Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Mediju pētījumi 2009.gadā
   Reklāmas tirgus
   Bezdarbnieku mediju patēriņš
   TV skatīšanās


Mārketinga pētījumi
   Korporatīvā reputācija
   B2B mārketinga komunikācija
   Klientu noturība
   Saldumu patēriņš


Sociālie pētījumi
   Patērētāju noskaņojums


Tehnoloģijas & risinājumi
   Klientu apkalpošanas vadība
   Vizīte pie ārsta?


Arhīvs


www.tns.lv


Kas nosaka saldumu izvēli? Cik svarīga ir kvalitāte?

 

16.12.2009. Pētījumos noskaidrots, ka salda garša cilvēkam ir tīkamāka nekā sāļa vai rūgta. Saldas garšas pievilcība ir jau daļēji ģenētiski noteikta un tā saistās ar garastāvokļa uzlabošanos, tā secinājuši amerikāņu pētnieki1. Saldumi un to lietošana tiek saistīta ar tādām īpašībām kā laimes izjūta, bauda, arī seksualitāte.

 

Nenoliedzami, ka vēlme izjust baudu, laimi, justies labi, ir pietiekami svarīgi faktori teju ikvienam cilvēkam – šīs izjūtas var veicināt saldumu lietošana. Laime ir smalka, reizēm – kaprīza, tik ļoti „gribēta”, ka nav savienojama ar zemu kvalitāti.

 

Kas tad ir kvalitāte? Kvalitātes subjektīvā interpretācija var būt atšķirīga katra indivīda vērtējumā, bet kopumā ar kvalitāti tiek saprasts pārtikai (tai skaitā, saldumiem) piemītošs īpašību kopums, kas nodrošina tā spēju apmierināt patērētāju vajadzības un izpaužas produkta ķīmiskajā sastāvā, fizikālajās īpašībās, izskatā, krāsā, smaržā, uzturvērtībā un nekaitīgumā cilvēka veselībai. Kvalitātes mērķis ir nodrošināt drošu, nekaitīgu, arī uzturvērtībām bagātu pārtikas lietošanu. Tā kā veselīga uztura piramīdā saldumiem ir atvēlēti mazāk kā 5 % no ikdienas uztura patēriņa, tiem jābūt visādā ziņā kvalitatīviem (piemēram, pēc garšas, nekaitīguma u.c. parametriem).

 

Šobrīd pasaulē tiek piedāvāta plaša dažādu preču, tai skaitā saldumu, izvēle. Patērētāja izvēli un iepirkšanās uzvedību nosaka dažādi faktori, tostarp būtiska nozīme konkrētas preces izvēlē ir tās cenai (t.sk. īpašiem cenu piedāvājumiem), zīmola prestižam un preces kvalitātei. Kas ir raksturīgs saldumu lietotājiem Latvijā? Kādiem faktoriem šobrīd, ekonomiskās krīzes apstākļos, viņi dod priekšroku iepērkoties – cenai, kvalitātei, zīmolam vai kam citam?

 

Izmantojot TNS Latvia patēriņa pētījuma TNS AtlasTM datus, var secināt, kuriem faktoriem saldumu patērētājs iepērkoties pievērš vislielāko uzmanību. Par saldumu patērētāju šajā gadījumā tiek definēts cilvēks, kurš pērk sekojošus saldumu veidus vismaz 1 reizi nedēļā:
■  Šokolādes izstrādājumi (šokolādes tāfelītes, batoniņi, olas);
■  Saldie cepumi;
■  Konfektes (karameles, īrisi, košļājamās u.c. konfektes);
■  Šokolādes sieriņi, biezpiena krēmi, deserti;
■  Saldējums.

 

Kas ir saldumu patērētāji Latvijā?

 

Dati liecina, ka no pētījumā aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem, saldumus vismaz 1x nedēļā lieto 70 % patērētāju. Interesanti atzīmēt, ka sievietes kopumā patērē saldumus nedaudz vairāk (53 %) kā vīrieši (47 %).

 

Atšķirības iezīmējas arī dažādu saldumu veidu izvēlē. Tā, piemēram, gados jaunāki cilvēki vecumā no 15-29 gadiem vidēji biežāk lieto dažādus šokolādes izstrādājumus un saldējumu. Saldējumu biežāk kā caurmērā ir iecienījuši tieši vīrieši (55 %). Savukārt sievietes salīdzinoši biežāk kā vīrieši patērē šokolādes sieriņus, biezpiena krēmus un desertus, kā arī konfektes.

 

Skatoties reģionālā griezumā, pētījuma rezultāti liecina, ka Latgalē biežāk kā caurmērā tiek patērēti saldie cepumi. Savukārt patērētāji Rīgā vidēji biežāk lieto šokolādes sieriņus, biezpiena krēmus un desertus.

 

Kas saldumu patērētājiem ir svarīgi iepērkoties?

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka 2/3 saldumu lietotāju iegādājas labas kvalitātes produktu, bet par izdevīgu cenu, kamēr katrs ceturtais meklē īpašus cenu piedāvājumus vai meklē lētākos produktus. Salīdzinoši neliels skaits saldumu lietotāju (6 %) vienmēr vērtē produkta zīmolu un augstu kvalitāti.

 

Salīdzinot tieši saldumu lietotāju iepirkšanās uzvedību ar visu Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās uzvedību, kopumā, iezīmējas tendence, ka saldumu lietotāji salīdzinoši mazāk pievērš uzmanību īpašiem cenu piedāvājumiem, tostarp zemākai cenai, bet vairāk orientējas uz labas kvalitātes produktu iegādi par izdevīgu cenu (65 %).

 

 

Aplūkojot sīkāk dažādu saldumu veidu lietotāju iepirkšanās ieradumus, redzams, ka dažādu šokolādes izstrādājumu, kā arī šokolādes sieriņu, biezpiena krēmu un desertu lietotāji, izvēloties preci, salīdzinoši mazāk kā saldumu lietotāji kopumā (25 %), uzmanību pievērš īpašiem cenu piedāvājumiem, lētākiem produktiem (abās grupās pa 20 %).

 

 

Aplūkojot savas pašreizējās materiālās situācijas vērtējumu saldumu lietotāju vidū, materiālā stāvokļa vērtējumā saldējuma un dažādu šokolādes izstrādājumu lietotāji ir izrādījušies salīdzinoši optimistiskāki nekā pārējo saldumu veidu lietotāji. Tā saldējuma lietotāji vidēji biežāk savu pašreizējo materiālo situāciju ir vērtējuši kā labu (13 %). Savukārt dažādu šokolādes izstrādājumu lietotāji nedaudz retāk kā pārējo saldumu veidu lietotāji savu pašreizējo materiālo situāciju ir vērtējuši kā sliktu (31 %), salīdzinoši biežāk minot atbildi apmierinoši.

 

To varētu skaidrot ar šokolādes labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību – radot laimes izjūtu, uzlabojot garastāvokli, sniedzot baudījumu. Tas pats attiecināms arī uz saldējumu, kas pēc Londonas zinātnieku izpētītā, veicina labsajūtas rašanos2.

 

 

Kā uzrunāt saldummīļus?

 

Bez cenas un tradicionālās kvalitātes izpratnes, svarīgi ir arī citi subjektīvie faktori, kā, piemēram, bauda, apmierinājuma, komforta sajūta, lietojot konkrēto produktu.

 

Ieskatīties dziļāk saldumu cienītāju pasaulē palīdz patērētāju vērtību izpēte. Patērētāju vērtību zināšana ir būtiska, piemēram, plānojot reklāmu masu medijos -  konkrētos žurnālos, TV kanālos, raidījumos.

 

Kas ir svarīgi saldummīļiem? Lai to noskaidrotu, izmantojām TNS vērtību pētījuma SemiometrieTM datus. Pētījums atklāj, ka saldummīļus Latvijā virza vērtības, kuras kopumā raksturo Baudas un Individuālisma jēdzieni. Semiometrijas kartē redzam, ka tos kopumā visvairāk uzrunā tādi vārdi kā juteklisks un baudkārs. Lietoti reklāmās vai kādos citos komunikācijas materiālos, tie uzrunās un piesaistīs patērētāju. Saldummīļi tos noteikti sadzirdēs.

 

 

Par saldāku dzīvi!

 

Salīdzinot ar visu Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumiem, saldumu lietotāji salīdzinoši biežāk cenšas iegādāties labas kvalitātes produktus par izdevīgu cenu. Tātad joprojām paliek aktuāls jautājums par kvalitātes un cenas attiecībām. Tā kā saldumu patēriņš ir saistāms ar sevis palutināšanu (ko apliecina arī saldummīļu vispozitīvāk vērtētie vārdi juteklisks un baudkārs), to akcentēšana līdzās augstas kvalitātes iezīmēm varētu piesaistīt saldummīļu uzmanību, ko būtu svarīgi zināt saldumu nozarē strādājošiem.

 

Attiecībā uz saldumu lietošanu varētu teikt - labāk mazāk, bet kvalitatīvi!

 

1 Improving America`s Diet and Health: From Recommendations to Action, Paul R. Thomas, Editor; Committee on Dietary Guidelines Implementation, Institute of Medicine, 1991.
2 Agritainment Today, Vol. I., No 2, Fall 2005.

 

Par pētījumiem

Patēriņa pētījumu TNS AtlasTM tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia veica 2009.gada pavasarī, visā Latvijā aptaujājot 1684 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

SemiometrieTM - patērētāju dzīves uztveres, vērtību pētījuma metode, iekļauta patēriņa pētījumā TNS AtlasTM, metode tika attiecināta uz 1173 saldumu patērētājiem, kuri lieto saldumus vismaz 1x nedēļā.

 

Ingrīda Libora

TNS Latvia kvalitatīvo pētījumu projektu vadītāja
Kvalitatīvo pētījumu eksperte
t 67 096 300
e ingrida.libora@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības