Īsumā par visu


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Informācijas meklēšana
   Radio internetā


Mārketinga pētījumi
   Darba tirgus
   Tējas patēriņš
   Reklāmu veidu uztvere


Sociālie pētījumi
   Finanšu krīze
   Lieldienu svinēšana
   Aprīļa izjokošanas


Tehnoloģijas & risinājumi
   Iepirkšanās process
   Nākotnes iespējas


Arhīvs


www.tns.lv


Kā izmaiņas darba tirgū ietekmē personālvadību uzņēmumos?

 

07.04.2009. Aizvien biežāk neformālās sarunās izskan jautājumi: Kā Jums darbā? Vai algu nesamazina? Vai atlaišanas netiek plānotas? Vai Tev darbs vēl ir? Pat ja paši ar šo situāciju neesam saskārušies, tad paziņu lokā noteikti ir zināms kāds, kuram ir samazināta darba alga, piespiedu kārtā ir noteikts saīsināts darba laiks vai pat darbinieks ticis atlaists.

 

Šie jautājumi apliecina to, ka pēdējā gada laikā darba tirgū ir notikušas lielas pārmaiņas. Pēc piedzīvotā darbinieku deficīta, pašlaik bezdarba līmenis Latvijā strauji aug. 2009. gada martā tas ir sasniedzis 10,7 % atzīmi. Pašlaik valstī uz vienu brīvu darba vietu pretendē 42 darbinieki, pirms gada šis skaits bija trīs.

 

Vēl nesen Latvijas personālvadības speciālistu lielākais izaicinājums bija īsā laika posmā nepieciešamā daudzumā piesaistīt jaunus darbiniekus. Tagad, pēc personālvadības ekspertu domām,  ir jādomā, kā nekļūdīties un pieņemt pareizos lēmumus attiecībā uz darbinieku skaita, atalgojuma un uzņēmuma struktūras izmaiņām. Līdz ar to aktualizēsies nepieciešamība mērīt strādājošo darba sniegumu, lai noteiktu katra darbinieka individuālo sniegumu un prasmju efektīvāku attīstīšanu.

 

 

Dati iezīmē vēl kādu interesantu sakarību: pieaugot bezdarba līmenim, darba sludinājumu gadījumu skaits samazinās un otrādi. Salīdzinot ar 2007. gadu, 2008. gadā darba sludinājumu gadījumu skaits ir samazinājies pat 4,4 reizes, bet bezdarba līmenis ir pieaudzis par 1,5 procenta punktiem.

 

 

„Sarežģīti laiki” darbiniekiem atklāj darba devēja īsto seju. Ir darba devēji, kuri augstu vērtē darbiniekus kā vērtīgu resursu un tādi, kuriem darbinieki ir tikai papildus izmaksas, izdevumi. Par spīti apstākļiem, darba devēji konkurē savā starpā par labākajiem darbiniekiem. Pastāv pat uzskats, ka šis ir labākais laiks, kad uzņēmumiem piesaistīt pašus labākos savas nozares speciālistus. Līdz ar to ir svarīgi zināt potenciālo darbinieku ekspektācijas, un, attīstot uzņēmuma tēlu, investēt šajos aspektos, lai piesaistītu un noturētu labākos darbiniekus. Šādas investīcijas ir ieguldījums arī uzņēmuma nākotnei.

 

Šai sakarā TNS Latvia arī šogad plāno veikt Darbinieku ekspektāciju un lielāko darba devēju tēla pētījumu. Latvijā šis pētījums notiks jau trešo gadu. ŠEIT jūs varat uzzināt vairāk par Darbinieku ekspektāciju un lielāko darba devēju tēla pētījumu.

 

Vienlaicīgi darba devējiem būtu svarīgi sekot līdzi arī  „iekšējiem aspektiem” uzņēmumā.  Būtu jādomā, kā darbiniekos radīt drošības un stabilitātes sajūtu, kā ar ierobežotajiem finanšu resursiem, kad pierastais algu pieaugums un citi bonusi uz kādu laiku ir iesaldēti, motivēt labākos darbiniekus? Sekošana līdzi darbinieku piesaistības jautājumiem ir svarīga jebkuros darba tirgus apstākļos. Patiesi piesaistīts darbinieks ir apmierināts, lojāls uzņēmumam, kurā strādā, viņš ir motivēts un strādā ar pilnu atdevi, identificējas ar uzņēmuma korporatīvo kultūru un mērķiem, un ir sava uzņēmuma reklamētājs citiem potenciālajiem darbiniekiem.

 

TNS Latvia darbinieku piesaistību mēra, izmantojot specializēto TRI*M Darbinieku piesaistības metodoloģiju. TRI*M Indekss ir vienā skaitlī izteikts rādītājs, kas raksturo darbinieku piesaistību uzņēmumā. 2007. gadā  Latvijas strādājošo piesaistības rādītājs bija 52 punkti, kas kopumā norādīja uz nepieciešamību Latvijas darba devējiem nopietnāk strādāt pie darbinieku motivēšanas un piesaistīšanas stratēģijas.

 

Jaunie Latvijas strādājošo piesaistības pētījuma rezultāti, izmantojot TRI*M metodoloģiju, būs zināmi aprīļa sākumā. Pētījums Latvijā tiek veikts jau trešo gadu un iepriekš tas notika 2005. un 2007. gadā. Ar pētījuma rezultātiem Jūs varēsiet iepazīties apmeklējot 5. Personāla vadības kongresu "Dzīvotspējīga Organizācija": http://fastleader.com/index.php?id=10714

 

TRI*M indekss liecina, ka neapmierināti darbinieki slimo biežāk, jo viņiem trūkst motivācijas strādāt un vēlmes ātrāk atgriezties darbā. Savukārt tie, kuri ir apmierināti, slimo retāk vai neslimo nemaz.

 

 

Noslēgumā gribētos teikt, ka pašreizējos ekonomiskajos apstākļos darba devējiem būtu svarīgi pievērst uzmanību gan „ārējiem”  - uzņēmuma kā darba devēja tēlam, gan arī  „iekšējiem” faktoriem – darbinieku piesaistības rādītājiem.  Ja darbinieku piesaistības līmenis ir augsts, tad viņi ir daudz motivētāki pārdzīvot “grūtos laikus”, līdz ar to  uzņēmums arī nākotnē varēs turpināt sekmīgi darboties!

 

Signe Kaņējeva

TNS Latvia projektu direktore
Darbinieku piesaistības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības