Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Interneta lietotāji
   Preses patēriņš
   Jaunās tehnoloģijas


Mārketinga pētījumi
   Personālvadības tendences
   Korporatīvā reputācija
   Mīlētāko zīmolu potenciāls
   Klientu apkalpošana
   Ārpakalpojumu perspektīvas


Sociālie pētījumi
   Zināšanas par antibiotikām
   Interese par politiku


Tehnoloģijas & risinājumi
   Biznesa omnibuss
   Insightment™


Arhīvs


www.tns.lv


Insightment™ - jauna metode patērētāju vajadzību izpētē

 

07.09.2010. Zīmolu „veiksmes stāstus” var izskaidrot ar patērētāju patieso vajadzību apmierināšanu, tāpēc veiksmīgu ideju ātrākas atrašanas noslēpums ir zināt, kur tās meklēt. Patiesa patērētāju vajadzību izpratne, nodrošina veiksmīgu komunikāciju ar patērētāju, kā arī iedvesmo idejām par jauniem produktiem un pakalpojumiem.

 

Uzņēmumu vajadzības

 

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad ir svarīgi veikt pārdomātus ieguldījumus, lai saņemtu maksimālu atdevi, uzņēmumiem arvien vairāk jādomā par īpaši efektīvu un precīzu patērētāju uzvedības un vajadzību izpēti. Lai atklātu un izprastu patērētāju vajadzības, ir jāizprot viņu domu gaita un rīcība. Šim nolūkam TNS, papildus esošajām metodēm, ir izstrādājis un attīstījis jaunu, inovatīvu risinājumu patērētāju vajadzību izpētē - Insightment™.

 

TNS risinājums - Insightment™

 

Insightment™ ir TNS patentēta metode, ar kuras palīdzību, tiek iegūta padziļināta patērētāju vajadzību, uzvedības un slēpto šaubu izpratne attiecībā uz konkrētu zīmolu, produktu grupu.

 

Kādi ir ieguvumi?

 

 Insightment™ ietver gan patērētāja vajadzību un vēlmju, gan patērētāju slēpto šaubu izpratni un uzņēmums var viegli saprast, kādā veidā komunicēt ar sava produkta/ pakalpojuma patērētāju, attīstot un uzlabojot komunikācijas stratēģiju.

 Izmantojot dažādas radošās tehnikas, tiek radītas jaunas idejas produkta attīstībai, kas var būt kā pamats jaunu konceptu radīšanai.

 

Jūsu uzņēmuma zīmolu „veiksmes stāsts” balstās patērētāju vajadzību izpratnē, un Insightment™ var palīdzēt tās atklāt!

 

Ingrīda Libora

TNS Latvia klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e ingrida.libora@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības