Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   2008.gads pētījumu nozarē
   Vēl efektīvākas iespējas
   Eirobarometra pētījums


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Eirovīzijas skatīšanās
   Reklāmu investīciju atdeve


Mārketinga pētījumi
   Reklāmu efektivitāte
   Tendences darba tirgū


Sociālie pētījumi
   EP vēlēšanas
   EuroPolis projekts


Tehnoloģijas & risinājumi
   Interneta aptaujas
   Intervētāju darbs
   Noslēpumainais klients


Paralēlā darbība
   Golden Hammer
   TNS komanda sporto


Arhīvs


www.tns.lv


Efektīva reklāma – uzņēmuma veiksmes atslēga!

 

17.06.2009. Kā zināt vai reklāma ir efektīva? Vai tā sasniegs izvirzīto mērķi? Vai reklāma palielinās uzņēmuma apgrozījumu, veicinās produkta noietu? Šādi jautājumi varētu rasties ikvienam no jums, kas ikdienā saskaras ar reklāmas veidošanu un produktu virzīšanu tirgū.

 

Šajos apstākļos, kad daudz tiek domāts par optimizāciju un naudas līdzekļus samazināšanu, jo īpaši svarīgi ir redzēt, kā tiks atpelnīta reklāmās ieguldītā nauda. Lai novērtētu ieguldīto resursu atdevi, nepieciešams veikt reklāmas efektivitātes mērījumu. Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia to veic ar TNS īpaši izstrādātu biznesa risinājumu AdEvalTM.

 

AdEvalTM metodoloģija

 

Ar AdEvalTM (saīsinājums no Advertising Evaluation) metodoloģijas palīdzību novērtē ne tikai to, cik daudzi ir redzējuši konkrēto reklāmu, bet arī to, cik efektīva tā ir bijusi vai būs (ja reklāma tiek testēta vēl izstrādes stadijā). Sākotnēji ar 6 specializētiem īpaši izstrādātiem jautājumiem tiek novērtēta reklāmas efektivitāte mērķa auditorijā.

 

Atbilstoši mērķauditorijas reakcijai uz reklāmu, respondenti tiek sadalīti trīs grupās:

■  motivētie – tie, kuros reklāma ir izraisījusi interesi un motivējusi;

■  iesaistītie – tie, kurus reklāma ir uzrunājusi, bet sniegtā informācija nav pietiekami spēcīga, lai motivētu uz konkrētu rīcību;

■  vienaldzīgie – tie, kas ir redzējuši reklāmu, bet tā viņus nekādā veidā nav motivējusi.

 

 

Pēc tam ar papildus jautājumu palīdzību tiek analizēts reklāmas saturs, novērtējot reklāmas priekšrocības, kā arī to, kuriem reklāmas elementiem ir nepieciešami uzlabojumi, lai tie motivētu patērētājus. Atklājot kādas lietas, kas nepietiekami labi darbojas vai nav viegli uztveramas, vai reklāmas ziņojums nesasniedz vēlamo efektu, to vēl darba procesā var izmainīt. Un gala rezultātu sagatavot tieši tādu, kas dotu vislabākos iespējamos rezultātus.

 

Turklāt jāatzīmē tas, ka reklāmas efektivitāte ir jāmēra ne tikai pēc reklāmas palaišanas medijos, kad vairs nav iespējams veikt nekādas izmaiņas, bet novērtēt efektivitāti jau reklāmas tapšanas procesā, vērtējot ideju, konceptu, dizainu u.tml. Pie tam jāatzīmē, ka testēt var ne tikai video reklāmas, bet arī preses, vides, interneta, kā arī jebkuru citu reklāmas veidu.

 

Ļoti rets ir gadījums, kad reklāmas sākotnējais variants ir izcils un nekādi uzlabojumi nav nepieciešami. Kā rāda TNS grupas pieredze no vairāk nekā 9 tūkstošiem reklāmas efektivitātes mērījumiem, 9 no 10 gadījumos reklāma ir jāuzlabo.

 

AdEvalTM piemērs

 

Tālāk apskatīsim teorētisku piemēru, kā, veicot reklāmas efektivitātes pētījumu, var novērtēt reklāmas efektivitāti, kā arī noteikt stiprās un vājās puses, atrodot elementus, kuriem nepieciešams veikt uzlabojumus.

 

Reklāmas mērķis – veidot jauna kosmētikas līdzekļa virzīšanas kampaņu. Produkts tiek pozicionēts kā dabisks, videi draudzīgs un vienlaikus moderns. Līdz ar to reklāma ir jāveido atbilstoša produktam.

 

Sākotnējā reklāmas testā tika konstatēts, ka lielākā daļa respondentu ir iesaistītie, kurus reklāma ir uzrunājusi, taču tā viņus nemotivē uz rīcību pirkt konkrēto produktu.

 

Analizējot atsevišķus elementus, var redzēt, ka salmu cepuri un somu, ar ko gribēja akcentēt produkta dabiskumu, salīdzinoši retāk ir minējuši motivētie respondenti. Tāpat arī kaķēnu salīdzinoši biežāk bija pamanījuši nemotivētie respondenti.

 

Tāpēc tikai sniegtas sekojošas rekomendācijas:

■  veidot košāku, pamanāmāku sievietes tēlu;

■  nomainīt somas un cepures krāsu uz sarkano;

■  nomainīt kaķi ar suni, kas potenciālajā mērķa auditorijā radītu lielāku iesaistības motīvu.

 

 

Pēc izmaiņu veikšanas reklāmas efektivitāte būtiski uzlabojās. Taču lai gūtu vēl plašāku priekšstatu par reklāmas efektivitāti, svarīgi arī novērtēt, kāda ir konkrētā reklāmas efektivitāte, salīdzinot ar citām reklāmām - gan ar nozares vidējiem rādītājiem, gan citu valstu reklāmu efektivitātes rādītājiem, jo visu iepriekš veikto mērījumu rezultāti tiek apkopoti kopējā datu bāzē. Tādēļ var redzēt to, kā konkrētā reklāma izskatās visu, t.sk. konkurentu, reklāmu kontekstā.

 

Kopsavilkums

 

Labāk par nedēļu aizkavēt reklāmas kampaņu un notestēt tās efektivitāti, nevis veikt kampaņu, kura nesasniedz vēlamos rezultātus. Jo arī mārketingā darbojas sensenais teiciens, kuru pārfrāzējot varētu teikt: „Mēs neesam tik bagāti, lai izguldītu naudu neefektīvās kampaņās!”

 

Ja vēlaties uzzināt, cik efektīva varētu būt jūsu kampaņa, un kā to varētu uzlabot, sazinieties ar mums!

 

Dace Zolberga

TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja
Reklāmas efektivitātes pētījumu eksperte
t 67 096 300
e dace.zolberga@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības