Īsumā par visu


TNS Latvijā
   Ģimenei draudzīgs komersants


Mediju pētījumi
   Preses auditorija
   Reklāmas tirgus


Mārketinga pētījumi
   Medikamentu patērētājs
   Medikamentu patēriņš
   Patēriņa tendences
   Efektīvs sauklis


Sociālie pētījumi
   Mājdzīvnieku patversmes
   Diskriminācija Latvijā
   Skolēnu brīvlaika aktivitātes


Tehnoloģijas & risinājumi
   Fokusgrupu diskusijas


Paralēlā darbība
   S2 sacensības


Arhīvs


www.tns.lv


TNS Latvia atzīta par ģimenei draudzīgu komersantu

 

10.2008. 2008.gada oktobrī Bērnu un ģimenes lietu ministrija (BĢLM) piešķīrusi ģimenei draudzīga komersanta statusu mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūrai TNS Latvia, apliecinot, ka uzņēmuma politika un pakalpojumi ir droši, pieejami un draudzīgi gan bērniem, gan ģimenēm.

 

Ģimenei draudzīga komersanta statusu piešķir īpaša komisija, kura izvērtē uzņēmuma telpu atbilstību bērnu drošības prasībām, pakalpojumu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, to, vai uzņēmuma politika atbalsta darba un ģimenes dzīves efektīvu apvienošanu, vai uzņēmums sniedz atbalstu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem vai šādus pasākumus organizē savā iestādē, vai nodarbojas ar labdarību, kā arī virkni citu kritēriju. Komisijas sastāvā ir pārstāvji no ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, kā arī nevalstiskās organizācijas Latvijas Vecāku apvienība Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei. Vērtēšanas pirmajā posmā komisija izskata uzņēmuma iesniegto dokumentāciju, t.sk. uzņēmuma politikas un aktivitāšu plānu turpmākajiem diviem gadiem ģimenes un bērnu atbalstam. Savukārt otrais vērtēšanas posms notiek jau klātienē.

 

Viena no TNS politikas prioritātēm ir darbinieku attīstība, kas sevī ietver arī atbalstu ģimeniskajām vērtībām un ģimenei draudzīgas vides veidošanu. Tāpat arī esam parūpēušies par ērtu un drošu vidi bērniem - pie ieejas durvīm izveidojām speciālas sliedītes, lai TNS Latvia birojā varētu iekļūt gan ar bērnu ratiņiem, gan arī apmeklētāji ratiņ krēslos. Kopš 2005.gada nogales TNS Latvia telpās ir izveidota bērnistaba ar rotaļlietām dažāda vecuma bērniem, kurā uzņēmuma darbinieku bērni nepieciešamības gadījumā var spēlēties un mācīties. Tiek organizēti pasākumi darbinieku bērniem un sniegts atbalsts ģimenēm, kurās ir bērni. Vecākiem ir iespēja elastīgi plānot savu darba laiku un vietu, kas veicina darbinieku efektīvu darba un ģimenes dzīves savienošanu.

 

Šādu statusu jau saņēmis Latvijas Leļļu teātris, viesu nams Straumēni, uzņēmuma Latvijas Finieris ražotne Troja, uzņēmumi Laima, SEB Latvijas Unibanka, Latvijas Valsts meži, kā arī Latvijas Televīzija. Reizē ar TNS Latvia ģimenei draudzīga komersanta statusu saņēma arī Swedbank.

 

Plašāk par ģimenei draudzīga komersanta statusu un tā iegūšanas iespējām lasiet ŠEIT: http://www.bm.gov.lv/lat/projekti/gimenei_draudzigs_komersants/?doc=8243

 

 


Bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks pasniedz Ģimenei draudzīga komersanta apliecību
TNS Latvia valdes priekšsēdētājai Gintai Krivmai.

 

Laura Briča

TNS Latvia mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv© 2023 TNS Latvia | Autortiesības