Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Interneta lietotāji
   Preses patēriņš
   Jaunās tehnoloģijas


Mārketinga pētījumi
   Personālvadības tendences
   Korporatīvā reputācija
   Mīlētāko zīmolu potenciāls
   Klientu apkalpošana
   Ārpakalpojumu perspektīvas


Sociālie pētījumi
   Zināšanas par antibiotikām
   Interese par politiku


Tehnoloģijas & risinājumi
   Biznesa omnibuss
   Insightment™


Arhīvs


www.tns.lv


Ārpakalpojumu izmantošanas nākotnes perspektīvas

 

07.09.2010. 2010.gada pavasarī TNS Latvia veiktajā pētījumā par biznesa ārpakalpojumu izmantošanu redzams, ka lielākā daļa Latvijas uzņēmumu izmanto ārpakalpojumus. Biežāk uzņēmumi izmanto finansu procesu vadības pakalpojumus (55 %), IT pakalpojumus (33 %), kā arī citus biznesa pakalpojumus (kopumā 82 %).

 

Ārpakalpojumu izmantošana

 

Turklāt tie uzņēmumi, kas izmanto ārpakalpojumus, visbiežāk izmanto dažāda veida ārpakalpojumus – parasti vienlaikus tiek izmantoti vismaz divi ārpakalpojumu veidi. Plašāk par pētījuma rezultātiem lasiet Tava Neredzamā Sabiedrotā 24.numurā.

 

Tas nozīmē, ja uzņēmums piedāvā savus pakalpojumus kā ārpakalpojumu sniedzējs, tam ir svarīgi apdomāt, tieši kādas pakalpojumu komplektācijas uzņēmums varētu piedāvāt. Protams, ja resursi atļauj, uzņēmums pats var paplašināt savu piedāvājumu, bet tikpat labi to var īstenot, piesaistot sadarbības partnerus.

 

Starp uzņēmumu, kas izmanto ārpakalpojumus, biežāk minētajām komplektācijām ir:

 finansu procesu vadība + apdrošināšanas brokeru pakalpojumi;
 finansu procesu vadība + reklāmas izveides un izvietošanas pakalpojumi;
 apdrošināšanas brokeru pakalpojumi + juridiskie pakalpojumi.

 

Tomēr izmantoto ārpakalpojumu komplekti ir atšķirīgi pēc dažādiem uzņēmumus raksturojošiem parametriem tādiem kā nozare, reģions, uzņēmuma lielums, apgrozījums u.c.

 

Šāda dažāda spektra pakalpojumu sniegšana ir izdevīga visām iesaistītajām pusēm. Pakalpojumu lietotājiem tas atvieglo ikdienas darbu un komunikāciju, jo ir vienkāršāk sazināties ar viena uzņēmuma pārstāvi, nevis ar vairākiem vienlaicīgi. Tāpat izdevīgi ir arī ārpakalpojumu sniedzējiem – paplašinās tirgus niša, kuru var aptvert, kā arī, piesaistot sadarbības partnerus, iegūt no „ cross selling ”, kad vienlaikus klientiem piedāvā ne tikai savus pakalpojumus, bet nepieciešamības gadījumā arī pakalpojumus, ko piedāvā sadarbības partneri. Tas viss nenoliedzami palīdz uzņēmumiem veiksmīgāk darboties un nostiprināties tirgū.

 

Vienlaikus ārpakalpojumu sniedzējiem ir jādomā par kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, kā arī zinošiem un kompetentiem darbiniekiem – jo uzņēmums, domājot par resursu taupīšanas iespējām un apsverot ārpakalpojumu sniedzēju izmantošanu, vēlēsies saņemt pakalpojumu, kas būs ieguldītās cenas vērts. Pretējā gadījumā uzņēmums, vienreiz izmēģinot ārpakalpojumu un nesaņemot atbilstošas kvalitātes sniegumu, meklēs citus veidus, kā risināt resursu ekonomēšanas vajadzību – izvēlēsies citu ārpakalpojumu sniedzēju vai mēģinās mobilizēt savus uzņēmuma resursus.

 

Domājot par ārpakalpojumu nākotnes perspektīvu, jāatzīmē, ka redzams neliels samazinājums pakalpojumu izmantošanā, kas norāda uz to, ka tirgus spēlētājiem sevišķi liela vērība jāpievērš savam pozicionējumam un komunikācijai ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, jo, samazinoties tirgus apjomam, viennozīmīgi palielināsies konkurence. Un savstarpējā sadarbība, kā arī mērķtiecīga darbība var palīdzēt pēc iespējas labāk parādīt sevi šai konkurences cīņā.

 

Ja vēlaties uzzināt, kas izmanto ārpakalpojumus un kādas ir pašreiz biežāk izmantoto ārpakalpojumu kombinācijas Jūs interesējošajā nozarē, kā arī kāds ir nākotnes potenciāls konkrētiem pakalpojumiem, sazinieties ar mums!

 

Dace Zolberga

TNS Latvia klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e dace.zolberga@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības