Īsumā par visu


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Informācijas meklēšana
   Radio internetā


Mārketinga pētījumi
   Darba tirgus
   Tējas patēriņš
   Reklāmu veidu uztvere


Sociālie pētījumi
   Finanšu krīze
   Lieldienu svinēšana
   Aprīļa izjokošanas


Tehnoloģijas & risinājumi
   Iepirkšanās process
   Nākotnes iespējas


Arhīvs


www.tns.lv


Informācijas meklēšanas paradumi Latvijas iedzīvotāju vidū

 

07.04.2009. Ikdienā vairākumam no mums ir nepieciešama ļoti dažāda informācija, kuras iegūšanai mēs izmantojam dažādus informācijas avotus. Šoreiz nedaudz ieskatīsimies, kā Latvijas iedzīvotāji iegūst sev nepieciešamo informāciju par uzņēmumiem, valsts iestādēm, precēm un pakalpojumiem.

 

2009. gada ziemā Nacionālā Mediju pētījuma: Katalogi+ ietvaros respondentiem tika uzdoti jautājumi par informācijas meklēšanas veidiem un to izmantošanas biežumu.

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka kopumā visvairāk Latvijas iedzīvotāju uzticas savu draugu, radu un paziņu ieteikumiem. Aptuveni puse Latvijas iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā vismaz reizi mēnesī vēršas pie draugiem un paziņām gadījumos, kad nepieciešama informācija par kādu uzņēmumu, preci vai pakalpojumu. Mazliet mazāk nekā puse (46 %) Latvijas iedzīvotāju vismaz vienu reizi mēnesī ir izmantojuši preses izdevumus šādas informācijas ieguvei. Katrs ceturtais no desmit Latvijas iedzīvotājiem vismaz vienu reizi mēnesī informāciju ir meklējis globālajā tīmeklī. 1/3 daļa aptaujāto respondentu atzina, ka vismaz reizi mēnesī izmanto telefona uzziņu dienestus, bet 1/4 daļa Latvijas iedzīvotāju sev nepieciešamo informāciju par uzņēmumiem, precēm un pakalpojumiem atrod drukātajos informatīvajos katalogos.

 

 

Ja rodas nepieciešamība meklēt informāciju vismaz reizi nedēļā vai biežāk, iedzīvotāji par vispiemērotāko informācijas ieguves avotu atzīst internetu, ko šādiem mērķiem izmanto vidēji 34 % Latvijas iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā. Internets šķiet vispievilcīgākais arī tiem, kuri informāciju par precēm un pakalpojumiem meklē katru dienu. Reizi dienā informāciju internetā par precēm un pakalpojumiem meklē vidēji 16 % Latvijas iedzīvotāju. Bet saviem draugiem un paziņām pēc informācijas ik dienas jautā vidēji 3 % iedzīvotāju.

 

Iedzīvotāji, kuri izmanto internetu, aptuveni divas reizes biežāk, salīdzinot ar interneta nelietotājiem, izmanto arī citus informācijas ieguves veidus, tai skaitā drukātos informatīvos katalogus.

 

15 līdz 29 gadus veci iedzīvotāji un iedzīvotāji ar augstāko izglītību informācijas meklēšanai par precēm un pakalpojumiem kopumā biežāk, nekā draugu un paziņu ieteikumus, izmanto internetu.

 

Drukātos informatīvos katalogus aptuveni vienādi ( 27 %) izmanto 15 līdz 59 gadus veci iedzīvotāji. Nedaudz vairāk, salīdzinot ar galvaspilsētu, katalogus izmanto ārpus Rīgas dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji.

 

Uz telefona uzziņu dienestiem biežāk nekā Latvijas iedzīvotāji kopumā zvana 20 līdz 39 gadus veci iedzīvotāji, latvieši. Aptuveni 2/3 daļas no tiem, kas izmanto telefona uzziņu dienestus vismaz reizi mēnesī, ir interneta lietotāji.

 

Par pētījumu Nacionālais Mediju pētījums: Katalogi+

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia pētījumu veica laika periodā no 2008. gada 27. oktobra līdz 2009. gada 1. februārim. Visā Latvijā ar datorizētās intervijas palīdzību (CAPI) tika aptaujāts 1491 respondents – pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

 

Pētījuma Nacionālais Mediju pētījums: Katalogi + galvenais mērķis ir sniegt informāciju par drukāto informatīvo katalogu auditoriju: atpazīstamību un izmantošanu iedzīvotāju vidū, kā arī dot iespēju analizēt informatīvo pakalpojumu sniedzēju tirgu kopumā.

 

Elīna Krūze

TNS Latvia mediju pētījumu projektu vadītāja
Mediju nozares pētījumu eksperte
t 67 096 300
e elina.kruze@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības