Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Interneta izmantošana
   Jauni klienti medijiem


Mārketinga pētījumi
   Klientu piesaiste
   Lojālie klienti
   Darbinieku piesaistība
   Mārketinga komunikācijas
   Mode un skaistumkopšana


Sociālie pētījumi
   Iedzīvotāju nosakņojums


Tehnoloģijas & risinājumi
   Reklāmas budžeta plānošana


Paralēlā darbība
   S3 sacensības


Arhīvs


www.tns.lv


Kā veicinot darbinieku piesaistību, var palielināt uzņēmuma peļņu?

 

29.09.2009. Darbinieku piesaistība ir kas vairāk nekā tikai darbinieku apmierinātība vien. Patiesi piesaistīts darbinieks ir  motivēts, strādā ar pilnu atdevi, identificējas ar uzņēmuma korporatīvo kultūru un mērķiem, un ir sava uzņēmuma reklamētājs, aizstāvis un labais ziņnesis.

 

Palielinot darbinieku piesaistību uzņēmumā, tiek celta darba efektivitāte, palielināta darba produktivitāte, veicināta klientu apmierinātība, kas sekojoši noved pie uzņēmuma vispārīgo darbības rādītāju (apgrozījuma un peļņas) paaugstināšanās.

 

Lai saprastu esošo situāciju uzņēmumā attiecībā uz darbinieku piesaistību, būtiski ir noskaidrot:

■  Kāds ir darbinieku piesaistības rādītājs uzņēmumā? Kāds tas ir atsevišķās uzņēmuma struktūrvienībās? Kāds tas ir salīdzinot ar citiem attiecīgās nozares uzņēmumiem Latvijā? Kāds tas ir salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Latvijā (Baltijā)? Vai piesaistības rādītājs ir mainījies pēdējā gada laikā?
■  Kāda ir darba vides situācija uzņēmumā? Kādi darbinieki uzņēmumā ir pārsvarā? Cik daudz ir lojālu, motivētu un apmierinātu darbinieku? Cik daudz ir neapmierināto un kritiski noskaņoto? Cik daudz ir darba vides neiedvesmoto, savrupo un atsvešināto?
■  Kādas ir stiprās un vājās puses uzņēmuma attiecībās ar darbiniekiem? Uz ko ir jāfokusējas nākotnē, lai celtu darbinieku piesaistību? Kuri faktori ir prioritāri un uzlabojami pirmām kārtām? Kuru uzlabošanu var atlikt uz vēlāku laiku? Vai iepriekšējās investīcijas darbinieku piesaistības celšanā ir veiktas pareizi?

 

Lai iegūtu atbildes uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem, ir jāveic specializēts darbinieku piesaistības pētījums. TNS Latvia šādus pētījumus veic ar TRI*M Darbinieku piesaistības ( TRI*M Employee commitment ) metodi, kas ir teorētiski pamatota un praktiski aprobēta.

 

Metodes pielietošanā:
■  ir vairāk kā 18 gadu starptautiska pieredze vairāk kā 120 pasaules valstīs (lielākais pētījums aptver 170 000 darbinieku; 120 valstis un 40 valodas);
■  plaša pieredze Latvijā un Baltijas valstīs;
■  tā ir individuāli piemērojama, vienkārši lietojama, viegli interpretējama un efektīvi ieviešama.

 

TRI*M Darbinieku piesaistības pētījums:

■  nosaka darbinieku piesaistības pakāpi uzņēmumā kopumā un dod iespēju to salīdzināt ar piesaistības rādītājiem atsevišķās struktūrvienībās (TRI*M Indekss);
■  sniedz iespēju salīdzināt darbinieku piesaistības kopējos rādītājus uzņēmumā ar vidējiem rādītājiem nozarē/Latvijā/Baltijā un Eiropā/pasaulē (TRI*M Indekss);
■  ļauj veikt darbinieku piesaistības rādītāju izmaiņu monitoringu (TRI*M Indekss);
■  sniedz tūlītēju esošās darba vides situācijas raksturojumu uzņēmumā,  identificējot, cik daudz uzņēmumā ir virzītāju , iemītnieku , kritiķu un svešinieku (TRI*M Tipoloģija);
■  diagnosticē uzņēmuma stiprās un vājās puses attiecībās ar darbiniekiem (TRI*M Faktori);
■  palīdz noteikt darbības prioritātes, identificējot tos faktorus, kuriem ir augsta ietekme uz darbinieku piesaistību un kuri ir uzlabojami pirmām kārtām (TRI*M Faktori);
■  nodrošina atgriezenisko saiti starp darbiniekiem un vadību;
■  palīdz optimāli izmantot un efektīvi vadīt uzņēmuma resursus (darbiniekus);
■  sniedz reālus ieteikumus, izrietošus no esošās situācijas uzņēmumā;
■  palīdz fokusēties uz tādiem aspektiem kā uzņēmumu/struktūrvienību apvienošanās, izmaiņu procesa uzraudzīšana uzņēmumā, kā arī iekšējās informācijas efektivitātes noteikšana;
■  sniedz darbības rādītāju novērtējumu, kas nepieciešami kvalitātes vadības sistēmai;
■  ar optimālu līdzekļu ieguldījumu palielina darbinieku piesaistību, veicina klientu apmierinātību un noved pie uzņēmuma vispārīgo darbības rādītāju (apgrozījuma un peļņas) paaugstināšanās.

 

 

Signe Kaņējeva

TNS Latvia projektu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv

 

© 2024 TNS Latvia | Autortiesības