Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Interneta lietotāji
   Preses patēriņš
   Jaunās tehnoloģijas


Mārketinga pētījumi
   Personālvadības tendences
   Korporatīvā reputācija
   Mīlētāko zīmolu potenciāls
   Klientu apkalpošana
   Ārpakalpojumu perspektīvas


Sociālie pētījumi
   Zināšanas par antibiotikām
   Interese par politiku


Tehnoloģijas & risinājumi
   Biznesa omnibuss
   Insightment™


Arhīvs


www.tns.lv


Vai Jūs zināt biznesa pārstāvju viedokli par Jūsu uzņēmumu?

 

07.09.2010. Vai Jūsu klientu vidū ir biznesa klienti? Vai Jums ir svarīgas Jūsu uzņēmuma pozīcijas biznesa vidē? Kāda ir Jūsu produkta vai pakalpojuma tirgus daļa biznesa vidē? Kur un kādā veidā labāk uzrunāt uzņēmuma vadītājus, lēmuma pieņēmējus? Ja kādu no šiem jautājumiem Jūs ik pa brīdim uzdodat sev un citiem, tad šis raksts ir domāts tieši Jums!

 

Rudens ir laiks, kad uzņēmēji plāno nākamo gadu – nosprauž galvenos mērķus, plāno nākamā gada budžetu un veido turpmāko stratēģiju. Un šis ir laiks, kad uzņēmuma pārstāvjiem ir nepieciešams rūpīgi izsvērt plusus un mīnusus, izvērtēt dažādas alternatīvas un stratēģiskos virzienus.

 

Lai samazinātu risku izvēlēties neatbilstošu vai grūti realizējamu uzņēmuma virzienu, Jūsu uzņēmuma stratēģijai jābūt pārdomātai un uz ticamiem faktiem un rezultātiem balstītai. Lai labāk izprastu biznesa vidi, piedāvājam aptaujāt Latvijas uzņēmumu pārstāvjus regulārā Biznesa Omnibusa pētījuma ietvaros, kas ļauj uzzināt atbildes tieši uz Jūs interesējošiem jautājumiem un, balstoties uz pētījuma rezultātiem, nekļūdīgi varēsiet pieņemt Jūsu biznesam svarīgus lēmumus biznesa klientu segmentā.

 

Kāpēc tieši Biznesa Omnibuss ? Tāpēc, ka pētījumā tiek aptaujāti uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, kas pieņem lēmumus par to, ar kādiem sadarbības partneriem vai pakalpojumu sniedzējiem sadarboties. Pētījuma rezultāti ir reprezentatīvi un attiecināmi uz visiem Latvijas ekonomiski aktīvajiem (kopumā ~ 57 tūkstošiem) uzņēmumiem, tāpēc pētījuma rezultāti sniegs pamatotas atbildes uz tieši Jūs interesējošiem jautājumiem no uzņēmēju redzes punkta.

 

 

Sazinieties ar mums, lai veiksmīgi attīstītu savu darbību biznesa vidē! Jo svarīgu biznesa lēmumu pieņemšanā ir būtiski paļauties uz kvalitatīvu un ticamu informāciju.

 

Dace Zolberga

TNS Latvia klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e dace.zolberga@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības