Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   2008.gads pētījumu nozarē
   Vēl efektīvākas iespējas
   Eirobarometra pētījums


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Eirovīzijas skatīšanās
   Reklāmu investīciju atdeve


Mārketinga pētījumi
   Reklāmu efektivitāte
   Tendences darba tirgū


Sociālie pētījumi
   EP vēlēšanas
   EuroPolis projekts


Tehnoloģijas & risinājumi
   Interneta aptaujas
   Intervētāju darbs
   Noslēpumainais klients


Paralēlā darbība
   Golden Hammer
   TNS komanda sporto


Arhīvs


www.tns.lv


Ieguldījumi reklāmās veicina to ievērošanu

 

17.06.2009. Daudzi reklāmdevēji, mediju un reklāmas aģentūras mēdz mums uzdot jautājumu – kāda ir atdeve no viņu ieguldītajiem līdzekļiem konkrētos reklāmu veidos? Vai tradicionālās televīzijas reklāmas joprojām tiek pamanītas? Vai pastāv kāda saistība starp ieguldījumiem reklāmās un to pamanīšanu? Mēs varam sniegt skaidru atbildi – jā, saistība pastāv!

 

Lai novērtētu reklāmdevējus interesējošo jautājumu par viņu ieguldīto līdzekļu reklāmās atdevi pēc tās primārā rādītāja – reklāmu ievērošanas konkrētajā reklāmu veidā – mēs savienojām informāciju par Latvijas mediju reklāmas tirgus apjomiem 2008. gadā (dati no LRA) un TNS Atlas™ Latvijas iedzīvotāju patēriņa pētījuma datus par uzmanības pievēršanu reklāmu veidiem (dati no 2008.gada rudens pētījuma). Salīdzināmo analīzi veicām par 7 reklāmu veidiem:

1.       TV
2.       Avīzes
3.       Žurnāli
4.       Radio
5.       Vide
6.       Internets
7.       Kino

 

Korelācijas analīzes rezultātā noskaidrojām, ka pētīto septiņu reklāmu veidu ievērošanas rādītājs ir tieši proporcionāli saistīts ar reklāmdevēju tajos ieguldītajiem naudas līdzekļiem. Tātad, jo vairāk kādā reklāmas veidā tiek ieguldīti līdzekļi, jo biežāk patērētāji ievēro reklāmas tajā. Turklāt ir tikai likumsakarīgi, ka televīzijas reklāmas, kurās pērn tika ieguldīti apmēram 35 miljoni latu, ir arī visbiežāk pamanītais reklāmu veids – reklāmas televīzijā ievēro vismaz 1,2 miljoni Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

 

Nākamais gandrīz tikpat bieži ievērotais reklāmu veids, neskatoties uz to, ka reklāmdevēji tajā ir ieguldījuši uz pusi mazāk līdzekļu (apmēram 18 miljonus latu), ir reklāmas avīzēs. Tās ievērojuši nedaudz vairāk nekā 1,1 miljons iedzīvotāju attiecīgajā vecuma grupā. Tām seko reklāmas žurnālos, vidē un radio – katru no šiem veidiem ir ievērojuši no 800 līdz 900 tūkstoši iedzīvotāju (ieguldītie līdzekļi ir robežās no 10 līdz 16 miljoniem latu), kā arī reklāmas internetā ar aptuveni 600 tūkstošiem reklāmas ievērojušo (ieguldījumi pārsniedz 8 miljonus latu). Un sarakstu noslēdz reklāmas kino ar nepilniem 400 tūkstošiem kino apmeklētāju, kuri ievērojuši reklāmas kinoteātros (tajās ieguldīts ir nedaudz vairāk par pusmiljonu latu).

 

Kā rāda citi TNS Latvia veiktie pētījumi, pastāv saistība ne tikai starp reklāmu veida kopējo ievērošanu atkarībā no ieguldītājiem līdzekļiem, bet šī pati saistība ir attiecināma uz ieguldījumiem konkrēto zīmolu reklāmās. Tā TNS Latvia 2009.gada sākumā veiktā padziļinātā pētījuma par reklāmu un tiešā mārketinga veidu uztveri iedzīvotāju mērķauditorijā dati rāda, ka aptaujas laikā un laikā līdz tai biežāk reklamētie zīmoli tiek arī spontāni (bez priekšā teikšanas) biežāk nosaukti kā pēdējās ievērotās reklāmas. Kā piemēru var minēt telekomunikāciju nozari, kurā visbiežāk spontāni nosauktais ievērotais zīmols ir Zelta Zivtiņa. Attiecīgi Zelta Zivtiņa atrodas arī janvārī televīzijā, presē un radio 10 reklamētāko zīmolu vidū (papildus informācija par janvārī reklamētājiem zīmoliem atrodama šeit: http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=2913).

 

Jāatzīmē, ka patērētāju spontāni paustie komentāri liecina par to, ka viņi diezgan precīzi spēj atstāstīt Zelta Zivtiņas zīmola pausto piedāvājumu. Proti, reklāmās esot teikts, ka Zelta Zivtiņa “piedāvā izdevīgus tarifus sms sūtīšanai”, “lielas iespējas zvanīt ilgi un lēti”, “sarunas ar atlaidēm”, “lētākas sarunas”, “piemērotākie tarifi sarunām”. Tas liecina par Zelta Zitiņas zīmola komunikācijas ziņojuma salīdzinoši veiksmīgu nodošanu potenciālajai mērķauditorijai.

 

Ja vēlaties uzzināt, kāda ir Jūsu zīmola reklāmu ievērošana un komunikācijas ziņojuma uztvere, lūdzu, sazinieties ar mums!

 

Ilva Pudule

TNS Latvia vecākā projektu direktore
Finanšu nozares pētījumu eksperte
t 67 096 300
e ilva.pudule@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības