacijas Radio 101 auditoriju, kas pētījuma rezultātos parādīsies sākot ar Rudens 2010 periodu.

 

Nacionālais mediju pētījums: Internets

 

■  Interneta auditorijas pētījuma ietvaros 2010. gada četros pētījuma periodos tika aptaujāti 6 004 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

■  2010. gadā interneta auditorijas pētījuma mediju saraksts papildināts ar tādiem interneta resursiem kā Facebook.com, Mail.ru, Myspace.com, Twitter.com, Yandex.ru un citiem interneta resursiem.

 

■  Esam pilnveidojuši Nacionālā mediju pētījuma: Internets anketu, iegūstot pilnīgākus un precīzākus rezultātus par interneta pakalpojuma sniedzēju un pieslēguma veidu mājsaimniecībās, kurās ir interneta pieslēgums.

 

TNS AtlasTM

 

■  2010. gadā TNS AtlasTM pētījums tika veikts pavasara periodā, kurā tika aptaujāti 1 589 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem, un tika iegūta informācija par:
* 84 pārtikas produktu un dzērienu lietošanas biežumu, kā arī 627 pārtikas produktu un dzērienu zīmolu atpazīstamību un attieksmi pret tiem;
* 63 kosmētikas, higiēnas un sadzīves produktu un medikamentu lietošanas biežumu, kā arī 446 kosmētikas, higiēnas un sadzīves preču un medikamentu atpazīstamību un attieksmi pret tiem;
* 154 veikalu, veikalu ķēžu un tirdzniecības centru zīmoliem;
* 236 ilgstošu lietošanas preču un pakalpojumu zīmoliem;
* vairāk nekā 40 citiem jautājumiem par personīgo un ģimenes patēriņu un tā ieradumiem.

 

■  Uzklausot klientu ierosinājumus, 2010. gadā pētījums tika papildināts ar jautājumiem par pārtikas iegādes vietu un biežumu, apdrošināšanas iegādes veidu, interneta un televīzijas pakalpojumu sniedzēju un apavu veikalu zīmoliem, kā arī vairāk nekā 150 dažādiem citu kategoriju zīmoliem.

 

■  Šogad pētījuma bāzes paketi klientiem bija iespēja papildināt ar sekojošām papildus iespējām:
* starpmediju plānošana;
* jautājumu bloks par dzīvesstilu;
* atskaite par pārtikas produktu patēriņu Baltijas valstīs;
* jautājumi par TV kanālu un radio staciju atpazīstamību un attieksmi pret tiem;
* SemiometrieTM vērtību kartes pēc klientu individuāla pasūtījuma zīmolu, mediju vai konkrētas produkta grupas zinātājiem/lietotājiem.

 

Reklāmu reģistrs ADEX

 

■  2010. gada pirmajos 10 mēnešos TNS Latvia Reklāmu reģistrs uzskaitījis:
* visos medijos vairāk nekā 2 000 000 reklāmas gadījumu;
* TV kanālos vairāk nekā 1 000 000 reklāmu;
* pieejami dati par vairāk nekā 4 800 dažādu uzņēmumu reklāmas aktivitātēm.

 

■  Sākot ar 2010. gadu vides reklāmas apkopojumā iekļauti dati arī no Remora, Tilts Media un Dzelzceļa Reklāma. Līdz ar to vides reklāmas datu apkopojums sniedz vēl precīzāku informāciju.

 

■  Kopš 2010. gada vidus ir pieejami dati par kanālu OE.

 

■  Palielināta preses reklāmas uzskaites mediju izlase, iekļaujot arī izdevumus Ievas Stāsti, Patiesā Dzīve, Forbes u.c.

 

■  Pieejamo TV reklāmas paraugu arhīvs pārsniedz 45 000 klipu.

 

■  Līdz ar TV reklāmu paraugiem pieejamas arī preses un radio reklāmas, kas ļauj veikt skrupulozu konkurentu reklāmas satura analīzi.

 

TNS Latvia arī turpmāk rūpīgi sekos līdzi tirgus un pētījumu attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Tāpat arī vienmēr esam priecīgi saņemt un uzklausīt Jūsu ierosinājumus pētījumu attīstībai.

 

Mārtiņš Traubergs (Miks)

TNS Latvia mediju pētījumu lielo klientu direktors
Mediju nozares pētījumu eksperts
t 67 096 300
e martins.traubergs@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības