Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Mediju pētījumi 2009.gadā
   Reklāmas tirgus
   Bezdarbnieku mediju patēriņš
   TV skatīšanās


Mārketinga pētījumi
   Korporatīvā reputācija
   B2B mārketinga komunikācija
   Klientu noturība
   Saldumu patēriņš


Sociālie pētījumi
   Patērētāju noskaņojums


Tehnoloģijas & risinājumi
   Klientu apkalpošanas vadība
   Vizīte pie ārsta?


Arhīvs


www.tns.lv


Korporatīvās reputācijas mērījums finanšu un tehnoloģiju nozarēs

 

16.12.2009. Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia veiktais korporatīvās reputācijas mērījums ir reputācijas pārvaldības rīks, kas veicina Latvijas uzņēmumu biznesa mērķu sasniegšanu. Korporatīvās reputācijas pētījums ir vairāk nekā pievilcības mērījums, tas ir uzņēmuma kopējā attieksmes, kompetence un pievilcība apvienojums.

 

 

 

 

 

 

 

Globālās ekonomiskās izmaiņas ir būtiski ietekmējušas korporatīvo reputāciju – kompānijām arvien biežāk jāpieņem nepopulāri lēmumi, kritiskāk tiek vērtēta uzņēmumu kompetence un uzticamība, pasliktinās nozares un nozares pārstāvju vispārējais novērtējums.

 

Šajos apstākļos biznesa attīstībai ilgtermiņā nepietiek ar kompānijas pievilcību vai izdevīgiem piedāvājumiem - klienti un patērētāji meklē uzticamus partnerus. Tādēļ arvien biežāk tiek aktualizēts jautājums par nepieciešamību radīt uzticību un paļāvību jeb augstu KORPORATĪVO REPUTĀCIJU. Kā uzņēmumu redz citi? Kāda ir uzņēmuma un zīmola pievilcība? Vai iesaistītās puses (interešu grupas) kompāniju redz un novērtē  kā stabilu un uzticamu partneri?

 

Domājot par korporatīvās reputācijas pārvaldību, svarīgi ir novērtēt ne tikai zīmola kopējo pievilcību, bet iegūt uzņēmuma kopējā snieguma vērtējumu.
■  Kā novērtēt uzņēmuma sniegumu pret ekspetācijām (gaidām)?
■  Kādi ir Korporatīvās reputācijas apdraudējumi?
■  Kā noturēt/ atjaunot uzticību un paļaušanos?
■  Kā attīstīt korporatīvās reputācijas vadības stratēģiju?

 

Atbildes uz  šiem jautājumiem, dod uzņēmumiem iespēju iegūt kompleksu korporatīvās  reputācijas vērtējumu un veidot savu korporatīvās reputācijas pārvaldības stratēģiju:
■  Kuri faktori ir primāri jāuzlabo?
■  Kā veidot zīmola komunikāciju?
■  Kuras mērķa grupas ir vājie posmi un kuras veicina pozitīvu korporatīvo reputāciju?

 

Latvijā līdzīgi kā pasaulē kopumā ekonomiskie satricinājumi būtiski ir ietekmējuši reputāciju finanšu un pakalpojumu nozarē.

 

2009.gada novembrī TNS Latvia veica visaptverošu korporatīvās reputācijas izpēti finanšu un informācijas komunikāciju un tehnoloģiju nozarēs, lai novērtētu:
■  Kā globālās ekonomiskās tendences ietekmējušas nozares korporatīvo vidi Latvijā?
■  Kāds ir korporatīvais sniegums nozares vadošajiem uzņēmumiem Latvijā?
■  Kuriem faktoriem ir nozīmīga ietekme uz nozares korporatīvo reputāciju?

 

 

TRI*M™ reputācijas indekss ir viens skaitlis (KPI - veiktspējas pamatrādītājs). TRI*M™ reputācijas vērtējums ir daudzšķautņains mērījums, kurā apvienoti racionālas un emocionālās pievilcības vērtējumi. Tiek ņemts vērā, kā uzņēmuma sniegums tiek vērtēts pēc racionālajiem parametriem (pakalpojumu kvalitāte, finansiālie panākumi) un kā uzņēmuma sniegums tiek vērtēts pēc emocionālajiem parametriem (kopējā attieksme, uzticēšanās ilgtermiņa).

 

Korporatīvās reputācijas pētījums finanšu nozarē atklāj, ka nozares kopējā reputācija Latvijā ir ievērojami zemāka nekā Eiropā. Vidējais reputācijas indekss ir 28, kas atbilst zemākajiem Eiropas rādītājiem. Korporatīvās reputācijas vērtējums ir vienādi zems gan banku nozarē, gan apdrošināšanas kompāniju vidū.

 

 

 

Kopumā korporatīvās reputācijas izpēte finanšu nozarē atklāj, ka:

 

■  Uzticēšanās ilgtermiņā ir korporatīvās reputācijas balsts.
Lai arī uzticēšanās jautājums Latvijas sabiedrībā šobrīd ir saasināts, kopumā uzticēšanās finanšu nozares pārstāvjiem ir laba. Sabiedrība ir neapmierināta ar finanšu kompāniju rīcību, lēmumiem, tomēr kopumā tie uzticas kompānijām un viņu darbības ilgstpējībai.

 

■  Nozīmīga loma kopējā korporatīvajā reputācijā ir klientu noturībai un mutvārdu slavai, ko tie veido. Vairāk par šo tēmu lasiet Ilvas Pudules rakstā "Cik noturīgi ir jūsu uzņēmuma klienti?"
Lai kādi lēmumi šobrīd finanšu kompānijām būtu jāpieņem, savā komunikācijā un darbībā prioritātei ir jābūt klientam.

 

■  Korporatīvās reputācijas slēptās iespējas ir nozaru ekspertu viedoklis un viņu iesaistīšana sabiedriskās domas veidošanā.
Nozaru eksperti ievērojami augstāk vērtē finanšu uzņēmumu sniegumu gan racionālajos, gan emocionālajos parametros. Viņu viedoklis var veicināt nozares kopējās reputācijas uzlabošanu.

 

Korporatīvās reputācijas pētījums informācijas komunikācijas un tehnoloģiju nozarē (IKT) atklāj, ka nozares kopējā reputācija Latvijā ir nedaudz augstāka nekā finanšu nozarē, tomēr būtiski zemāka nekā Eiropā. Vidējais reputācijas indekss ir 32, kas ir nozīmīgi zem vidējā Eiropas rādītāja (51).

 

 

Kopumā korporatīvās reputācijas pētījums IKT nozarē atklāj, ka:

 

■  Emocionālā piesaistība nozares pārstāvjiem ir salīdzinoši augsta.
Sabiedrībā kopumā attieksme pret nozares pārstāvjiem ir laba un tā uzticas nozares pārstāvju ilgtspējai.

 

■  Lai uzlabotu nozares kopējo reputāciju, primāri jādomā par klientu noturību.
Klienti un sadarbības partneri ir tie, kas visplašākā veidā veicina pozitīvu mutvārdu komunikāciju. Un, tam, ko par Jums teiks klienti, ir daudz lielāks svars nekā mārketinga komunikācijām. Vairāk par šo tēmu lasiet Ilvas Pudules rakstā "Cik noturīgi ir jūsu uzņēmuma klienti?"

 

■  Korporatīvās reputācijas veidošanā izmantojiet nozaru ekspertu viedokļus.
Nozaru eksperti ievērojami augstāk vērtē nozares uzņēmumu sniegumu gan racionālajos, gan emocionālos parametros. Viņu viedoklis var veicināt nozares kopējās reputācijas palielināšanu.

 

TNS Latvia Korporatīvās reputācijas pētījums satur arī vadošo nozaru pārstāvju individuālos reputācijas mērījumus.

 

Par pētījuma individuālo rezultātu iegādi un detalizētu korporatīvās reputācijas analīzi sazinieties ar mums!

 

Par pētījumu

TNS Latvia Korporatīvās reputācijas pētījums veikts 2009.gada novembrī, izmantojot TNS TRI*M™ Corporate Reputation metodoloģiju uzņēmumu darbībā iesaistīto pušu izpētei. TNS Latvia korproatīvās reputācijas pētījumā aptvertās mērķauditorijas:

 

■   Latvijas sabiedrība un biznesa vide   - mērķauditorijas, kas vislabāk atspoguļo, kā nozare un tās uzņēmumi tiek vērtēti kopējā auditorijā.
■   Nozaru eksperti – nozaru asociāciju pārstāvji un nozarē iesaistīto augstskolu vadošie mācībspēki.
■   Sabiedriskās domas veidotājiem – mediju pārstāvjiem (nozarē specializētajiem žurnālistiem), kuriem ir būtiska ietekme nozares reputācijas veidošanā.

 

Inta Priedola

TNS Latvia vecākā projektu vadītāja
Reputācijas izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības