Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   2008.gads pētījumu nozarē
   Vēl efektīvākas iespējas
   Eirobarometra pētījums


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Eirovīzijas skatīšanās
   Reklāmu investīciju atdeve


Mārketinga pētījumi
   Reklāmu efektivitāte
   Tendences darba tirgū


Sociālie pētījumi
   EP vēlēšanas
   EuroPolis projekts


Tehnoloģijas & risinājumi
   Interneta aptaujas
   Intervētāju darbs
   Noslēpumainais klients


Paralēlā darbība
   Golden Hammer
   TNS komanda sporto


Arhīvs


www.tns.lv


Vēl efektīvākas pētījumu iespējas

 

17.06.2009. Kā mēs visi labi zinām, lai vai kāda būtu situācija, uzņēmumi nedrīkst atteikties no savu produktu un pakalpojumu reklamēšanas, jo tas novedīs pie to pakāpeniskas izzušanas no tirgus. Tāpat mēs labi zinām, ka mārketinga komunikāciju un reklāmas kampaņu izstrādes procesā ir nepieciešams veikt to iespējamās efektivitātes novērtējumu, lai jau tā ierobežotie līdzekļi netiktu ieguldīti nelietderīgi, „šaujot ar lielgabalu pa zvirbuļiem”. Tāpēc jau kampaņas izstrādes procesā ir nepieciešama informācija par to, vai ir izvēlēta pareizā mērķa grupa? Vai mērķa grupas pārstāvjiem ir nepieciešams tieši šāds produkts? Ar kādiem vārdiem viņus uzrunāt šodien? Varbūt viņiem reklāma liksies jauka, bet nestimulēs veikt pirkumu? Šādi un vēl daudzi citi jautājumi uztrauc kā mūsu klientus, tā arī aģentūru pārstāvjus, kam jāveido šīs komunikācijas. Lai palīdzētu saviem un aģentūru klientiem izvēlēties optimālāko mārketinga komunikāciju veidu, TNS Latvia ir izstrādājusi vairākus ātri veicamus un efektīvus pētījumu veidus.

 

Mūsu jaunie pētījumu veidi ir radīti tā, lai sniegtu atbildes uz šodienas situācijā būtiskākajiem jautājumiem mārketinga komunikāciju izstrādes procesā.

 

Vai ir izvēlēta pareizā mērķa grupa?

■  TNS Latvia rīcībā ir informācija par vairāk kā 1.000 zīmoliem – to atpazīstamību, lietošanu un interesi tos izmēģināt.
■  Turklāt šī informācija par zīmoliem ir savienojama ar datiem par mediju patēriņu, dzīvesstilu, vērtībām un patērētāja nākotnes ietekmēšanas potenciālu.
■  Šo informāciju mēs varam jums sagatavot pāris darbdienu laikā!

 

Vai mērķa grupas pārstāvjiem ir nepieciešams tieši šāds produkts?

■  To var noskaidrot, tikai pajautājot pašiem potenciālajiem patērētājiem!
■  Un to var izdarīt, uzaicinot viņus uz fokusa grupu diskusiju, kuru mēs varam „sasaukt” dažu dienu laikā.
■  Ātrāka rezultāta iegūšanai klients pats kopā ar aģentūras pārstāvi var nākt un vērot grupas norisi – turklāt viņš var arī uzdot jautājumus tiešsaistē!

 

Kā patērētāji reaģēs uz tieši šādu piedāvājumu?

■  Arī to var noskaidrot ar fokusa grupas palīdzību, vai arī veidojot produkta vai pakalpojuma testu.
■  Ja klientam ir nepieciešama prognoze par produkta vai pakalpojuma potenciālo lietotāju skaitu tūkstošos cilvēku, varam piedāvāt nedēļas laikā to noskaidrot ar interneta aptaujas palīdzību.
■  Par ideju konfidencialitāti neuztraucieties – jautājumi tiks uzdoti tikai tiem, kas nestrādā attiecīgajā nozarē.

 

Ar kādiem vārdiem patērētājus uzrunāt šodien?

■  Pēdējā gada laikā ir būtiski mainījusies cilvēku vērtību sistēma – lietas un vārdi, kas agrāk patika, tagad var tracināt, un otrādāk.
■  Tāpēc mūsu ieteikums ir noskaidrot, kā viņus uzrunāt, pirms būvēt mārketinga ziņojumu.
■  Mēs varam piedāvāt atlasīt potenciālajiem pakalpojuma vai zīmola lietotājiem būtiskākos vārdus no vairāk kā 200 vārdu krājuma.

 

Varbūt viņiem reklāma liksies jauka, bet nestimulēs veikt pirkumu?

■  Klientam reklāma patīk, aģentūrai arī, bet produkts „neiet”? Diemžēl šāda situācija joprojām nav retums...
■  Tāpēc mūsu ieteikums ir, pirms ieguldīt tūkstošiem latu reklāmas izstrādē un izvietošanā medijos, noskaidrojiet, vai reklāma patiesi veiks savu uzdevumu (varbūt tai vajag tikai nelielus uzlabojumus?) un kuros medijos reklāma var dot vislabāko rezultātu, jo ne vienmēr reklāmu vajag likt visos iespējamos medijos!

 

Kā reklamējas konkurenti?

■  Lai zinātu, cik labs esi, ir jāzina, cik labi ir pārējie! Cik daudz, kuros medijos un kādas reklāmas izvieto konkurenti? Ko viņi tajās sola saviem patērētājiem?
■  Kā šīs reklāmas novērtē paši patērētāji? Kā tas ietekmē zīmolu atpazīstamību?
■  Arī to mēs varam noskaidrot burtiski pāris dienu laikā!

 

Tie, protams, ir tikai daži no TNS Latvia pieejamajiem risinājumiem.

 

Ja vēlaties gūt atbildes uz šeit minētajiem vai citiem jums aktuāliem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums!

 

Ilva Pudule

TNS Latvia vecākā projektu direktore
Finanšu nozares pētījumu eksperte
t 67 096 300
e ilva.pudule@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības