Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Reklāmas tigus
   AdHoc mediju pētījumi


Mārketinga pētījumi
   Auto nozare
   Biznesa ārpakalpojumi


Sociālie pētījumi
   Atpūta vasarā


Tehnoloģijas & risinājumi
   Efektīvas reklāmas
   Klientu attiecību vadība
   Patērētāju komunikācija


Paralēlā darbība
   Golden Hammer un Adwards
   TNS komanda sporto


Arhīvs


www.tns.lv


Jau 75 % komercuzņēmumu izmanto kādu no ārpakalpojumu veidiem

 

12.07.2010. Laikā, kad arvien vairāk uzņēmumu saskaras ar jauniem izaicinājumiem uzņēmējdarbības optimizēšanā, aktuāls kļūst jautājums par dažādu ar uzņēmuma pamatdarbību tieši nesaistītu procesu deleģēšanu ārpakalpojumu sniedzēju rokās. Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia veica uzņēmumu aptauju, kurā noskaidroja, kāda ir Latvijas uzņēmumu pieredze ārpakalpojumu izmantošanā. Kā arī, kas uzņēmumus pamudina vai attur izmantot ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

 

Kā liecina pētījuma rezultāti, tad kopumā Latvijas uzņēmumu pieredze ārpakalpojumu izmantošanā ir samērā augsta - lielākā daļa komercuzņēmumu (75 %) izmanto kādu no ārpakalpojumu veidiem. Vidēji viens uzņēmums, kuram ir pieredze ārpakalpojumu izmantošanā, izmanto 2-3 ārpakalpojumu veidus.

 

Lielāka pieredze ārpakalpojumu izmantošanā ir vidējiem un lieliem uzņēmumiem un rūpniecības nozares uzņēmumiem. Tie ir uzņēmumi, kuri salīdzinoši biežāk saskaras ar nepieciešamību pēc procesu optimizācijas.

 

TNS Latvia biznesa vides pētījumu eksperte Inta Priedola norāda, ka ārpakalpojumu nozarei, kura vērtējama kā samērā jauna nozare (aktīvi attīstījusies pēdējo 5-6 gadu laikā), šie pakalpojumu izmantošanas rādītāji ir vērtējami kā zināma atzinība nozares attīstībai. Pirmie šķēršļi ir pārvarēti, un liela daļa uzņēmumu ir novērtējuši šādu pakalpojumu nepieciešamību. Faktori, kas pamudina uzņēmumus deleģēt kādas no savām funkcijām ārpakalpojumu sniedzējiem, ir finansiāli izdevīgu, profesionālu resursu trūkums, procesa periodiskums vai sezonalitāte.

 

Domājot par turpmāko ārpakalpojumu nozares attīstību, nozares dalībniekiem jārēķinās ar jauniem izaicinājumiem. Uzņēmumu vidū vērojama neliela piesardzība attiecībā pret turpmāko ārpakalpojumu izmantošanu, kas zināmā mērā saistīts ar vispārējo ekonomisko situāciju. Latvijas uzņēmumu vidū turpmākā gada laikā būs vērojama tendence mazākā apjomā izmantot ārpakalpojumus, kā arī atsevišķās ārpakalpojumu jomās vispār atteikties no ārpakalpojumu izmantošanas.

 

 

Šobrīd ārpakalpojumu nozares turpmākā attīstība lielā mērā ir atkarīga no katra dalībnieka spējas attīstīties un piedāvāt jaunus, inovatīvus risinājumus, savu pievienoto vērtību. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem turpmākai attīstības stratēģijai jābūt precīzi izstrādātai. Lai to paveiktu, ārpakalpojumu uzņēmumiem vajag:

 

1) Precīzi identificēt potenciālo klientu segmentu , kuriem attīstīt savu pakalpojumu piedāvājumu.
2) Attīstīt pakalpojumu piedāvājumu atbilstoši vajadzībām, brīvajām tirgus nišām.
3) Nodrošināt kvalitatīvu produktu un augstu profesionalitāti jeb pakalpojuma vērtību, kas atbilst tā cenai.

 

Par pētījumu

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia pētījumu veica 2010.gada pavasarī (no 20.aprīļa līdz 5.maijam), aptaujājot 1006 ekonomiski aktīvo Latvijas uzņēmumu pārstāvjus . Pētījuma izlase veidota reprezentatīva visam Latvijas uzņēmumu ģenerālajam kopumam (56’823 uzņēmumiem, balstoties uz uzņēmumu sadalījumu pēc nozarēm, darbinieku skaita un atrašanās vietas / reģiona).

 

Lai uzzinātu, ar kādiem izaicinājumiem jāskaras uzņēmumiem, attīstot ārpakalpojumus, sazinieties ar TNS Latvia biznesa vides pētījumu eksperti Intu Priedolu – inta.priedola@tns.lv

 
Inta Priedola

TNS Latvia vecākā klientu vadītāja
Biznesa vides izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības