Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Ģimenei draudzīgs komersants


Mediju pētījumi
   Preses auditorija
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Medikamentu patērētājs
   Medikamentu patēriņš
   Patēriņa tendences
   Efektīvs sauklis


Sociālie pētījumi
   Mājdzīvnieku patversmes
   Diskriminācija Latvijā
   Skolēnu brīvlaika aktivitātes


Tehnoloģijas & risinājumi
   Fokusgrupu diskusijas


Paralēlā darbība
   S2 sacensības


Arhīvs


www.tns.lv


Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju ir gatavi ar savu naudu vai rīcību atbalstīt dzīvnieku patversmju izveidi

 

10.2008. Gandrīz puse (47 %) Latvijas ekonomiski aktīvāko iedzīvotāju (vecuma grupā no 15 līdz 49 gadiem) būtu gatavi ar savu naudu vai rīcību atbalstīt dzīvnieku patversmju izveidi. Šādus datus uzrāda mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia 2008.gada septembrī veiktais pētījums.

 

Izplatītākie mājdzīvnieki – suņi un kaķi

 

Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvākajā vecumā no 15 līdz 49 gadiem ir kāds mājdzīvnieks (67 %). Mājdzīvnieki salīdzinoši biežāk ir ģimenēs, kurās dzīvo 5 un vairāk cilvēki, kā arī tiem aptaujātajiem, kuriem ir zemāki ģimenes ienākumi, arī ciematu un lauku iedzīvotājiem.

 

 

Populārākie mājdzīvnieki ir kaķi (70 %) un suņi (45 %). Savukārt citi mājdzīvnieki ir ievērojami retāk sastopami – papagailis vai cits putns ir 10 % aptaujāto, grauzēji (jūras cūciņa, kāmītis, žurciņa u.c.) ir 9 %, tāpat arī zivis ir 9 %, trusis - 5 % un eksotiskie dzīvnieki (čūska, krokodils, zirneklis u.c.) ir 1 % aptaujāto, kuriem ir mājdzīvnieki.

 

 

Trešdaļa iedzīvotāju ir gatavi nākotnē paņemt mājdzīvniekus no patversmes vai ielas

 

Gandrīz puse aptaujāto (42 %) ir kādreiz paņēmuši mājās dzīvnieku no patversmes vai no ielas. Jautāti, vai nākotnē būtu ar mieru paņemt dzīvnieku no patversmes vai ielas, gandrīz  trešdaļa aptaujāto pieļāva šādu iespēju (30 %), nedaudz vairāk nekā trešdaļa respondentu (38 %) tā nedarītu, bet 32 % nespēja sniegt atbildi uz šo jautājumu.

 

 

Ja atsevišķi apskata tikai iedzīvotājus, kuriem ir mājdzīvnieki, tad redzams, ka gandrīz puse aptaujāto (46 %) ir paņēmuši mājās dzīvnieku no patversmes un trešdaļa no viņiem būtu gatavi arī nākotnē paņemt kādu dzīvnieku no patversmes vai ielas.

 

Visbiežāk dzīvnieku no patversmes vai ielas nākotnē ir gatavas ņemt sievietes, jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, latvieši, cilvēki ar augstākiem ģimenes ienākumiem, aptaujātie no ģimenēm, kurās ir 1 vai arī 5 un vairāk cilvēki, ciematos un laukos dzīvojošie un tie, kuriem mājās jau ir kāds mājdzīvnieks.

 

Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju ir gatavi atbalstīt patversmju izveidi

 

Līdz šim gandrīz piektā daļa respondentu ar savu rīcību vai naudu jebkad  ir atbalstījuši dzīvnieku patversmju izveidi (17 %). Taču nākotnē gandrīz puse respondentu būtu gatavi reāli atbalstīt dzīvnieku patversmju izveidi (47 %) vai nu ar savu naudu, vai savu darbību.

 

 

Salīdzinoši biežāk patversmju izveidi ir gatavi atbalstīt šādu sociāli demogrāfisko grupu pārstāvji - sievietes, latvieši, pensionāri, skolnieki, studenti, pašnodarbinātie, aptaujātie, kuri dzīvo vieni paši, un respondenti, kuru personīgie ienākumi ir līdz 200 latiem mēnesī, ciematos un laukos dzīvojošie.

 

Par pētījumu

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2008.gada 11. līdz 19. septembrim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 508 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 49 gadiem.

 

Jolanta Krišāne

TNS Latvia projektu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e jolanta.krisane@tns.lv© 2023 TNS Latvia | Autortiesības