Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   TNS un WPP/Kantar
   Mārketings recesijas laikā


Paralēlā darbība
   TNS Latvia gada konference


Mediju pētījumi
   Mediju pētījumi 2008.gadā
   Reklāmas tirgus
   Starpmediju plānošana


Mārketinga pētījumi
   Mārketinga budžeti
   Ēšanas ieradumi


Sociālie pētījumi
   Laimes priekšnoteikumi


Tehnoloģijas & risinājumi
   Iepirkšanās process
   Nākotnes prognozēšana
   Zīmolu komunikācija


Arhīvs


www.tns.lv


Vairākumam Latvijas uzņēmumu mārketinga izdevumi ir līdz 5 tūkstošiem latu gadā

 

09.12.2009. Vairāk nekā pusei Latvijas ekonomiski aktīvo uzņēmumu (57 %) kopējie izdevumi uzņēmuma iekšējām un ārējām mārketinga aktivitātēm un komunikācijai šogad nepārsniegs 5 tūkstošus latu. Šādu iezīmi atklāj mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia šā gada oktobrī un novembrī veiktā Latvijas uzņēmumu vadītāju aptauja Biznesa Omnibuss.

 

Tikai nedaudz vairāk nekā desmitajai daļai uzņēmumu (14 %) izdevumi mārketinga aktivitātēm un komunikācijai pārsniedz 5 tūkstošus latu. Jāatzīmē, ka vidēji katra ceturtā uzņēmuma vadītājs apgalvo, ka viņa uzņēmumam nav izdevumu mārketingam vai komunikācijai.

 

 

 

Šāda salīdzinoši mazu mārketinga izdevumu vai pat vispār to neesamības iezīme ir likumsakarīga, ņemot vērā to, ka vairākums Latvijas uzņēmumu (79 %) ir mazie uzņēmumi ar līdz 9 darbiniekiem tajos. Attiecīgi arī apgrozījums tiem ir mazs, un proporcionāli arī mārketinga izdevumiem tiek atvēlētas mazākas summas nekā lielajos starptautiskajos uzņēmumos. Mazajiem uzņēmumiem raksturīgs ir apgrozījums līdz 100 tūkstošiem latu gadā, tomēr vairākumā gadījumu tas nepārsniedz 50 tūkstošus latu gadā. Mazo uzņēmumu ar mazu apgrozījumu (līdz 50 tūkstošiem latu gadā) vidū ir vislielākais to uzņēmumu īpatsvars, kam vispār nav izdevumu mārketinga aktivitātēm un komunikācijai. Savukārt vairākumam uzņēmumu ar apgrozījumu no 50 līdz 100 tūkstošiem latu izdevumi mārketingam nepārsniedz 5 tūkstošus latu gadā.

 

Uzņēmumu vadītāju sniegtās prognozes 2009.gadam atklāj līdzīgu ainu – joprojām aptuveni pusē Latvijas uzņēmumu (51 %) saglabāsies salīdzinoši mazi (līdz 5 tūkstošiem latu gadā) izdevumi mārketinga un komunikācijas aktivitātēm. Arī to uzņēmumu īpatsvars, kas plāno lielākus izdevumus (vairāk par 5 tūkstošiem latu gadā), ir gandrīz nemainīgs (12 %).

 

Kopumā tieši uzņēmumi ar vidēju apgrozījumu (no 100 līdz 500 tūkstošiem latu gadā) varētu būt tie, kas nākamgad „savilks jostas” uz mārketinga un komunikācijas aktivitāšu izdevumu rēķina. Tieši šo uzņēmumu vidū ir, no vienas puses, visvairāk to, kas nākamajam gadam prognozē izdevumu samazināšanos, un no otras puses, mazāk nekā šogad to, kam šo izdevumu apjoms varētu pārsniegt 5 tūkstošus latu. Savukārt mazo uzņēmumu (ar apgrozījumu līdz 50 tūkstošiem latu gadā) vidū ir salīdzinoši augstākais to uzņēmumu īpatsvars, kas prognozē izdevumu pieaugumu – tātad, lai arī viņi pašreiz mārketingā un komunikācijā iegulda salīdzinoši mazas summas, pastāvošā ekonomiskā un konkurences situācija nosaka to, ka arī mazajam uzņēmumam ir nepieciešams vairāk ieguldīt savu produktu vai pakalpojumu virzīšanai tirgū.

 

Biznesa Omnibusa pētījuma ietveros uzņēmumu vadītājiem tika lūgts norādīt ne tikai kopējos izdevumus uzņēmuma iekšējām un ārējām mārketinga aktivitātēm un komunikācijai, bet arī uzņēmuma izdevumus pakalpojumu vai produktu reklamēšanai un uzņēmuma komunikācijai un izdevumus tirgus izpētei vai mārketinga pētījumiem.

 

Izdevumi pakalpojumu vai produktu reklamēšanai un uzņēmuma komunikācijai varētu būt viena no tām izdevumu pozīcijām, kas tiks samazināta, ja uzņēmumam iestāsies „grūti laiki”. Aptaujāto uzņēmuma vadītāju prognozes liecina, ka nākamgad varētu būtiski sarukt (no 53 % šogad līdz 47 % nākamgad) to uzņēmumu īpatsvars, kas reklāmā ieguldīs salīdzinoši maz līdzekļu (līdz 5 tūkstošiem latu), tomēr vienlaikus nav vērojams to uzņēmumu proporcijas pieaugums, kas mārketingā varētu ieguldīt vairāk līdzekļu. Mārketinga ārpakalpojumu sniedzēji var cerēt uz to, ka daļa uzņēmumu, kas pētījuma laikā nespēja nosaukt konkrētu izdevumu summu vai vēl nebija saplānojuši nākamā gada budžetu, būs tie, kas tomēr reklāmas tirgū nākamgad varētu ienest vēl kādus papildus līdzekļus.

 

 

Kā pozitīva ziņa visām aģentūrām, kas saviem klientiem piegādā ne tikai reklāmas kampaņu efektivitātes rādītājus, bet arī ar tirgus izpēti un mārketinga pētījumiem saistīto informāciju, ir tā, ka uzņēmumi plāno arī nākamgad izpētē ieguldīt proporcionāli aptuveni tikpat daudz līdzekļu kā šogad. Protams, joprojām vairums uzņēmumu, kas iegulda izpētē (kopumā tie ir nedaudz vairāk nekā desmitā daļa no visiem uzņēmumiem), tai atvēlēs salīdzinoši mazas summas (līdz 5 tūkstošiem latu gadā), tomēr šai proporcijai ir tendence palikt stabilai.

 

 

Par pētījumu

Pētījums tika veikts, jautājumus ievietojot mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia regulārajā Latvijas uzņēmumu vadītāju aptaujā Biznesa Omnibuss . Aptauja notika laikā no 2008.gada 21.oktobra līdz 11.novembrim, telefoniski aptaujājot 1001 Latvijas uzņēmumu vadītāju. Pētījumā ir aptverti Latvijas ekonomiski aktīvie uzņēmumi un valsts iestādes. Uzņēmu izlase ir reprezentatīva Latvijas uzņēmumu ģenerālajam kopumam (~63.500 uzņēmumu).

 

Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija par pētījumu vai vēlaties iegādāties detalizētu pētījuma atskaiti, lūdzu, sazinieties ar mums!

 

Ilva Pudule

TNS Latvia vecākā projektu direktore
Finanšu nozares pētījumu eksperte
t 67 096 300
e ilva.pudule@tns.lv© 2022 TNS Latvia | Autortiesības