Īsumā par visu


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Informācijas meklēšana
   Radio internetā


Mārketinga pētījumi
   Darba tirgus
   Tējas patēriņš
   Reklāmu veidu uztvere


Sociālie pētījumi
   Finanšu krīze
   Lieldienu svinēšana
   Aprīļa izjokošanas


Tehnoloģijas & risinājumi
   Iepirkšanās process
   Nākotnes iespējas


Arhīvs


www.tns.lv


Nākotnes iespēju izpēte
Vai Jūsu pētījumos ir nākotnes dimensija? Vai pamanāt visas savas nākotnes iespējas?

 

07.04.2009. TNS Latvia jau ilgāku laiku piedāvā saviem klientiem ikvienam veiktajam pētījumam piešķirt nākotnes perspektīvu, kā rezultātā pēc pētījuma veikšanas ir skaidrība ne tikai par to, kas notiek ar produktu šobrīd, bet arī to, kas produktu vai pakalpojumu sagaida nākotnē , skatoties ilgtermiņā. Šādu iespēju sniedz TNS izstrādātā metodoloģija

 

Galvenais mērķis pētījumos, izmantojot FutureView™, ir izprast savu zīmolu nākotnes iespējas , ko citkārt var vienkārši nepamanīt.

 

FutureView™ metodoloģija balstās uz patērētāju attieksmes pret dažādām lietām novērtējumu. Izanalizējot, cik ļoti aptaujātie patērētāji novērtē savu pirkumu un pieredzes autentiskumu un oriģinalitāti, cik lielā mērā ir informēti un iesaistīti zīmolos, precēs un pakalpojumos, kurus tie patērē, viņu sociālo atbildīgumu, zinātkāri, atvērtību un iestāšanos par savām idejām, aizņemtību un sabiedriskumu, tiek noteikts, kuri no šiem patērētājiem ir tie, kas virza tirgu un nosaka zīmolu, produktu, pakalpojumu attīstību nākotnē. Pēc tam tiek analizēti šo tirgu virzošo patērētāju ieradumi.

 

Jūs vienmēr varat pievienot saviem pētījumiem nākotnes garšu, neatkarīgi no esošās pētījumā izmantotās metodoloģijas. FutureView™ metode ir efektīva, vienkārša un to ir iespējams pievienot jebkuram pētījumam.

 

Turpmāk attēloti piemēri FutureView™ izmantošanai koncepta testos, zīmola piesaistības un potenciāla analīzē, kā arī patērētāju vajadzībās balstītā zīmolu pozicionēšanā.

 

 

KONCEPTU TESTOS

 

 

 

Izmēriet savu radošo ideju potenciālu - kuras no idejām sniegs lieliskas iespējas Jūsu zīmola ilgstošai izaugsmei rītdienas tirgū! Kā noteikt prioritātes – kurus konceptus virzīt tālāk? Kā iet pa priekšu tirgum?

 

FutureView™ ir veids, kā noskaidrot koncepta nākotnes izaugsmes potenciālu, kā arī novērtēt tā panākumu iespējamību tuvākajā nākotnē.

 

Nākotnes iespēju kartes izpēte palīdzēs noteikt, kuriem no daudzajiem un dažādajiem konceptiem ir vislielākās nākotnes iespējas – kuri koncepti būs „nākotnes uzvarētāji”, bet kuru panākumi būs tikai īslaicīgi.

 

 

Turpmāk attēlots piemērs, kā FutureView™ izmantots koncepta testā sulas zīmola attīstībā un komunikācijā. Analizējot 10 koncepta virzienus nākotnes iespēju kartē, iezīmējas koncepti – svaiga garša, spēcīga garša, dabīga garša, kuri ir segmentā Nākotnes uzvarētāji - koncepti, kuriem ir panākumi gan šodien, gan noturīga izaugsme nākotnē. Kā sekundāras prioritātes iezīmējas koncepti – noturīga garša, maiga garša, eksotisko augļu garša, kuri ir segmentā Tirgum pa priekšu – šodien ieņem nišas pozīcijas, bet ir spēcīgs nākotnes izaugsmes potenciāls.

 

 

ZĪMOLA PIESAISTĪBAS UN POTENCIĀLA ANALĪZĒ

 

Novērtējiet sava zīmola attīstības iespējas un dariet to ar nākotnes perspektīvu! Cik lielas un cik ilgas būs zīmola attīstības iespējas? Kā pārbaudīt zīmola šīs dienas iespējas nākotnē?

 

Izmantojiet FutureView™ , lai patērētāju piesaistības mērījumam Conversion Model™ pievienotu nākotnes dimensiju – novērtējiet iespējamās izmaiņas tirgū un nosakiet, kuri zīmoli ieņems spēcīgākās pozīcijas.

 

Zīmola „veselības” salīdzinājums tirgū kopumā un Nākotnes ietekmētāju vidū ļauj novērtēt iespējamās izmaiņas tirgū – kuri zīmoli būs ar noturīgām izaugsmes iespējām un kuri zīmoli nākotnē varētu pārsteigt.

 

Piemērā attēlots 7 zīmolu „kustības” analīzes piemērs, kurā FutureView™ nākotnes iespēju analīze sniedz papildus informāciju par iespējamo zīmolu attīstību.

 

FutureView™ apstiprina, ka 4. un 5.zīmolu šī brīža uzrādītās attīstības iespējas iezīmējas arī ilgtermiņā - zīmolam ir labs potenciāls izaugsmei. 7.zīmola šī brīža uzrādītās attīstības iespējas (segments Spēcīgās pozīcijas) nav noturīgas ilgtermiņā. 6.zīmola nākotnes attīstības iespēju analīze norāda, ka tas nākotnē varētu pārsteigt – iespējamas negaidītas attīstības iespējas.

 

 

Savukārt Conversion Model™ Potenciāla indeksa un FutureView™ Nākotnes iespēju apvienoto indeksu karte palīdzēs noteikt, kuri no zīmoliem ieņem spēcīgākās pozīcijas, lai īstenotu savas iespējas noturīgai izaugsmei nākotnē.

 

 

 

PATĒRĒTĀJU VAJADZĪBĀS BALSTĪTA ZĪMOLA POZICIONĒŠANA

 

Pozicionējiet savu zīmolu atbilstoši patērētāju vajadzībām un dariet to ar nākotnes perspektīvu! Vai šodienas patērētāju vajadzības būs aktuālas arī nākotnē? Kā pozicionēt zīmolu ar nākotnes perspektīvu?

 

Atbilstoši šodienas patērētāju vajadzībām zīmolam var būt vairāki attīstības virzieni. Kā izvēlēties to, kurš būs veiksmīgs arī nākotnē? Ar FutureView™ nākotnes iespēju analīzi iespējams novērtēt nākotnes virzītāju vajadzības – vajadzības, kuras dominēs nākotnē. Tas palīdzēs atrast virzienu zīmola attīstībai – kurp doties?

 

Attēlotajā piemērā ir kādas bankas tēla pozicionējums, izmantojot NeedScope™ vajadzību izpētes metodoloģiju. Piemērā redzams, kā bankai šobrīd ir izplūdis tēls, tā strādā uz visu segmentu vajadzībām. Lai banka būtu konkurētspējīga, tai ir jāveido konkrēts tēls un jāizvēlas viens vai divi pamata vajadzību segmenti, ar kuriem strādāt. Izvērtējot pētījuma rezultātus un šī brīža situāciju, bankai ir ieteicami 2 attīstības virzieni. Tā vienlīdz veiksmīgi varētu strādāt gan ar vajadzību segmentu “Iespējas” , gan - “Kontrole”. Kurp doties?

 

Šajā situācijā ieteicams veikt nākotnes patērētāju vajadzību izpēti ar FutureView™ . Tas palīdzēs izvēlēties pareizo virzienu zīmola attīstībai.

 

 

 

PIEVIENO saviem pētījumiem nākotnes sajūtu!!!

 

 

Inta Priedola

TNS Latvia vecākā projektu vadītāja
Zīmola attīstības un pozicionēšanas izpētes eksperte
t 67 096 300
e inta.priedola@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības