Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Reklāmas tigus
   AdHoc mediju pētījumi


Mārketinga pētījumi
   Auto nozare
   Biznesa ārpakalpojumi


Sociālie pētījumi
   Atpūta vasarā


Tehnoloģijas & risinājumi
   Efektīvas reklāmas
   Klientu attiecību vadība
   Patērētāju komunikācija


Paralēlā darbība
   Golden Hammer un Adwards
   TNS komanda sporto


Arhīvs


www.tns.lv


Kā veidot reklāmas efektīvākas?

 

12.07.2010. Lai arī ekonomiskās situācijas pasliktināšanās ir nesusi ne mazums problēmu ikvienam uzņēmējam, tomēr jāatzīst, ka ekonomiskās krīzes rezultātā ir attīstījušās arī dažas jaunas lietas, kas būtiski uzlabos uzņēmumu kopējo darbību turmpāk. Jauno uzņēmējdarbības vides izmaiņu atslēgas vārds, kas pēdējā laikā ir kļuvis ļoti aktuāls, ir „efektivitāte” – kā ar mazāku resursu ieguldījumu panākt pēc iespējas labāku rezultātu.

 

Efektivitāte nenoliedzami ir skārusi arī mārketinga budžeta tēriņus – mārketinga komunikācijām tiek atvēlēti mazāki naudas resursi, bet uzņēmumam ir jāsasniedz vismaz līdzšinējie biznesa rezultāti.

 

Lai reklāmas kampaņa būtu efektīva, galvenais nosacījums ir veidot mārketinga komunikāciju atbilstoši Jūsu patērētāju vēlmēm un uztverei. Bet kā saprast, ko vēlas Jūsu patērētājs? Un ko viņš ir sapratis no Jūsu reklāmas? Var minēt, var zīlēt kafijas biezumos, tomēr, manuprāt, labākais veids, kā noskaidrot, ko vēlas Jūsu patērētāji – ir pajautāt to viņiem pašiem.

 

Kā paaugstināt reklāmas efektivitāti?

 

TNS Latvia reklāmu efektivitātes noteikšanai izmanto speciāli izstrādāto reklāmas efektivitātes mērīšanas metodi AdEval , kuras ietvaros ar kvantitatīvas aptaujas palīdzību tiek novērtēta reklāmas kampaņas snieguma efektivitāte. Turklāt efektivitāti var mērīt dažādos posmos – gan pirms kampaņas „palaišanas gaisā” (reklāmas pre-tests), gan arī pēc reklāmas kampaņas beigām (reklāmas post-tests).

 

Izprotot mūsu klientu vēlmes noteikt reklāmas efektivitāti vēl pirms tās ievietošanas medijos, TNS ir ieviesusi jaunu risinājumu - AdEval reklāmas efektivitātes mērīšanu ar kvalitatīvā pētījuma palīdzību. Kvalitatīvais pētījums notiek, izmantojot fokusgrupu diskusiju (FGD) metodi, kas sniedz klientiem vēl plašāku un padziļinātāku informāciju par reklāmas efektivitātes potenciālo sniegumu, kā arī ļauj novērtēt reklāmas stiprās un vājās puses.

 

Kādas ir galvenās kvalitatīvās AdEval™ metodes priekšrocības?

 

Pati būtiskākā priekšrocība kvalitatīvā pētījuma izmantošanai ir rezultātu operativitāte – klientiem fokusgrupu diskusiju ir iespējams vērot klātienē, līdz ar to nepieciešamos uzlabojumus var sākt ieviest jau nākamajā dienā pēc pētījuma veikšanas.

 

Svarīgi ir tas, ka fokusgrupu diskusijās var testēt reklāmas kampaņu jebkurā tās stadijā - jau sākotnēji izstrādes posmā var testēt reklāmas ideju, konceptu, reklāmas kopējo stratēģiju un tās atbilstību patērētāju vajadzībām, kā arī var testēt arī gatavo reklāmas kampaņu.

 

Tāpat kvalitatīvais AdEval pētījums ļauj iesaistīt Jūsu patērētājus visos kampaņas izstrādes posmos, tādā veidā nodrošinot, ka galarezultāts būs atbilstošs viņu vajadzībām un sasniegs Jūsu izvirzīto mērķi.

 

Reklāmas efektivitātes mērījumu integrēšana

 

Lai sasniegtu vēl augstāku efektivitāti un sekotu līdzi visiem reklāmas kampaņas posmiem, ir iespējams integrēt gan kvalitatīvo, gan kvantitatīvo AdEval pētījumu. Sākotnēji kampaņas izstrādes posmā veicot reklāmas testu FGD, bet pēc kampaņas beigām – izvērtējot kampaņas kopējo efektivitāti – gan novērtējot reklāmas snieguma efektivitāti, gan veicot kampaņas finansu atdeves  - ROI (return of investment) analīzi.

 

 

Ja vēlaties izprast savus patērētājus, saprast, kā veidot viņu vēlmēm un uztverei atbilstošu komunikāciju un novērtēt savu reklāmu efektivitāti, sazinieties ar mums!

 

Dace Zolberga

TNS Latvia klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e dace.zolberga@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības