Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   2008.gads pētījumu nozarē
   Vēl efektīvākas iespējas
   Eirobarometra pētījums


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Eirovīzijas skatīšanās
   Reklāmu investīciju atdeve


Mārketinga pētījumi
   Reklāmu efektivitāte
   Tendences darba tirgū


Sociālie pētījumi
   EP vēlēšanas
   EuroPolis projekts


Tehnoloģijas & risinājumi
   Interneta aptaujas
   Intervētāju darbs
   Noslēpumainais klients


Paralēlā darbība
   Golden Hammer
   TNS komanda sporto


Arhīvs


www.tns.lv


Pētījuma „neredzamā” daļa jeb stāsts par cilvēkiem, kuri uzdod jautājumus...

 

17.06.2009. Vai kļūt par intervētāju var jebkurš? Sākumā gribētos atbildēt „jā” – tas taču nav grūti – aprunāties ar cilvēkiem, uzdodot iepriekš sagatavotus jautājumus. Tomēr patiesībā tas nav nemaz tik vienkārši... Jau vairāk nekā gadu es TNS Latvia veicu intervētāju atlasi. Sākumā likās, ka tas būs viegli, jo gribētāju strādāt par intervētājiem netrūka. Tomēr izrādījās, ka, uzzinot nosacījumus un intervētāja darba specifiku, daudzi atteicās jau sākumā. Skaitļi stāsta paši par sevi – no 100 kandidātiem, kuri pagājušā gadā atsaucās sludinājumam, šobrīd par intervētājiem strādā tikai divi vai trīs.

 

Lai veiktu pētījumu un gala rezultātā mēs varētu sniegt klientiem rekomendācijas, tiek iesaistīti daudzi un dažādi cilvēki. Klienti parasti kontaktējas ar projektu vadītājiem, tomēr bez viņiem ir analītiķi, koordinatori, programmētāji un arī intervētāji, kuri veic vienu no svarīgākajiem pētījuma posmiem – datu ievākšanu. No viņu savāktajiem datiem veidojas rezultāti, kuri tiek apkopoti un pēc tam analizēti. Bez šiem datiem neviens pētījums, izņemot pētījumi ar interneta starpniecību, nebūtu iespējams. Līdz šim informācijas par intervētājiem bijis maz, kaut arī viņu ieguldītais darbs pētījumā ir ļoti nozīmīgs. Bieži sabiedrībā esmu dzirdējusi, ka datu ievākšana nenotiek godīgi, ka patiesībā intervētāji neiet pie cilvēkiem utt. Bet, ja pie cilvēka atnāk intervētājs, tad bieži viņu neielaiž dzīvoklī, jo domā, ka viņš ir izplatītājs vai krāpnieks.

 

Tieši tāpēc, ka informācija ir tik nepilnīga, vēlos vairāk pastāstīt par intervētāju sagatavošanu darbam un to, ar ko intervētājs satopas katrā pētījumā. TNS Latvia strādā arī telefonintervētāji un testu intervētāji, bet šoreiz stāsts būs tieši par intervētājiem, kuri strādā visā Latvijā un apmeklē respondentus viņu dzīvesvietā.

 

Intereses pēc paskatījos, cik procentuāli ir intervētāji un biroja darbinieki TNS Latvia . Izrādās, ka intervētāju ir gandrīz divas reizes vairāk nekā biroja darbinieku.

 

 

TNS Latvia var lepoties ar to, ka trešā daļa intervētāju šeit strādā ilgstoši – vairāk nekā piecus gadus. Interesanti, ka vecākais un jaunākais intervētājs strādā Jelgavas rajonā – vecākajam ir 73, bet jaunākajam 22 gadi. Kopumā visvairāk intervētāju ir vecumā no 40 līdz 55 gadiem.

 

 

 

Lai nodrošinātu, ka dati pētījumam tiek iegūti vienmērīgi, intervētāji strādā visā Latvijā.

 

 

Lai saprastu, kādam jābūt cilvēkam, lai viņš varētu strādāt par intervētāju, nolēmu to pajautāt tiem īpašajiem cilvēkiem, kuri šo darbu veic. Visbiežāk tika minēta atbildības un pienākuma sajūta, kā arī neatlaidība un mērķtiecība. Šīs īpašības ir svarīgas, jo citādi nebūtu iespējams izpildīt visus pētījuma nosacījumus – iet uz vienu adresi tik ilgi, kamēr ir sameklēts vajadzīgais respondents, stingri ievērot maršruta nosacījumus, uzdot vienus un tos pašus jautājumus neskaitāmas reizes. Tikpat svarīga īpašība ir pozitīva attieksme pret cilvēkiem un labvēlīgums. Diemžēl cilvēki bieži intervētājus nolamā, nekautrējoties parādīt savu negatīvo attieksmi ne tikai pret viņiem, bet arī pret visu pasauli kopumā, tomēr intervētājam ir jāspēj iet tālāk un pie nākamajām durvīm smaidīt tā, it kā šis būtu viņa pirmais apmeklējums un nekad neviens vēl viņam nebūtu atteicis. Tāpēc neiztrūkstoša īpašība ir arī noturība pret stresu, fiziskā izturība, spēja saglabāt mieru jebkuros apstākļos, un es neesmu satikusi nevienu intervētāju, kuram nebūtu laba humora izjūta.

 

No katra intervētāja darba kvalitātes ir atkarīga visa pētījuma kvalitāte. Nav nozīmes rezultātu analīzei un rekomendācijām, ja dati ievākti nekvalitatīvi un neprecīzi. Lai nodrošinātu augsti kvalificētu intervētāju darbu, TNS Latvia izveidojusi speciālu apmācības programmu. Pirms intervētāja darba sākšanas cilvēkam ir jāmācās vidēji trīs dienas, kurās apgūst atbilstošas respondenta izvēles metodes, maršruta veidošanas principus, intervēšanas pamatnosacījumus, kā arī darbu ar speciālo pētījumu datorprogrammu. Katru gadu tiek rīkoti vienas pilnas dienas kvalifikācijas celšanas semināri, kuros intervētāji tiek padziļināti izglītoti par viņu darba ieguldījumu un nozīmību. Tiek analizēta darba kvalitāte un nepieciešamie uzlabojumi, kā arī stāstīts, ko klients gaida no TNS Latvia.

 

Ir svarīgi, lai intervētājs justos atbildīgs un apzinātos sava darba nozīmību. Intervētāji atzina, ka šo darbu nevar darīt tikai naudas dēļ vai arī pēc principa „lai tikai kaut kas būtu...”. Viņi saprot, cik nozīmīgas klientam ir katra respondenta atbildes. Cilvēki bieži nevēlas iedziļināties jautājumos, domāt, tāpēc intervētājam jāpieliek visas pūles, lai respondents atbildētu pēc iespējas patiesāk, jo citādi pētījuma rezultāti ir neprecīzi. Tas ir smags un intervētāju iztukšojošs darbs, tomēr intervētāji izmanto visdažādākās metodes, lai nodibinātu kontaktu ar respondentu. Daži atrod, par ko paslavēt cilvēku, un parasti tas uz respondentu atstāj ļoti labu iespaidu, citi vienkārši apbur ar smaidu un pozitīvismu tā, ka respondents ir gatavs atbildēt uz jautājumiem pat stundas garumā.

 

TNS Latvia var lepoties, ka mūsu intervētāji savu darbu dara pēc labākās sirdsapziņas, rūpējoties par visa pētījuma kvalitāti!

 

Irita Rozentāle

TNS Latvia personāla atlases speciāliste
t 67 096 300
e irita.rozentale@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības