Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   2008.gads pētījumu nozarē
   Vēl efektīvākas iespējas
   Eirobarometra pētījums


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Eirovīzijas skatīšanās
   Reklāmu investīciju atdeve


Mārketinga pētījumi
   Reklāmu efektivitāte
   Tendences darba tirgū


Sociālie pētījumi
   EP vēlēšanas
   EuroPolis projekts


Tehnoloģijas & risinājumi
   Interneta aptaujas
   Intervētāju darbs
   Noslēpumainais klients


Paralēlā darbība
   Golden Hammer
   TNS komanda sporto


Arhīvs


www.tns.lv


2008.gads pētījumu nozarē
Turbulence un patiesības mirklis

 

17.06.2009. Jau tradicionāli TNS Latvia, balstoties uz Uzņēmumu reģistra Gada pārskatu reģistrā publiskotajiem pētniecisko aģentūru gada pārskatiem, vasaras sākumā veido Latvijas pētnieciskā tirgus apkopojumu par iepriekšējo gadu. Lai skaitļi un summas iegūtu taustāmu veidolu, ir būtiski izprast, kādas tendences 2008. gada laikā attīstījušās pētījumu nozarē un ekonomikā kopumā.

 

2008. gads pasaules ekonomikā ir iegājis vēsturē ar globālās finanšu sistēmas krīzes saasināšanos gada otrajā pusē. Arī Baltijas valstīm tas nozīmēja strauju virziena maiņu ekonomikas attīstībā un negaidīti spēcīgus satricinājumus . Vēl gada pirmajā pusē tika izteiktas prognozes par ekonomikas smago piezemēšanos, bet sākotnēji tas šķita pārāk pesimistisks scenārijs. Kaut gan Latvija un Igaunija jau bija recesijā vēl pirms septembra notikumiem, un arī Lietuvas ekonomikas izaugsme bremzējās, tomēr to, ka piezemēšanās notiks tik strauji, neviens negaidīja. Iepriekšējo gadu laikā straujās izaugsmes rezultātā ekonomikā bija uzkrāta milzīga nesabalansētība un tās dēļ sākot ar 2008. gada otro pusi Baltijas valstu tautsaimniecība piedzīvo dubultu šoku. Kā būtiskākos iemeslus vadošo Latvijas banku analītiķi min gan tuvredzīgo ekonomikas politikas veidošanu iepriekšējos gados, gan arī pasaules finanšu tirgu burbuļa izraisīto globālās ekonomikas lejupslīdi.

 

Inflācijas rādītājs ir viens no retajiem ekonomikas indikatoriem, kura samazināšanās vērtējama kā pozitīva iezīme. Latvijā inflācijas rādītājs 2008. gada maijā sasniedza savu augstāko punktu 17,9 %, un gada otrajā pusē sāka samazināties, decembrī sasniedzot jau 10,5 %. Arī abās pārējās Baltijas valstīs patēriņa cenu indekss gada nogalē samazinājās un sasniedza pat viencipara skaitli – attiecīgi Lietuvā 8,5 %, bet Igaunijā – 7 %. Arī IKP rādītāji 2008. gadā visās trīs Baltijas valstīs strauji pasliktinājās, Latvijā nokrītot pat līdz -4,6 %.

 

Tai pat laikā, kā atzīmē gan vairums mārketinga, gan arī pētniecības nozares ekspertu, mārketings savu lielāko nozīmi iegūst tieši krīzes laikā, jo ir instruments, pateicoties kam uzņēmums atšķiras no citiem līdzīgiem uzņēmumiem, rada savu tēlu un piesaista patērētāju. Tie uzņēmumi, kas investē mārketingā, var noturēt vai palielināt savas tirgus daļas un gūt pārsvaru pār investēt nespējīgiem un vājākiem konkurentiem. Sākoties ekonomikas augšupejai, šie uzņēmumi būs jau nesalīdzināmi stiprākās pozīcijās.

 

■  Savas nozares saspringtās konkurences ietekmē uzņēmumi arvien biežāk tieši pētījumos atrod atbalsta punktu tālākas darbības un investīciju mērķu noteikšanai . Arvien rūpīgāk tiek izvērtēta iespējamā atdeve no pētījumiem, un no pētnieciskās aģentūras klienti vēlas saņemt tiešas rekomendācijas – “ko darīt?” Līdz ar to arī pētniekiem ir jāstrādā vēl precīzāk, lai klientiem rekomendētu konkrētas shēmas, kā rīkoties. Pētījumu aģentūrām jāspēj reaģēt uz to, kas klientiem ir visvairāk vajadzīgs tieši šobrīd, paturot prātā, kādas investīcijas klients šobrīd šīs informācijas ieguvē ir gatavs investēt.

 

Papildus jau minētajām pārmaiņām, ESOMAR 2008. gada pasaules pētniecības nozares apskatā minētas vēl arī šādas jaunas tendences:

 

■  Straujas un būtiskas izmaiņas klientu biznesa sektoros , kas kopumā veicināja pētniecības nozares attīstību. Uzņēmumiem svarīgāk nekā jebkad agrāk ir saņemt visjaunākos datus par klientu rīcību un pieredzi tieši šajos apstākļos, lai operatīvi izdarītu secinājumus un veidotu komunikāciju, produktu attīstību un inovāciju procesu, ņemot vērā jaunos apstākļus.

 

■  Holistiska pieeja pētījumu paņēmienu izvēlē, kombinējot klasiskas un pārbaudītas metodes ar jaunām. Jauni datu avoti un tehnoloģiski iespējamā datu fusion dod iespēju paplašināt pētniecības nozares piedāvāto risinājumu klāstu.

 

■  Ātrāka reaģēšana kombinācijā ar augstu datu kvalitāti un integritāti , kas kļūst iespējama, pateicoties straujajai metodoloģiju attīstībai, turpina būt viena būtiskākajām pētījuma kvalitātes mērauklām, tāpat arī palielinās pieprasījums pēc kvalitatīviem reālā laika datiem.

 

■  Pētniecisko aģentūru darbā arvien lielāks uzsvars tiek likts uz skaidri definētu un izmērāmu atdevi no investīcijām (return on investment – ROI ), un šis uzstādījums jau plaši tiek dēvēts par moderno „mārketinga mantru”.

 

Tādējādi, 2008. gads mārketinga industrijai – gan mediju un reklāmas, gan pētījumu nozarēm – līdz ar nepieciešamību strādāt arvien fokusētāk, mērķtiecīgāk un kvalitatīvāk, ir bijis fundamentāls pagrieziena punkts. Savdabīgs "patiesības mirklis", kas liek katram industrijas dalībniekam pārvērtēt līdzšinējās mācības un balstīt nākotnes plānus un prognozes uz jaunām vērtībām un izaugsmes dzinuļiem.

 

 

 

Sagatavots pēc materiāliem no www.lursoft.lv,  www.esomar.org, www.hansabanka.lv ; www.seb.lv ; www.csb.lv ; www.db.lv ; LRA, TNS Latvia Reklāmu reģistrs.

 

Ginta Krivma

TNS Latvia valdes priekšsēdētāja
sociālpsiholoģe, MBA, vadībzinību doktorante
t 67 039 300
e ginta.krivma@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības