Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   TNS un WPP/Kantar
   Mārketings recesijas laikā


Paralēlā darbība
   TNS Latvia gada konference


Mediju pētījumi
   Mediju pētījumi 2008.gadā
   Reklāmas tirgus
   Starpmediju plānošana


Mārketinga pētījumi
   Mārketinga budžeti
   Ēšanas ieradumi


Sociālie pētījumi
   Laimes priekšnoteikumi


Tehnoloģijas & risinājumi
   Iepirkšanās process
   Nākotnes prognozēšana
   Zīmolu komunikācija


Arhīvs


www.tns.lv


12.novembrī notika TNS Latvia gada konference VIENS + VIENS = TRĪS jeb kā rast jaunus mārketinga instrumentus konkurences cīņā?

 

09.12.2008. 2008.gada 12.novembrī mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia organizētā gada konference mārketinga un personāla vadītājiem VIENS + VIENS= TRĪS jeb kā rast jaunus mārketinga instrumentus konkurences cīņā?

 

Mēs labprāt dalāmies savās zināšanās un pieredzē, tādēļ esam ļoti gandarīti par ieinteresētību un plašo atsaucību. Konferenci apmeklēja 120 mārketinga un personāla vadītāji no mediju un reklāmas aģentūrām, kā arī no finanšu, apdrošināšanas, telekomunikāciju, pārtikas rūpniecības, mazumtirdzniecības, auto tirdzniecības, mediju un citu nozaru uzņēmumiem.

 

Lai saruna ritētu raiti, būtu saistoša un rosinātu ieinteresētu atbildi, jāatrod īstais klausītājs. Tas nebūt nav viegls uzdevums, ja zinām tikai to, kā iespējamais sarunu biedrs izskatās un ko ēd. Tāpēc vispirms jānoskaidro, kas kam patīk vai nepatīk, ko kurš dara vai nedara, kur kurš dodas vai nedodas, un tad jāaprunājas! Par to, kā atpazīt un uzrunāt savējo , konferencē uzstājās TNS Latvia projektu vadītāja Aija Dementjeva. Klikšķiniet uz zemāk esošo linku, lai iepazītos ar šo prezentāciju!

 

■  Kā atpazīt savējo? Aija Dementjeva, TNS Latvia projektu vadītāja

 

Dace Zolberga, TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja, iepazīstināja klausītājus ar TNS Latvia inovācijām interneta aptaujās ,  kuru galvenās priekšrocības ir augstas kvalitātes produkts, kas iegūts ātrā laikā, aptaujājot klientu interesējošo mērķa grupu. Klikšķiniet uz zemāk esošo linku, lai iepazītos ar šo prezentāciju!

 

■  Šodienas inovācija - rītdienas norma? Dace Zolberga, TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja

 

Aija Dementjeva un Sigita Kalnakārkle 2008.gada rudenī eksperimentālā kārtā veica auto nozares pētījumu ar mērķi pārbaudīt nākotnes prognozēšanas metodoloģiskos risinājumus . Konferencē tika prezentēti šī pētījuma rezultāti. Pētījumu ekspertes norādīja, ka nākotni pareģot ir iespējams. Izmantojot nākotnes pētījumu metodes, var iezīmēt iespējamos tirgus attīstības virzienus, identificēt tās aģentus. Tā Latvijas auto tirgū iezīmējas virkne attīstības scenāriju. Balstoties uz ekspertu vērtējumiem, Latvijas auto tirgus augs, tomēr nesasniedzot pēdējās desmitgades tempus. Klikšķiniet uz zemāk esošo linku, lai iepazītos ar šo prezentāciju!

 

■  Pareģojums par auto. Aija Dementjeva, TNS Latvia projektu vadītāja, un Sigita Kalnakārkle, TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja

 

TNS Latvia vecākā projektu vadītāja Ilze Kronberga un projektu vadītājs Intars Āboms dalījās pieredzē, kā pilnveidot klientu apkalpošanas kvalitātes vadību , prezentēja starptautiskus piemērus. Lektori ieteica vairāku posmu sistēmu apkalpošanas kvalitātes vadībā. Pirmkārt, izstrādāt standartus, ko darbinieki VAR izpildīt. Otrkārt, REGULĀRI sekot līdzi apkalopošanas procesam (Mystery Shopping). Un treškārt, APMĀCĪT un MOTIVĒT darbiniekus strādāt atbilstoši uzņēmuma filozofijai. Apkalpošanas kvalitātes vadība ir sistēma, kurai jāseko līdzi visu laiku  Tas ļauj savlaicīgi pamanīt un novērst nepilnības, kā arī izcelt un stiprināt labākos apkalpošanas aspektus. Lai ikvienā uzņēmumā īstenotos sauklis: "Apkalpo labāk... Pārdod vairāk!" Klikšķiniet uz zemāk esošo linku, lai iepazītos ar šo prezentāciju!

 

■  Kā pilnveidot apkalpošanas kvalitātes vadību. Pasaules pieredze. Ilze Kronberga, TNS Latvia vecākā projektu vadītāja, un Intars Āboms, TNS Latvia projektu vadītājs

 

Signe Kaņējeva, TNS Latvia projektu direktore, savā lekcijā par darbiniekiem kā uzņēmuma mārketinga instrumentiem atklāja, ka  vissvarīgākais kritērijs, izvēloties darba devēju ir darba stabilitāte. Latvijā strādājošiem svarīgs ir arī, konkurētspējīgs atalgojums, darbinieku novērtēšana uzņēmumā un vadībai, kurai var uzticēties. Darbinieki kļūst par uzņēmuma labajiem ziņnešiem, ja viņiem būtiskas lietas darba organizācijā, vadībā un darba atmosfērā atbilst tam, ko viņi sagaida! Klikšķiniet uz zemāk esošo linku, lai iepazītos ar šo prezentāciju!

 

■  Darbinieki kā uzņēmuma mārketinga instruments. Signe Kaņējeva, TNS Latvia projektu direktore

 

TNS Latvia mārketinga vadītāja Laura Briča kopā ar iekšējo projektu vadītāja Māru Mileiko stāstīja par korporatīvo sociālo atbildību kā mārketinga instrumentu. Korporatīvā sociālā atbildība ir koncepts, saskaņā ar ko uzņēmumi rēķinās ar sabiedrības interesēm, uzņemoties atbildību par savu darbību ietekmi uz uzņēmumā iesaistītajām pusēm. Lekcijā tika izklāstīti arī veiksmīgi vietējie un starptautiskie piemēri par uzņēmuma mārketinga aktivitātēm, kas balstītas uz korporatīvās sociālās atbildības principiem. Klikšķiniet uz zemāk esošo linku, lai iepazītos ar šo prezentāciju!

 

■  Korporatīvā sociālā atbildība kā mārketinga instruments. Laura Briča, TNS Latvia mārketinga vadītāja, un Māra Mileiko, TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja

 

TNS Latvia Reklāmu reģistra klientu atbalsta  vadītājs Oskars Rumpēters kopā ar citiem mediju pētījumu nozares kolēģiem pārsteidza konferences apmeklētājus ar teatrālu uzvedumu piecos cēlienos par LR Gaismas pili - vai Jūs zināt kas ir atrodams Reklāmas bibliotēkā? Reklāmu bibliotēka jeb Reklāmu reģistrs sniedz detalizētu pārskatu par to, kas, kur, kā un cik daudz ir reklamējies. Uzvedumā kolorīti tēli jeb mediju pētījumu nozares klienti interesējās par Reklāmu reģistra iespējām un uzzināja, ka var saņemt datus par visiem mediju veidiem un atklāt visu par konkrētām nozarēm un konkurentiem, kā arī aplūkot interesējošos reklāmu paraugus no TV un preses arhīva. Nelielu ieskatu teatrālā uzveduma gaitā varēsiet rast, ja klikšķiniet uz zemāk esošo linku un iepazīsieties ar šo prezentāciju!

 

■  Reklāmu bibliotēka. Mārtiņš Traubergs, TNS Latvia mediju pētījumu projektu direktors, Oskars Rumpēters, TNS Latvia Reklāmu reģistra klientu atbalsta vadītājs, un citi mediju pētījumu speciālisti

 

Paldies visiem konferences apmeklētājiem! Un no savas puses varam teikt, ka arī nākamajā gadā turpināsim dalīties ar Jums pieredzē par mediju, mārketinga un personāla nozares pētījumiem un aktualitātēm, organizējot gan konferenci, gan izglītojošus seminārus.

 

Vēlu Jums sirsnīgu un mierpilnu Adventes laiku, atrast savu Ziemassvētku brīnumu un piepildīt sapņus Jaunajā gadā!

 

Laura Briča

TNS Latvia mārketinga vadītāja
t  67 096 300 
e laura.brica@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības