Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Mediju pētījumi 2009.gadā
   Reklāmas tirgus
   Bezdarbnieku mediju patēriņš
   TV skatīšanās


Mārketinga pētījumi
   Korporatīvā reputācija
   B2B mārketinga komunikācija
   Klientu noturība
   Saldumu patēriņš


Sociālie pētījumi
   Patērētāju noskaņojums


Tehnoloģijas & risinājumi
   Klientu apkalpošanas vadība
   Vizīte pie ārsta?


Arhīvs


www.tns.lv


Kā atrast piemērotākos komunikāciju kanālus B2B mārketinga realizēšanai?

 

16.12.2009. Lai arī reklāma mārketinga komunikāciju pasākumu kompleksā uzņēmumiem, kas darbojas B2B vidē, parasti nav dominējošais elements, tomēr uzņēmumi diezgan bieži izmanto medijus sabiedrisko attiecību veidošanai, publicitātei un dažādām sponsorēšanas aktivitātēm.

 

Laikā, kad ikviens uzņēmums taupa līdzekļus un rūpīgi seko līdzi mārketinga izdevumiem, ir svarīgi zināt, cik lielu potenciālo auditoriju Jūs sasniegsiet, izvēloties konkrētos medijus. Zinot mērķauditorijas lielumu konkrētu mediju patērētāju vidū, Jums būs vienkāršāk nomērīt mārketinga komunikāciju kanālu atdevi.

 

Visbiežāk mērķauditorija B2B produktiem ir uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji vai uzņēmumu īpašnieki. Tie ir cilvēki, kas pieņem lēmumu pirkt vai nepirkt Jūsu piedāvāto produktu, arī gadījumos, ja produktu patērēs uzņēmuma speciālisti vai zemāka līmeņa darbinieki.

 

Kā uzzināt kādus medijus patērē lēmumu pieņēmēji?

 

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia kopš 2004. gada regulāri katru rudeni veic augstākā līmeņa vadītāju aptauju Biznesa Omnibuss, kā ietvaros iegūst informāciju par drukāto mediju un interneta resursu izmantošanu vadītāju mērķauditorijā un biznesa preses izdevumu noderīgumu darbam. TNS Latvia aptauja Biznesa Omnibuss  notiek telefoniski, aptaujājot vadītājus viņu darba vietās. Pētījuma izlase ir reprezentatīva Latvijas ekonomiski aktīvo uzņēmumu ģenerālajam kopumam.

 

2009. gada rudenī aptaujas Biznesa Omnibuss ietvaros tika aptaujāti 1006 uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji. Aptaujā tika iekļauti 80 drukātie preses izdevumi – specializētā biznesa prese, lasītākie nacionālie laikraksti un žurnāli, kā arī 42 Latvijas interneta resursi.

 

Kādu informāciju Jūs varat iegūt par pētījumā iekļautajiem medijiem?

 

Par katru drukāto preses izdevumu iespējams uzzināt, cik vadītāju ir izlasījuši vai caurskatījuši vidēji vienu izdoto numuru, kā arī to, kāda ir bijusi pēdējo 6 numuru kopējā auditorija. Par katru biznesa preses izdevumu papildus var uzzināt, kā tā noderīgumu darbam vērtē vadītāji. Par katru interneta mediju Jums ir iespēja uzzināt, cik daudz vadītāju ir apmeklējuši interneta resursu vidēji dienā pēdējo 7 dienu laikā.

 

Jāatzīmē, ka drukāto mediju un interneta resursu apmeklētājus iespējams segmentēt pēc sekojošām pazīmēm:
■  dzimums;
■  vecums;
■  tautība;
■  precizēts ieņemamais amats;
■  uzņēmuma atrašanās vieta (reģions);
■  uzņēmuma atrašanās vieta (Rīga, pilsētas, lauki);
■  uzņēmuma darbības nozare (ražošanas, tirdzniecības, pakalpojumu, cita nozare);
■  darbinieku skaits uzņēmumā;
■  vadītāju skaits uzņēmumā;
■  uzņēmuma apgrozījums.

 

Piemēram, Jūsu uzņēmuma produkta mērķauditorija ir ražošanas uzņēmumi ar līdz 19 darbiniekiem uzņēmumā, kā arī uzņēmumi atrodas Rīgā vai Pierīgā. Atlasot šos kritērijus, mēs varam noteikt, cik % no Jūsu nodefinētās mērķauditorijas lasa konkrēto preses izdevumu vai apmeklē konkrēto interneta resursu. Tāpat, uzstādot Jūsu vēlamo mērķauditoriju, ir iespējams atlasīt visvairāk izmantotos medijus un aprēķināt, cik lielu auditoriju Jūs potenciāli varētu aptvert, ja izmantotu konkrētos medijus mārketinga komunikācijā.

 

Iepriekšējie raksti par mediju patēriņu vadītāju mērķauditorijā

■  Mediju auditoriju B2B vidē pēta rudenī.
■  Kādus medijus patērē uzņēmumu vadītāji Latvijā?

 

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu plašāku informāciju par Latvijas uzņēmumu vadītāju drukāto mediju patēriņa un  interneta lietošanas paradumiem!

 

Elīna Krūze

TNS Latvia preses un interneta projektu vadītāja
Preses, radio un interneta nozaru pētījumu eksperte
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības