Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   2008.gads pētījumu nozarē
   Vēl efektīvākas iespējas
   Eirobarometra pētījums


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Eirovīzijas skatīšanās
   Reklāmu investīciju atdeve


Mārketinga pētījumi
   Reklāmu efektivitāte
   Tendences darba tirgū


Sociālie pētījumi
   EP vēlēšanas
   EuroPolis projekts


Tehnoloģijas & risinājumi
   Interneta aptaujas
   Intervētāju darbs
   Noslēpumainais klients


Paralēlā darbība
   Golden Hammer
   TNS komanda sporto


Arhīvs


www.tns.lv


TNS noslēdz līgumu par Eirobarometra pētījuma veikšanu

 

17.06.2009. TNS ir viena no vadošajām aģentūrām politisko un sociālo pētījumu jomā. TNS nodrošina tirgus mērījumus, analīzi un padziļinātu skatījumu aktuālajās tirgus norisēs. Mēs priecājamies paziņot, ka jau otro reizi TNS ir uzvarējis konkursā par tiesībām sadarbībā ar Eiropas Komisiju veikt Eirobarometra pētījumu. Pirmo reizi TNS šo pētījumu veica no 2004. līdz 2008.gadam. Latvijā šo pētījumu veic mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia.

 

TNS ietvaros Eirobarometra pētījumu koordinē TNS Opinion Politisko un Sociālo pētījumu sektors, kurš katru gadu aptaujā vairāk nekā 200 000 pilsoņus visā Eiropā. Aptaujā piedalās 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, kā arī 3 kandidātvalstis (Horvātija, Turcija un Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija) un Ziemeļkipras Turku Republika.

 

Eirobarometra pētījums ir visnozīmīgākais un regulārākais sabiedriskās domas mērītājs Eiropā un aptver būtiskākos ar Eiropas Savienību saistītus tematus, tādus kā globalizācija, bezdarbs, imigrācija, sociālā aizsardzība, vides aizsardzība, veselība, kultūra u.c.

 

Eirobarometra kvantitatīvo pētījumu sadaļas (plaša iedzīvotāju skaita viedokļa noskaidrošana) ietvaros divas reizes gadā tiek organizēti Standarta Eirobarometra pētījumi, kuru mērķis ir novērtēt pilsoņu attieksmi pret Eiropas Savienību un tās institūcijām, kā arī ekonomisko situāciju Latvijā. 5 – 6 reizes gadā tiek veikti Specializētie Eirobarometra pētījumi, kuros ietverti jautājumi par aktuālām tēmām Latvijā un Eiropā – Eiropas Konstitūciju, Eiropas Savienības politiku, sabiedrības drošību un tieslietu sistēmu, iedzīvotāju sociālo labklājību, veselību, izglītību, apkārtējās vides aizsardzību, informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, finanšu pakalpojumiem, zinātni un tehnoloģijām, inovācijām, sabiedriskajiem pakalpojumiem, situāciju darbaspēka tirgū, sportu u.c.

 

Eirobarometra kvalitatīvo pētījumu sadaļas (padziļināta izpēte grupu diskusijas vai individuālas intervijas veidā) ietvaros padziļināti tiek pētīta atsevišķu sociālo grupu (Eiropas Savienības atbalstītāji, eiroskeptiķi, uzņēmēji, konkrētā reģionā dzīvojošie u.c.) reakcija, attieksme, motivācija, izjūtas attiecībā uz dažādiem sociālpolitiskiem jautājumiem.

 

Kā teicis TNS Politisko & Sociālo pētījumu sektora vadītājs Leendert de Voogd: „TNS ārkārtīgi lepojas ar to, ka aģentūra vēlreiz ir izvēlēta, lai noslēgtu šo prestižo un lielāko līgumu politisko un sociālo pētījumu jomā. Tas ir apliecinājums TNS profesionalitātei un spējai vadīt ārkārtīgi plašus pētījumus, izmantojot savu spēcīgo Eiropas komandu tiešo interviju jomā. TNS ir lieliska komanda, kas prasmīgi veikusi šo pētījumu četrus gadus, un tās dēļ mēs tiekam uzskatīti par uzticamu partneri lielākajos globālo pētījumu projektos. Šis līgums ir arī apstiprinājums mūsu politisko un sociālo pētījumu sektora stiprumam un dod platformu mūsu izaugsmei un inovācijām daudzās jomās. Eirobarometra kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu līgumi ļaus mums nodrošināt Eiropas eliti ar izsmeļošākajiem informācijas avotiem un palīdzēt tai lēmumu pieņemšanas procesā un Eiropas mēroga politikas izstrādē.”

 

Visu Eirobarometru nacionālie ziņojumi un rezultātu kopsavilkumi pieejami Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/public_opinion/

 

Papildus informācijai:

 

Dace Zolberga

TNS Latvia Iekšējo projektu vadītāja
Atbildīgā par Eirobarometra kvantitatīvo pētījumu sadaļu
t 67 096 300
e dace.zolberga@tns.lv

 

Ingrīda Libora

TNS Latvia kvalitatīvo pētījumu projektu vadītāja
Atbildīgā par Eirobarometra kvalitatīvo pētījumu sadaļu
t 67 096 300
e ingrida.libora@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības