Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Interneta lietotāji
   Preses patēriņš
   Jaunās tehnoloģijas


Mārketinga pētījumi
   Personālvadības tendences
   Korporatīvā reputācija
   Mīlētāko zīmolu potenciāls
   Klientu apkalpošana
   Ārpakalpojumu perspektīvas


Sociālie pētījumi
   Zināšanas par antibiotikām
   Interese par politiku


Tehnoloģijas & risinājumi
   Biznesa omnibuss
   Insightment™


Arhīvs


www.tns.lv


Kā pozitīvās izmaiņas iedzīvotāju noskaņojumā ietekmē uzņēmumu reputāciju?

 

07.09.2010. Latvija iedzīvotāju noskaņojums 2010.gada laikā ir kļuvis pozitīvāks – pieaug iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi kopumā, iedzīvotāji optimistiskāk vērtē gan mājsaimniecības finansiālo stāvokli, gan Latvijas ekonomisko situāciju, kā arī nākotnē raugās optimistiskāk. Par to liecina jaunākie TNS visā ES pēc Eiropas Komisijas pasūtījuma veiktā Eirobarametra pētījuma rezultāti. Šajā situācijā aktualizējas jautājumi saistīti ar uzņēmumu korporatīvo reputāciju.

 

Kā iedzīvotāju noskaņojuma izmaiņas ir mainījušas uzņēmumu reputācijas vērtējumu?

 

 Vai ir atgriezusies uzticamība bankām?
 Kā aktīvā zīmolu un patērētāju komunikācija telekomunikāciju nozarē ir ietekmējusi esošo un potenciālo klientu attieksmi pret telekomunikāciju kompānijām? Kāda ir zīmolu pievilcība?
 Kā izmaiņas apdrošināšanas nozarē ir ietekmējušas esošo un potenciālo klientu attieksmi?

 

TNS Latvia arī šogad veiks padziļinātu korporatīvās reputācijas vadības pētījumu banku, apdrošināšanas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarēs, kurš tiks papildināts arī ar korporatīvās reputācijas vadības izpēti informāciju tehnoloģiju nozarē. TNS Latvia Korporatīvās reputācijas pētījums ietver gan nozares kopējo analīzi, gan uzņēmumu individuālo korporatīvās reputācijas mērījumu un analīzi.

 

Korporatīvās reputācijas vadības izpēte un analīze sniedz Jūsu uzņēmumam iespēju iegūt kompleksu korporatīvās  reputācijas vērtējumu un pilnveidot savu korporatīvās reputācijas vadības stratēģiju:

 Kuri faktori ir primāri jāuzlabo?
 Kā veidot zīmola komunikāciju?
 Kuras mērķa grupas ir vājie posmi un kuras veicina pozitīvu korporatīvo reputāciju?

 

TNS Latvia korporatīvās reputācijas atkārtots pētījums tiks veikts 2010.gada oktobrī un novembrī, izmantojot TNS TRI*M™ Corporate Reputation metodoloģiju uzņēmumu darbībā iesaistīto pušu izpētei.

 

 korporatīvās reputācijas vadības izpētes un analīzes rīki:

 

2009.gada TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījuma galvenie rezultāti pieejami elektroniskā vēstneša Tavs Neredzamais Sabiedrotais 24.numurā.

 

TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījums satur arī nozaru pārstāvju individuālos reputācijas mērījumus.

 

Par pētījuma individuālo rezultātu iegādi un detalizētu korporatīvās reputācijas analīzi sazinieties ar mums!

 

Inta Priedola

TNS Latvia vecākā klientu vadītāja
Reputācijas izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības