Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Interneta lietotāji
   Preses patēriņš
   Jaunās tehnoloģijas


Mārketinga pētījumi
   Personālvadības tendences
   Korporatīvā reputācija
   Mīlētāko zīmolu potenciāls
   Klientu apkalpošana
   Ārpakalpojumu perspektīvas


Sociālie pētījumi
   Zināšanas par antibiotikām
   Interese par politiku


Tehnoloģijas & risinājumi
   Biznesa omnibuss
   Insightment™


Arhīvs


www.tns.lv


Latvijas iedzīvotāju interese par politiku un attieksme pret vēlēšanām "piecas minūtes" pirms 2. oktobrī gaidāmajām 10. Saeimas vēlēšanām

 

07.09.2010. Laika posmā no 2010. gada 24. – 26. augustam TNS Latvia   veica nacionāli reprezentatīvu interneta aptauju par jautājumiem, kas saistīti ar politiku un vēlēšanām, aptaujājot 600 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Pētījuma ietvaros tika uzdoti jautājumi par iedzīvotāju interesi par politiku, politiskajiem procesiem valstī, kā arī noskaidrota iedzīvotāju attieksme pret vēlēšanām kā ikviena LR pilsoņa pienākumu.

 

Vai Latvijas iedzīvotājus interesē politika un politiskie procesi valstī?

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka apmēram divām piektdaļām (38 %) ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem politika un politiskie procesi valstī neinteresē vai viņi savu ieinteresētības līmeni vērtē kā zemu. Bez tam gandrīz katru desmito jeb 8 % aptaujāto šie jautājumi neinteresē nemaz.

 

Pretēji jeb politikā un politiskajos procesos ieinteresēti ir līdzīgs skaits jeb 36 % aptaujāto. Savukārt savu interesi kā vidēju raksturo ~1/4 (26 %) Latvijas iedzīvotāju.

 

Aptaujas rezultāti liecina, ka vīriešu ieinteresētības līmenis ir salīdzinoši augstāks: savu interesi par politiku virs vidējā novērtē ~1/2 (48 %) vīriešu, kamēr vērtējumu 7, 8, 9 vai 10 (10 punktu skalā, kur 10 nozīmē „ļoti liela interese”) sniegušas tikai ~1/4 jeb 24 % sieviešu.

 

 

Kāda ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret vēlēšanām kā ikviena LR pilsoņa pienākumu?

 

Kopumā vairākums (78 %) ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem lielākā vai mazākā mērā piekrīt, ka piedalīšanās vēlēšanās ir katra Latvijas Republikas pilsoņa pienākums: 32 % respondentu snieguši atbildi, ka drīzāk un 46 % - ka pilnībā piekrīt šim viedoklim.

 

Likumsakarīgi, ka par piedalīšanos vēlēšanās kā ikviena Latvijas Republikas pilsoņa pienākumu salīdzinoši mazāk (56 %) pārliecināti ir tie pētījumā aptaujātie Latvijas iedzīvotāji, kurus politika un politiskie procesi valstī neinteresē nemaz vai tie, kas savu ieinteresētības līmeni šajos jautājumos vērtē kā zemu (Uz 1. jautājumu "Kā Jūs raksturotu savu interesi par politiku un politiskajiem procesiem valstī?" 10 punktu skalā snieguši vērtējumu 0,1,2,3 vai 4, kur 0 nozīmē „nemaz nav intereses”).

 

 

Par pētījumu

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia  nacionāli reprezentatīvu interneta aptauju veica, aptaujājot 600 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Pētījuma veikšanas laiks: 2010. gada 24. – 26. augusts.

 

Māra Mileiko

TNS Latvia klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e mara.mileiko@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības