Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Reklāmas tigus
   AdHoc mediju pētījumi


Mārketinga pētījumi
   Auto nozare
   Biznesa ārpakalpojumi


Sociālie pētījumi
   Atpūta vasarā


Tehnoloģijas & risinājumi
   Efektīvas reklāmas
   Klientu attiecību vadība
   Patērētāju komunikācija


Paralēlā darbība
   Golden Hammer un Adwards
   TNS komanda sporto


Arhīvs


www.tns.lv


Specializētie mediju pētījumi - iespēja sīkāk izpētīt konkrētā medija auditoriju

 

12.07.2010. Viens no rādītājiem, kas aktīvi tiek izmantots reklāmas izvietošanas plānošanā ir katra medija auditorijas lielums, tieši tāpēc ikviens medijs regulāri seko līdzi gan sava, gan konkurentu auditorijas izmaiņām. Esošajā tirgus situācijā aktuāls ir ne tikai jautājums, cik liela ir konkrētā medija auditorija, bet arī tādi jautājumi kā - kāpēc šī medija auditorija ir tieši tik liela, kāda ir iedzīvotāju attieksme pret konkrēto mediju, kādas ir iespējas mainīt šo attieksmi, cik lielu auditoriju šis medijs var piesaistīt no konkurējošiem medijiem. Atbildes uz šiem un citiem līdzīgiem jautājumiem sniedz specializētie jeb AdHoc mediju pētījumi.

 

Kā jau zināms, TNS Latvia regulāri veic Nacionālo Mediju Pētījumu par Latvijas mediju auditoriju, kurā tiek apkopota informācija par drukāto mediju, radio, televīzijas, kā arī interneta auditorijām. Šie pētījumi sniedz atbildi uz jautājumu – cik liela ir konkrētā medija auditorija un kāda ir šī auditorija pēc dažādiem sociāli demogrāfiskiem raksturojumiem. Šī informācija ir ļoti būtiska, un tā sniedz iespēju regulāri sekot līdzi gan savu, gan konkurējošo mediju auditorijas izmaiņām, tomēr, veicot, sīku un detalizētu tirgus analīzi, protams, rodas jau minētie papildus jautājumi, uz kuriem regulārie mediju auditorijas pētījumi atbildes nesniedz.

 

Lai iegūtu atbildes uz šiem papildus jautājumiem, ir nepieciešams veikt specializētos mediju pētījumus, kuros iespējams sīki un detalizēti izanalizēt konkrētā medija un tā konkurentu auditoriju. Specializētie jeb AdHoc mediju pētījumi ļauj izpētīt patērētāju ieradumus un mediju izvēles kritērijus, attieksmi pret šiem medijiem, kā arī patērētāju piesaistību konkrētiem medijiem.

 

Ikviens specializētais mediju pētījums tiek veidots atbilstoši konkrētā klienta vajadzībām un tiek piemērots esošajai tirgus situācijai. TNS Latvia darbinieku pieredze ļauj klientiem palīdzēt izvēlēties piemērotāko kvantitatīvo vai kvalitatīvo pētījuma metodi. Specializētie mediju pētījumi sniedz iespēju apzināt esošās problēmas un atrast optimālākos problēmu risinājumus, kā arī saprast, kāds ir konkrētā medija attīstības potenciāls nākotnē un kas būtu jādara, lai šī medija auditorija nākotnē pieaugtu.

 

Sazinieties ar mums, lai izvēlētos un izveidotu tieši Jums un Jūsu situācijai piemērotāko specializēto mediju pētījumu!

 

Kristīne Daugule

TNS Latvia klientu vadītāja
Mediju pētījumu eksperte
t 67 096 300
e kristine.daugule@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības