Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Interneta izmantošana
   Jauni klienti medijiem


Mārketinga pētījumi
   Klientu piesaiste
   Lojālie klienti
   Darbinieku piesaistība
   Mārketinga komunikācijas
   Mode un skaistumkopšana


Sociālie pētījumi
   Iedzīvotāju nosakņojums


Tehnoloģijas & risinājumi
   Reklāmas budžeta plānošana


Paralēlā darbība
   S3 sacensības


Arhīvs


www.tns.lv


Ar kādām domām dzīvo cilvēki Latvijā?
Kas šobrīd notiek patērētāju prātos? Kas viņus satrauc? Kādas ir viņu rūpes?

 

29.09.2009. Iedzīvotāju noskaņojums, tas, kā viņi vērtē savu personīgo situāciju un iespējas, kopīgo ekonomisko un politisko situāciju valstī, ietekmē arī viņu vērtības un vajadzības, kā arī ikdienu. Ar savu dzīvi apmierināts, nākotni optimistiski vērtējošs cilvēks ir labākais klients un patērētājs.

 

Iedzīvotāji notiekošo valstī un personīgo situāciju vērtē kritiski un zināmā mērā pesimistiski. Kaut arī iedzīvotāju vidū dominē pesimistisks noskaņojums, tomēr pieaug to iedzīvotāju skaits, kas nākamos 12 mēnešus vērtē optimistiskāk.

 

Latvijas iedzīvotāju kopējā attieksme par personīgo situāciju ir dalīta – puse iedzīvotāju  kopumā ir apmierināta ar dzīvi (54 %), savukārt otra puse nav apmierināta (46 %). Jāatzīmē, ka kopš 2008.gada rudens ir samazinājies to iedzīvotāju skaits, kas kopumā ar savu dzīvi ir apmierināti (par 8 procentpunktiem).

 

 

Arī situāciju valstī nākamos 12 mēnešus iedzīvotāji vērtē samērā pesimistiski - īpaši attiecībā uz ekonomisko situāciju, nodarbinātības iespējām, mājsaimniecības finansiālo stāvokli un dzīvi kopumā.

 

Tomēr kopš 2008.gada rudens ir palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas savu personīgo dzīvi, gan situāciju valstī un pasaulē vērtē optimistiski – uzskata, ka nākamie 12 mēneši šajās jomās būs labāki.

 

Iedzīvotājiem šobrīd svarīgākā prioritāte ir rēķinu nomaksa. Kā nākamās 2 prioritātes visbiežāk tiek minētas - dzīvošana cik labi iespējams, izmantojot savus pašreizējos ienākumus un ģimenes nodrošināšanas slimības vai darba nespējas gadījumā.

 

 

Par galvenajām problēmām valsts līmenī un personīgi iedzīvotāji uzskata bezdarbu un ekonomisko situāciju. Kā svarīgākās problēmas valsts līmenī iedzīvotāji uzskata arī noziedzību, veselības aprūpi un pensijas, nodokļu sistēmu un inflāciju, cenu pieaugumu.

 

Arī personīgā līmenī iedzīvotājiem joprojām ir aktuāla inflācija, cenu pieaugums, kaut arī šis jautājums tiek aktualizēts arvien retāk. Savukārt ekonomisko un politisko notikumu fonā iedzīvotājiem personīgā līmenī aktualizējušās arī veselības sistēmas, pensiju, nodokļu politikas un izglītības sistēmas problēmas.

 

Pašreizējais iedzīvotāju nosakņojums ir veicinājis neuzticēšanos valdībai un Saeimai, kamēr Eiropas Savienībai iedzīvotāji uzticas ievērojami biežāk un tādēļ sagaida lielāku atbalstu no Eiropas Savienības ne tikai dažādu valstisku lēmumu pieņemšanā, bet arī ekonomikas stabilizēšanā un krīzes pārvarēšanā. Visbiežāk iedzīvotāji lielāku atbalstu sagaida ekonomikas, sociālās un veselības aizsardzības, kā arī iekšējā tirgus sfērās.

 

 

Plašāku informāciju par iedzīvotāju noskaņojumu un kā tas ietekmē viņu vērtības un vajadzības meklējiet TNS Latvia rīkotajos semināros!

 

Inta Priedola

TNS Latvia vecākā projektu vadītāja
Sociālo procesu izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv

 

© 2024 TNS Latvia | Autortiesības